A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Õpetussõnad peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad
2
tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks,
3
et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks,
4
et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet -
5
kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse
6
õpetus- ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks!
7
Jehoova kartus on tunnetuse algus, meeletumad põlgavad tarkust ja õpetust!
8
Kuule, mu poeg, oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust,
9
sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks!
10
Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu!
11
Kui nad ütlevad: "Tule meiega! Varitseme verd, luurame süütut ilma põhjuseta,
12
neelame neid otsegu surmavald, elusalt ja tervelt, nagu haudaminejaid,
13
küllap me siis leiame kõiksugust kallist vara ja täidame oma kojad saagiga!
14
Heida liisku meie keskel ja meil kõigil olgu ühine kukkur!" -
15
siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed, hoia oma jalg nende radadelt!
16
Sest nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad verd valama!
17
Ent asjatu on võrku laotada kõigi tiivuliste nähes:
18
sest nad varitsevad omaenese verd, luuravad omaenese hinge!
19
Seesugune on igaühe lõpp, kes ahnitseb kasu: selle omandajalt võetakse hing!
20
Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel,
21
kisendab ülal müüridel, kõneleb oma sõnu linna väravate suus:
22
"Kui kaua, te rumalad, armastate rumalust? Kui kaua meeldib hooplejail hoobelda ja alpidel vihata teadmist?
23
Pöörduge minu noomimise alla! Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad!
24
Et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud,
25
ja et te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu noomimist,
26
siis naeran minagi teie õnnetust, irvitan, kui teie kohkumine tuleb,
27
kui teie kohkumine tormina tuleb ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad!
28
Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind, aga ei leia!
29
Sellepärast et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud Jehoova kartust,
30
et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi,
31
peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsusist!
32
Sest rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus!
33
Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata!"

Õpetussõnad peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad,
2
lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad oma südame mõistuse poole,
3
jah, kui sa aru appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale mõistuse heaks,
4
kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust,
5
siis sa mõistad Jehoova kartust ja leiad Jumala tunnetuse!
6
Sest Jehoova annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja mõistus!
7
Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult,
8
kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed!
9
Siis sa mõistad õiglust ja õigust, ja seda, mis õige on - kõiki häid teid!
10
Sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele!
11
Otsustusvõime valvab su üle, mõistus kaitseb sind,
12
päästes sind kurjalt teelt, meeste käest, kes räägivad pööraselt,
13
kes hülgavad sirged rajad, et käia pimedail teedel,
14
kes rõõmutsevad kurja tehes, hõiskavad pööraste roimade juures,
15
kellede rajad on kõverad ja kellede teed on eksiteed!
16
See hoiab sind ka võõra naise eest, muulasest naise eest, kes räägib libedaid sõnu,
17
kes on hüljanud oma noore ea sõbra ja on unustanud oma Jumala seaduse!
18
Sest tema koda vajub alla surma poole ja tema teed varjuderiiki!
19
Ükski, kes tema juure sisse läheb, ei tule tagasi ega jõua taas eluradadele!
20
See on siis selleks, et sa võiksid käia heade teel ja hoida õigete radu,
21
sest õiglased tohivad elada maa peal ja vagad sinna järele jääda,
22
aga õelad hävitatakse maa pealt ja truudusemurdjad pühitakse ära!

Õpetussõnad peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud,
2
sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu!
3
Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale,
4
siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!
5
Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!
6
Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!
7
Ära ole iseenese silmis tark! Karda Jehoovat ja tagane kurjast!
8
See on su ihule terviseks ja luudele-kontidele kosutuseks!
9
Austa Jehoovat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist,
10
siis su aidad täituvad küllusega ja viina-aamid ajavad üle!
11
Mu poeg, ära põlga Jehoova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine,
12
sest keda Jehoova armastab, seda ta noomib, otsegu isa poega, kellele ta head tahab!
13
Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse, ja inimene, kes jõuab arusaamisele,
14
sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast!
15
See on kallim kui pärlid, ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav!
16
Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au!
17
Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu!
18
See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida!
19
Jehoova on tarkusega rajanud maa, mõistusega valmistanud taevad!
20
Tema teadmisel lõhkevad sügavused ja pilved tilguvad kastet!
21
Mu poeg, ära kaota neid silmist: säilita arukus ja otsustusvõime,
22
siis on need su hingele eluks ja kaela ümber kaunistuseks!
23
Siis sa võid käia oma teed julgesti ega tarvitse oma jalga ära tõugata!
24
Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus!
25
Ei sa siis karda äkilist hirmutust ega õelate õnnetust, kui see tuleb!
26
Sest Jehoova on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünise eest!
27
Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!
28
Ära ütle oma ligimesele: "Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan!", kui sa seda kohe saad teha.
29
Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!
30
Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud!
31
Ära ole kade mehele, kes teeb vägivalda, ja ära vali ühtki tema teedest,
32
sest pöörane on Jehoova meelest jäle, aga õigetega on tema osadus!
33
Jehoova needus on õela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset!
34
Pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele ta annab armu!
35
Targad pärivad au, aga albid jäävad häbisse!

Ülemlaul peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Saalomoni ilusaim laul.
2
"Jooda mind oma suu suudlustega, sest sinu armastus on parem kui viin!
3
Su õlide lõhn on magus, võideõli on su nimi, - seepärast armastavad sind neitsid!
4
Tõmba mind kaasa, tõttame! Vii mind, kuningas, oma kambritesse! Hõisakem ja tundkem sinust rõõmu, ülistagem sinu armastust enam kui viina! Õigusega armastatakse sind!
5
Jeruusalema tütred! Mina olen tõmmu, ometi nägus, otsegu Keedari telgid, otsegu Saalomoni telgiriided!
6
Ärge vaadake mind, et ma olen nii tõmmu, et päike mind on pruunistanud! Mu ema pojad turtsusid mu vastu, mind pandi viinamägede vahiks - aga omaenese viinamäge ma pole saanud valvata!
7
Ütle mulle, sina, keda mu hing armastab: kus sa karja hoiad, kus sa seda lõunaajal lased lebada? Sest miks peaksin minema nagu hulkur su sõprade karjade juure?"
8
"Kui sa seda ei tea, sa ilusaim naistest, siis mine lammaste jälgi mööda ja karjatse oma kitsetallekesi karjaste telkide juures!
9
Ma võrdlen sind, mu kullake, vaarao vankrihobusega!
10
Kaunid on su põsed palmikuis, kael merekarbikeedes!
11
Me teeme sulle kuldehted klaaspärlitega hõbedas!
12
Niikaua kui kuningas on lauas, lõhnab mu nardiõli!
13
Mu kallim on mulle mürrikimbukeseks, mis lebab mu rindade vahel!
14
Mu kallim on mulle hennapõõsa õisikuks Een-Gedi viinamägedelt!
15
Vaata, sa oled ilus, mu kullake, vaata, sa oled ilus! Su silmad on tuvid!
16
Vaata, sa oled ilus, mu kallim, tõesti hurmav! Haljas on isegi meie säng:
17
meie koja seinteks on seedrid, meie sarikaiks küpressid!"

Ülemlaul peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
"Mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke!"
2
"Otsegu lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel!"
3
"Otsegu õunapuu metsa puude keskel, nõnda on mu kallim noorte meeste keskel! Tema varjus ma igatsen istuda ja tema vili on mu suulaele magus!
4
Tema on mind viinud viinakotta, ja selle lipp mu kohal on Armastus!
5
Kosutage mind rosinatega, elustage mind õuntega, sest ma olen armastusest haige!
6
Tema vasak käsi on mu pea all ja tema parem käsi kaisutab mind!
7
Ma vannutan teid, Jeruusalema tütred, gasellide või aasa hirvede juures: ärge eksitage ega äratage armastust, enne kui see ise tahab!
8
Mu kallima hääl! Vaata, ta tuleb, ronides mägedel, karates küngastel!
9
Mu kallim on nagu gasell või noor hirv! Vaata, ta seisab meie seina taga, heidab pilgu aknaist sisse, vaatab läbi võrede!
10
Mu kallim räägib ja ütleb mulle: "Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule!
11
Sest vaata, talv on möödunud, vihm on läinud oma teed,
12
maa peal on näha õiekesi, lauluaeg on tulnud ja meie maal on kuulda turteltuvi häält!
13
Viigipuu küpsetab oma marju, viinapuud õitsevad ja lõhnavad! Tõuse, mu kullake, mu iludus, ja tule!
14
Mu tuvike kaljulõhedes, kuristiku peidupaigas! Näita mulle oma nägu, luba ma kuulen su häält, sest su hääl on meeldiv ja su nägu on ilus!
15
Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad!
16
Mu kallim on minu, ja mina kuulun temale, kes lillekeste keskel karja hoiab!
17
Kuni tuul kuulutab päeva ja varjud põgenevad, tule taas, mu kallim, nagu gasell või noor hirv lõhestunud mäele!"