• Sõna tänaseks
A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Kronoloogiline lugemisplaan (61 päeva)

Selle kava raames loete rõhuasetusega piibli võtmelugusid kronoloogilises järjekorras.