A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Moosese peatükk 12

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova ütles Aabramile: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!
2
Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!
3
Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"
4
Ja Aabram läks, nagu Jehoova teda käskis, ja Lott läks ühes temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist väljus.
5
Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole. Ja nad jõudsid Kaananimaale.
6
Ja Aabram käis maa läbi Sekemi püha paigani, Moore tammeni; kaananlased olid siis veel sellel maal. 
7
Ja Jehoova ilmutas ennast Aabramile ning ütles: "Sinu soole ma annan selle maa!" Siis ta ehitas sinna altari Jehoovale, kes oli ennast temale ilmutanud. 
8
Sealt ta liikus edasi mägestikku Peetelist hommiku poole ja lõi oma telgi üles, nõnda et Peetel jäi õhtu ja Ai hommiku poole; ja ta ehitas sinna altari Jehoovale ning hüüdis appi Jehoova nime.
9
Ja Aabram läks teele, rändas üha ja siirdus Lõunamaale.
10
Aga maal oli nälg. Siis Aabram läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg.
11
Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile: "Vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine.
12
Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nad: "See on tema naine!" Siis nad tapavad mind, aga jätavad sind elama. 
13
Ütle siis, et oled minu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks!"
14
Kui Aabram jõudis Egiptusesse, siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus.
15
Ja kui vaarao vürstid teda nägid, siis nad ülistasid teda vaaraole ja naine võeti vaarao kotta,
16
kes tegi Aabramile tema pärast head: ta sai pudulojuseid, veiseid ja eesleid, sulaseid ja ümmardajaid, emaeesleid ja kaameleid.
17
Aga Jehoova nuhtles vaaraot ja tema koda suurte nuhtlustega Saarai, Aabrami naise pärast.
18
Siis vaarao kutsus Aabrami ning ütles: "Miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et ta on sinu naine?
19
Miks sa ütlesid: ta on mu õde, nõnda et ma tema enesele naiseks võtsin? Aga nüüd, vaata, seal on su naine, võta tema ja mine!
20
Ja vaarao andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli.

1. Moosese peatükk 15

Flash tuleb sisse lülitada
1
Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Jehoova sõna, kes ütles: "Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!"
2
Aga Aabram ütles: "Issand Jehoova! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!"
3
Ja Aabram ütles: "Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja annud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks!"
4
Ja vaata, temale tuli Jehoova sõna, kes ütles: "Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes väljub su oma ihust, on su pärija."
5
 Ja ta viis teda õue ning ütles: "Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!" Ja ta ütles temale: "Nõnda saab olema sinu sugu!"
6
Ja ta uskus Jehoovat ning see arvati temale õiguseks.
7
Ja ta ütles temale: "Mina olen Jehoova, kes sind tõi Kaldea Uurist, et anda sulle päranduseks seesinane maa!"
8
Aga ta küsis: "Issand Jehoova, millest ma ära tunnen, et ma selle pärin?"
9
Siis ta vastas temale: "Too mulle kolmeaastane õhvake, kolmeaastane kits, kolmeaastane jäär ja turteltuvi ühes lennuvõimelise pojaga."
10
Ja ta tõi temale kõik need, lõikas need keskelt lõhki ja pani vastavad pooled vastakuti; aga lindusid ta ei lõiganud lõhki. 
11
Kui röövlinnud laskusid korjuste peale, siis peletas Aabram need minema.
12
Aga kui päike loojus, vajus Aabram sügavasse unne, ja vaata, hirm ning suur pimedus haarasid teda!
13
Ja Jehoova ütles Aabramile: "Sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma; nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse nelisada aastat.
14
Aga ka rahvast, keda nad orjavad, ma karistan, ja selle järele nad tulevad ära suure varandusega.
15
Sina ise aga lähed rahuga oma vanemate juure, sind maetakse heas vanuses.
16
Alles neljas põlv tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane!"
17
Ja kui päike oli loojunud ja kui oli pime, siis nähti suitsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis!
18
Selsamal päeval Jehoova tegi Aabramiga lepingu ja ütles: "Sinu soole ma annan sellesinase maa Egiptuseojast suure jõeni, Frati jõeni,
19
keenlased, kenislased, kadmonlased,
20
hetiidid, perislased, refalased,
21
emorlased, kaananlased, girgaaslased ja jebuuslased!"

1. Moosese peatükk 22

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Aabrahami ning ütles temale: "Aabraham!" Ja ta vastas: "Siin ma olen!"
2
Ja tema ütles: "Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morija maale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!"
3
Ja Aabraham tõusis hommiku vara, saduldas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud.
4
Kolmandal päeval Aabraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt.
5
Ja Aabraham ütles oma noortele meestele: "Jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juure."
6
Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos.
7
Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: "Isa!" Ja tema vastas: "Siin ma olen, mu poeg!" Siis ta ütles: "Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?"
8
Ja Aabraham vastas: "Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!" Nõnda läksid mõlemad üheskoos.
9
Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale.
10
Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa.
11
Aga Jehoova ingel hüüdis teda taevast ja ütles: "Aabraham, Aabraham!" Ja tema vastas: "Siin ma olen!"
12
Siis ta ütles: "Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega!"
13
Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni! Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.
14
Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks: "Jehoova näeb!" Seepärast üteldakse tänapäevalgi: "Mäel, kus Jehoova ennast ilmutab!"
15
Ja Jehoova ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast
16
ning ütles temale: "Ma vannun iseenese juures, ütleb Jehoova: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainust poega,
17
ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres, ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad!
18
Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et sa võtsid kuulda mu häält!"
19
Siis Aabraham läks tagasi oma noorte meeste juure, ja nad tõusid ning läksid üheskoos Beer-Sebasse. Ja Aabraham jäi elama Beer-Sebasse.
20
Ja pärast neid sündmusi teatati Aabrahamile ja üteldi: "Vaata, Milka on ka su vennale Naahorile poegi ilmale toonud:
21
Uusi, tema esmasündinu Buusi, selle venna, Kemueli, Arami isa,
22
Kesedi, Haso, Pildase, Jidlafi ja Betueli."
23
Ja Betuelile sündis Rebeka. Need kaheksa tõi Milka ilmale Naahorile, Aabrahami vennale.
24
Ja tema liignaine, Reuma nimi, sünnitas ka - Teba, Gahami, Tahase ja Maaka.