A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Joosua peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja pärast Jehoova sulase Moosese surma Jehoova kõneles Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, üteldes:
2
"Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle selle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele!
3
Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen ütelnud:
4
kõrvest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hetiitide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks.
5
Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha!
6
Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda!
7
Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!
8
Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
9
Eks ole mina sind käskinud: ole vahva ja tugev? Ära kohku ja ära karda, sest Jehoova, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!"
10
Ja Joosua andis käsu rahva ülevaatajaile, üteldes:
11
"Käige leer läbi ja andke rahvale käsk, üteldes: valmistage enestele teemoona, sest kolme päeva pärast te lähete üle selle Jordani, et minna vallutama maad, mille Jehoova, teie Jumal, annab teile pärida!"
12
Aga ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule rääkis Joosua, üteldes:
13
"Tuletage meele käsku, mille Jehoova sulane Mooses teile andis, üteldes: Jehoova, teie Jumal, lubab teile rahu ja annab teile sellesinase maa.
14
Teie naised, väetimad lapsed ja lojused jäägu maale, mille Mooses teile on annud siinpool Jordanit. Aga teie ise, kõik võitlusvõimelised, peate võitlusvalmilt minema üle jõe oma vendade eel ja aitama neid,
15
kuni Jehoova on annud rahu teie vendadele nagu teilegi ja nemadki on pärinud maa, mille Jehoova neile annab; seejärel võite minna tagasi oma pärismaale ja pärida, mis Jehoova sulane Mooses teile on annud siinpool Jordanit, päikesetõusu pool."
16
Ja nad vastasid Joosuale, üteldes: "Me teeme kõik, mida sa meid käsid, ja läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad!
17
Nagu me kõiges kuulasime Moosest, nõnda tahame kuulata sind! Olgu ainult Jehoova, su Jumal sinuga, nagu ta oli Moosesega.
18
Igaüks, kes paneb vastu su käsule ega kuula sinu sõnu kõiges, mida sa meid käsid teha, surmatagu! Ole ainult vahva ja tugev!"

Joosua peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Joosua, Nuuni poeg, läkitas salaja Sittimist kaks meest maakuulajaiks, üteldes: "Minge vaadake maad ja Jeerikot!" Ja nad läksid ning tulid ühe naise kotta, kes oli hoor, Raahab nimi; ja nad jäid sinna.
2
Aga Jeeriko kuningale räägiti ja üteldi: "Vaata, mehed Iisraeli laste hulgast on öösel tulnud siia maad kuulama!"
3
Ja Jeeriko kuningas läkitas Raahabile ütlema: "Too välja need mehed, kes su juure tulid, kes tulid su kotta, sest nad on tulnud läbi uurima kogu maad!"
4
Aga naine võttis need kaks meest ja peitis ära ning ütles nõnda: "Mehed tulid küll minu juure: ega mina teadnud, kust nad pärit olid!
5
Kui värav pimeduse tulles pidi suletama, siis läksid mehed välja. Mina ei tea, kuhu mehed läksid. Ajage usinasti neid taga, küllap te saate nad kätte!"
6
Tema aga oli nad viinud üles katusele ja peitnud linavarte alla, mis tal katusele olid laotatud.
7
Siis ajasid mehed neid taga mööda Jordani teed kuni koolmeteni; ja kui nende tagaajajad olid väljunud, suleti värav.
8
Aga enne kui nad olid magama heitnud, läks ta nende juure üles katusele
9
ja ütles meestele: "Ma tean, et Jehoova on annud selle maa teile ja et meid on vallanud hirm teie ees, ja teie ees värisevad kõik maa elanikud.
10
Sest me oleme kuulnud, kuidas Jehoova kuivatas teie eest Kõrkjamere vee, kui te Egiptusest väljusite, ja mida te tegite kahe emorlaste kuningaga teispool Jordanit, Siihoni ja Oogiga, kelled te hävitasite sootumaks.
11
Kui me seda kuulsime, siis läksid meie südamed araks ja kelleski pole enam vastupanuvaimu teie ees, sest Jehoova, teie Jumal, on Jumal ülal taevas ja all maa peal!
12
Ja nüüd vanduge mulle Jehoova juures, sest ma olen teile head teinud, et ka teie teete head mu isa perele; ja andke mulle kindel märk,
13
et jätate ellu mu isa ja ema, vennad ja õed ja kõik, kes neil on, ja päästate meie hinged surmast!
14
Ja mehed ütlesid temale: "Me ise sureme teie asemel! Kui teie ei tee teatavaks seda meie asja ja Jehoova annab selle maa meile, siis oleme su vastu head ja ustavad!"
15
Seepeale ta laskis nad läbi akna nööriga alla, sest ta koda oli linnamüüri sees ja seetõttu ta elaski linnamüüri sees.
16
Ja ta ütles neile: "Minge mägestikku, et tagaajajad teid ei kohtaks, ja varjake endid seal kolm päeva, kuni tagaajajad tagasi tulevad; pärast seda minge oma teed."
17
Ja mehed ütlesid temale: "Vandest, mida sa meid oled lasknud vanduda, me vabaneme nõnda:
18
vaata, kui me tuleme maale, siis seo see punasest lõngast nöör akna külge, millest sa meid alla lasksid, ja kogu enese juure kotta oma isa, ema, vennad ja kõik oma isa pere.
19
Igaühe veri, kes siis su koja uksest väljub, tulgu tema enese pea peale, ja igaühe veri, kes sinuga kojas on, tulgu meie pea peale, kui kellegi käsi teda puudutab.
20
Aga kui sa sellest meie asjast teatad, siis oleme vabad su vandest, mida sa meid oled lasknud vanduda!"
21
Ja tema vastas: "Olgu nõnda, nagu on teie sõnad!" Ja ta saatis nad minema ning nad läksid ära; ja ta sidus punase nööri akna külge.
22
Siis nad läksid ja tulid mägestikku ning jäid sinna kolmeks päevaks, kuni tagaajajad olid läinud tagasi; ja tagaajajad otsisid neid teel kõikjalt, aga ei leidnud mitte.
23
Ja need kaks meest, kui nad mägestikust olid alla tulnud, pöördusid tagasi ja läksid üle jõe ning tulid Nuuni poja Joosua juure ja jutustasid temale kõik, mis neile oli juhtunud.
24
Ja nad ütlesid Joosuale: "Tõesti, Jehoova on annud meie kätte kogu maa, kõik maa elanikud juba värisevad meie ees!"

Joosua peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Joosua tõusis hommiku vara ja nad läksid teele Sittimist ning tulid Jordani ääre, tema ja kõik Iisraeli lapsed; ja nad ööbisid seal, enne kui nad üle läksid.
2
Kolme päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi
3
ja andsid rahvale käsu, üteldes: "Kui te näete Jehoova, oma Jumala seaduselaegast ja leviitpreestreid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel.
4
Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes kaks tuhat mõõdetud küünart - te ei tohi minna selle ligi - et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud!"
5
Ja Joosua ütles rahvale: "Pühitsege endid, sest homme teeb Jehoova teie keskel imetegusid!"
6
Ja Joosua rääkis preestritega, üteldes: "Kandke seaduselaegast ja minge rahva eel!" Ja nemad tõstsid seaduselaeka üles ning käisid rahva eel.
7
Ja Jehoova ütles Joosuale: "Täna ma hakkan sind suureks tegema kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega.
8
Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast, ja ütle: kui te jõuate Jordani vee ääre, siis jääge peatama Jordani kaldale."
9
Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: "Tulge siia ja kuulge Jehoova, oma Jumala sõnu!"
10
Ja Joosua kõneles: "Sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hetiidid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased:
11
vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel läbi Jordani!
12
Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest kaksteistkümmend meest, igast suguharust mees.
13
Niipea kui preestrite jalatallad, kes kannavad Jehoova, kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool; vesi, mis voolab ülalt poolt, jääb seisma paisu taha!"
14
Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel.
15
Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani ääre ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid vee äärt, kõik Jordani kaldad on ju täis vett kogu lõikuseaja,
16
jäi ülalt poolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Aadami juures, linn, mis on Saartani kõrval, ja vesi, mis voolas alla lausikmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt.
17
Preestrid, kes kandsid Jehoova seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani.

Joosua peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kui kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani, siis rääkis Jehoova Joosuaga, üteldes:
2
"Võtke endile rahva hulgast kaksteistkümmend meest, igast suguharust mees,
3
ja andke neile käsk ning ütelge: võtke endile siit Jordani keskelt, kus preestrite jalad seisavad, kaksteistkümmend kivi ja viige need enestega ühes ning asetage leeripaika, kus te sel ööl ööbite."
4
Siis Joosua kutsus kaksteistkümmend meest, kelled ta oli käskinud määrata Iisraeli laste hulgast, igast suguharust ühe mehe,
5
ja Joosua ütles neile: "Minge Jehoova, oma Jumala laeka ette keset Jordanit, ja tõstke igamees endile üks kivi õlale, vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule,
6
et need oleksid teie keskel tähiseks. Kui teie lapsed tulevikus küsivad, üteldes: mis kivid need teil on?
7
siis vastake neile, et Jordani veevool katkes Jehoova seaduselaeka ees, kui see läks üle Jordani: Jordani veevool katkes ja need kivid olgu Iisraeli lastele igaveseks mälestuseks!"
8
Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Joosua käskis, ja võtsid vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule Jordani keskelt kaksteistkümmend kivi, nagu Jehoova oli Joosuale ütelnud, ja viisid enestega ühes leeripaika ning asetasid sinna.
9
Ja kaksteistkümmend kivi püstitas Joosua keset Jordanit, sinna kohta, kus seaduselaegast kandvate preestrite jalad olid seisnud; ja need on seal tänapäevani.
10
Ja preestrid, kes kandsid laegast, seisid keset Jordanit, kuni oli tehtud kõik, mida Jehoova oli käskinud Joosuat rahvale ütelda, just nõnda nagu Mooses oli käskinud Joosuat; ja rahvas läks rutates üle jõe.
11
Ja kui kogu rahvas viimseni oli üle läinud, siis läksid üle ka Jehoova laegas ja preestrid, asudes rahva ette.
12
Ja ruubenlased, gaadlased ja Manasse pool suguharu läksid võitlusvalmilt Iisraeli laste eel, nagu Mooses neid oli käskinud.
13
Ligi nelikümmend tuhat sõjaks varustatud meest läks Jehoova palge ees võitlusesse Jeeriko lagendikel.
14
Sel päeval Jehoova tegi Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest, kogu ta eluaja.
15
Ja Jehoova rääkis Joosuaga, üteldes:
16
"Käsi preestreid, kes kannavad tunnistuslaegast, et nad tuleksid Jordanist üles!"
17
Ja Joosua andis preestritele käsu, üteldes: "Tulge Jordanist üles!"
18
Ja kui preestrid, kes kandsid Jehoova seaduselaegast, tulid üles Jordani keskelt, ja preestrite jalatallad olid lahkunud kuivale, siis pöördus Jordani vesi tagasi oma paika ja voolas nagu ennegi üle kõigi kallaste.
19
Rahvas tuli Jordani äärest üles esimese kuu kümnendal päeval ja nad lõid leeri üles Gilgalisse, Jeeriko idapoolsele rajale.
20
Ja need kaksteistkümmend kivi, milled nad olid võtnud Jordanist, Joosua pani püsti Gilgalis.
21
Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles: "Kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemailt, üteldes: mis kivid need on?
22
siis tehke oma lastele teatavaks, üteldes: Iisrael läks kuiva mööda läbi selle Jordani,
23
sest Jehoova, teie Jumal, kuivatas teie eest Jordani vee, kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu Jehoova, teie Jumal talitas Kõrkjamerega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi läinud,
24
et kõik maailma rahvad tunneksid Jehoova kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite Jehoovat, oma Jumalat!"

Joosua peatükk 5

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teispool Jordanit, mere pool, ja kõik kaananlaste kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et Jehoova oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee, kuni nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees.
2
Sel ajal Jehoova ütles Joosuale: "Tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber, teist korda."
3
Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal.
4
Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas: kogu Egiptusest väljunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed, olid surnud kõrveteekonnal pärast väljumist Egiptusest.
5
Sest kogu see rahvas, kes oli väljunud, oli olnud ümber lõigatud; aga kõik see rahvas, kes oli sündinud kõrveteekonnal pärast väljumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud.
6
Sest Iisraeli lapsed olid käinud nelikümmend aastat kõrves, kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid väljunud, kes ei kuulanud Jehoova häält, mille pärast Jehoova neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Jehoova vandega nende vanemaile oli tõotanud anda meile, maa, mis piima ja mett voolab!
7
Aga nende lapsed, kelled ta oli lasknud tõusta nende asemele, Joosua lõikas ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud.
8
Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma leeris paigal, kuni nad terveks said.
9
Ja Jehoova ütles Joosuale: "Täna ma olen teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse!" Ja seda paika hüütakse tänapäevani Gilgaliks.
10
Ja kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul nad pidasid paasapüha Jeeriko lagendikel.
11
Ja paasapühale järgneval päeval nad sõid selle maa viljast hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Selsamal päeval,
12
paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast, lõppes manna ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad sõid juba Kaananimaa selleaastasest saagist.
13
Ja Joosua olles Jeeriko juures sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, ta ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes! Ja Joosua läks tema juure ning küsis temalt: "Kas sa oled meie või meie vaenlaste seltsist?"
14
Ja tema vastas: "Ei, vaid ma olen nüüd tulnud kui Jehoova sõjaväe vürst!" Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: "Mida mu Issand räägib oma sulasele?"
15
Ja Jehoova sõjaväe vürst ütles Joosuale: "Võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!" Ja Joosua tegi nõnda.

Joosua peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsnud välja ega sisse.
2
Siis Jehoova ütles Joosuale: "Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed.
3
"Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna; tee nõnda kuus päeva."
4
Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees. Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi.
5
Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarvehäält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linna müür sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!"
6
Siis kutsus Joosua, Nuuni poeg, preestrid ja ütles neile: "Kandke seaduselaegast, ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve Jehoova laeka ees!"
7
Aga rahvale ta ütles: "Minge ja käige ümber linna, ja need, kes on relvastatud, käigu Jehoova laeka ees!"
8
Ja sündis, nagu Joosua rahvale ütles. Need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Jehoova ees, läksid ja puhusid sarvi, ja Jehoova seaduselaegas käis nende järel.
9
Ja kes olid relvastatud, käisid sarvi puhuvate preestrite ees, aga laeka järel käis järelvägi sarvede lakkamatult puhudes.
10
Ja Joosua andis rahvale käsu, üteldes: "Ärge karjuge ja ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle päevani, millal me teile ütlen: karjuge! Siis karjuge."
11
Ja ta laskis Jehoova laeka käia ümber linna, ühe korra ringi; siis nad tulid leeri ja jäid ööseks leeri.
12
Ja Joosua tõusis hommikul vara ning preestrid tõstsid üles Jehoova laeka.
13
Ja need seitse preestrit, kes kandsid seitset jäärasarve Jehoova laeka ees läksid aina ja puhusid sarvi, ja kes olid relvastatud, käisid nende ees, ja Jehoova laeka järel käis järelvägi sarvede lakkamatult puhudes.
14
Nad käisid ka teisel päeval ühe korra ümber linna ja tulid tagasi leeri; nõnda tegid nad kuus päeva.
15
Aga seitsmendal päeval nad tõusid vara koiduajal ja käisid selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval käisid nad seitse korda ümber linna.
16
Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: "Karjuge, sest Jehoova annab linna teile!"
17
Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Jehoova auks! Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on ühes temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu!
18
Aga teie ise hoiduge küll hävitatavast eemale, et te hävitades ei võtaks siiski ka midagi hävitatavast ja ei viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse!
19
Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad aga on pühitsetud Jehoovale ja need tulgu Jehoova varanduse hulka."
20
Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi! Ja sündis, kui rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse omalt kohalt, ja nad vallutasid linna!
21
Ja nad hävitasid mõõgateraga sootumaks kõik, kes linnas olid, niihästi mehed kui naised, niihästi noored kui vanad, samuti härjad, lambad ja eeslid.
22
Aga neile kahele mehele, kes olid maad kuulanud, ütles Joosua: "Minge hooranaise kotta ja tooge sealt välja naine ja kõik, kes tal on, nagu te temale olete vandega tõotanud!"
23
"Siis läksid need noored mehed, maakuulajad, ja tõid välja Raahabi, tema isa, ema, vennad ja kõik, kes tal olid; nad tõid välja kogu tema suguvõsa ja jätsid need väljapoole Iisraeli leeri."
24
"Ja nad põletasid tulega ära linna ja kõik, mis seal sees oli; ainult hõbeda ja kulla, vask- ja raudriistad panid nad Jehoova koja varanduste hulka."
25
Aga hoora Raahabi ja tema isa pere ja kõik, kes tal olid, Joosua jättis ellu, ja ta elab Iisraeli keskel tänapäevani, sellepärast et ta peitis käskjalgu, kelled Joosua oli läkitanud Jeerikot uurima.
26
Sel ajal Joosua vandus vande, üteldes: "Neetud olgu Jehoova ees mees, kes asub üles ehitama sedasinast Jeeriko linna! Oma esmasündinu hinnaga ta rajab selle ja oma noorima hinnaga ta paneb sellele väravad ette!"
27
Ja Jehoova oli Joosuaga, kes sai kuulsaks kogu maal.

Joosua peatükk 23

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja see sündis kaua aega pärast seda, kui Jehoova oli Iisraelile rahu annud kõigist nende vaenlasist ümberkaudu, ja kui Joosua oli jäänud vanaks ning elatanuks,
2
et Joosua kutsus kogu Iisraeli, selle vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja ütles neile: "Mina olen jäänud vanaks ja elatanuks.
3
Aga te olete ise näinud kõike, mida Jehoova, teie Jumal, on teie silma ees teinud kõigile neile rahvaile, sest Jehoova, teie Jumal, on ise sõdinud teie eest.
4
Vaadake, ma olen liisu läbi lasknud teile osaks saada, pärisosaks teie suguharudele need rahvad, kes on alles jäänud kõigist rahvaist, kelled ma olen hävitanud Jordanist kuni suure mereni päikeseloojaku pool.
5
Jehoova, teie Jumal, hajutab need teie eest ja ajab need ära teie eest, ja te pärite nende maa, nagu Jehoova, teie Jumal, teile on ütelnud.
6
Olge siis hästi kindlad pidama ja tegema kõike, mis Moosese käsuõpetuse raamatus on kirjutatud, kaldumata sellest paremale või vasakule,
7
heitmata nende rahvaste seltsi, kes teie juure on alles jäänud; te ei tohi suhu võtta nende jumalate nimesid ega nende juures vanduda, ega neid teenida ega neid kummardada,
8
vaid peate hoidma Jehoova, oma Jumala poole, nagu te seda olete teinud tänapäevani.
9
Sellepärast on Jehoova teie eest ära ajanud suured ja vägevad rahvad ja ükski ei ole suutnud seista teie ees kuni tänapäevani.
10
Üksainus mees teie hulgast ajas taga tuhandet, sest Jehoova, teie Jumal, sõdis ise teie eest, nagu ta teile oli ütelnud!
11
Olge siis hästi valvel oma hingede pärast, armastades Jehoovat, oma Jumalat!
12
Aga kui te ometi taganete ja hoiate nende rahvaste jäänuste poole, kes teie juure on alles jäänud, ja saate nendega langudeks ja ühinete nendega ja nemad teiega,
13
siis teadke kindlasti et Jehoova, teie Jumal, enam ei aja ära neid rahvaid teie eest ja nemad saavad teile paelaks ja püüniseks, piitsaks teie külgedele ja okkaks teie silmadesse, kuni te hävite sellelt healt maalt, mille Jehoova, teie Jumal, teile on annud!
14
Vaata, mina lähen nüüd kogu maailma teed! Aga teie mõistke kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainustki sõna kõigist neist häist sõnust, mis Jehoova, teie Jumal, teile on rääkinud: kõik on teil täide läinud, ei ole neist ainustki langenud tühja!
15
Ja nõnda nagu teil täide läksid kõik need head sõnad, mis Jehoova, teie Jumal, teile rääkis, nõnda saadab Jehoova teil täide ka kõik need kurjad sõnad, kuni ta teid on hävitanud sellelt healt maalt, mille Jehoova, teie Jumal, teile on annud!
16
Kui te rikute oma Jumala lepingut, mille ta teiega tegi, ja lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid, siis süttib Jehoova viha põlema teie vastu ja te kaote kiiresti sellelt healt maalt, mille ta teile on annud!"

Joosua peatükk 24

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette.
2
Ja Joosua ütles kogu rahvale: "Nõnda ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: teispool jõge elasid muiste teie vanemad, Terah, Aabrahami ja Naahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid.
3
Aga mina võtsin teie isa Aabrahami teispoolt jõge ja lasksin teda rännata kogu Kaananimaal; ja ma tegin paljuks tema soo ning andsin temale Iisaki.
4
Ja Iisakile ma andsin Jaakobi ja Eesavi. Eesavile ma andsin Seiri mägestiku, et ta päriks selle, aga Jaakob ja tema pojad läksid alla Egiptusesse.
5
Siis ma läkitasin Moosese ja Aaroni ning lõin Egiptust sellega, mis ma seal tegin; ja seejärel ma tõin teid sealt ära.
6
Ja kui ma tõin teie vanemad Egiptusest välja ja te jõudsite mere ääre, siis ajasid egiptlased teie vanemaid taga sõjavankrite ja ratsanikega kuni Kõrkjamereni.
7
Siis nad kisendasid Jehoova poole ja tema pani pimeduse teie ja egiptlaste vahele ja laskis mere tulla nende peale ning mattis nad. Jah, te olete oma silmaga näinud, mida ma Egiptuses tegin! Seejärele te elasite kaua aega kõrves.
8
Siis ma viisin teid emorlaste maale, kes asusid teispool Jordanit, ja nemad sõdisid teie vastu; aga ma andsin nad teie kätte ja te pärisite nende maa, ja ma hävitasin nad teie eest.
9
Siis tõusis Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, ja sõdis Iisraeli vastu; ta läkitas järele ja kutsus Bileami, Beori poja, teid needma.
10
Aga mina ei tahtnud kuulata Bileami ja ta pidi teid korduvalt õnnistama ning ma päästsin teid tema käest.
11
Ja te läksite üle Jordani ning jõudsite Jeerikosse; ja Jeeriko elanikud ja emorlased, perislased, kaananlased, hetiidid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased sõdisid teie vastu, aga mina andsin nad teie kätte.
12
Ja mina läkitasin teie eel masenduse, mis ajas ära teie eest mõlemad emorlaste kuningad, aga mitte sinu mõõga ja ammuga!
13
Ja ma andsin teile maa, mille kallal sa ei olnud vaeva näinud, ja linnad, mida te ei olnud ehitanud - ja neis te nüüd elate, viinamäed ja õlipuud, mida te ei oInud istutanud - ja neist te nüüd sööte!
14
Sellepärast kartke nüüd Jehoovat ja teenige teda laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad on teeninud teispool jõge ja Egiptuses, ja teenige Jehoovat!
15
Aga kui teie silmis on halb teenida Jehoovat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teispool jõge, või emorlaste jumalaid, kellede maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime Jehoovat!"
16
Siis vastas rahvas ja ütles: "Jäägu see meist kaugele, et me jätame maha Jehoova ja teenime teisi jumalaid!
17
Sest Jehoova on meie Jumal, tema on see, kes meid ja meie vanemad tõi välja Egiptusemaalt orjusekojast, kes meie silma ees tegi neid suuri tunnustähti ja kes meid hoidis kogu sellel teel, mida me käisime, ja kõigi rahvaste seas, kellede keskelt me läbi läksime.
18
Ja Jehoova ajas ära meie eest kõik rahvad, ka emorlased kes elasid sellel maal. Sellepärast teenime meiegi Jehoovat, sest tema on meie Jumal!"
19
Siis Joosua ütles rahvale: "Te ei või teenida Jehoovat, sest tema on püha Jumal! tema on püha vihaga Jumal, tema ei anna andeks teie üleastumisi ja patte!
20
Kui te jätate maha Jehoova ja teenite võõraid jumalaid, siis ta pöördub ära ning teeb teile kurja ja hävitab teid, pärast seda kui ta teile on head teinud!"
21
Aga rahvas ütles Joosuale: "Ei, vaid me teenime Jehoovat!"
22
Ja Joosua ütles rahvale: "Te olete tunnistajaiks iseeneste vastu, et te olete endile valinud Jehoova, et teda teenida!" Ja nad vastasid: "Oleme tunnistajad!"
23
"Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja pöörake oma südamed Jehoova, Iisraeli Jumala poole!"
24
Ja rahvas ütles Joosuale: "Me tahame teenida Jehoovat, oma Jumalat, ja võtta kuulda tema häält!"
25
Nõnda tegi Joosua sel päeval rahvaga lepingu ja andis temale Sekemis seadlused ja kohtuseadused.
26
Ja Joosua kirjutas need sõnad Jumala käsuõpetuse raamatusse; siis ta võttis ühe suure kivi ja püstitas tolle sinna selle tamme alla, mis oli Jehoova pühamu juures.
27
Ja Joosua ütles kogu rahvale: "Vaata, seesinane kivi olgu tunnistajaks meie vastu, sest see on kuulnud kõiki Jehoova sõnu, mis ta meile on ütelnud. Ja see olgu tunnistajaks teie vastu, et te ei salgaks oma Jumalat!"
28
Siis Joosua saatis rahva minema, igaühe ta pärisosale.
29
Ja pärast neid sündmusi suri Jehoova sulane Joosua, Nuuni poeg, saja kümne aasta vanuses.
30
Ja nad matsid tema ta pärisosa maa-alale Timnat-Serahisse, mis on Efraimi mägestikus põhja pool Gaasi mäge.
31
Ja Iisrael teenis Jehoovat kogu Joosua eluaja ja kogu nende vanemate eluaja, kes elasid veel pärast Joosuat ja kes tundsid kõiki Jehoova tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud.
32
Ja Joosepi luud, milled Iisraeli lapsed olid Egiptusest ära toonud, nad matsid Sekemisse selle väljaosa peale, mille Jaakob oli ostnud Sekemi isa Hamori lastelt saja rahatüki eest ja mis oli saanud pärisosaks Joosepi lastele.
33
Ka Eleasar, Aaroni poeg, suri, ja nad matsid ta Gibeasse, ta poja Piinehasi linna, mis temale oli antud Efraimi mägestikus.