A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

1. Saamueli peatükk 7

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Kirjat-Jearimi mehed tulid ning viisid ära Jehoova laeka ja tõid selle künkale Abinadabi kotta, ja nad pühitsesid tema poja Eleasari Jehoova laegast hoidma.
2
Sellest päevast, mil laegas jäi Kirjat-Jearimi, möödus palju aega, möödus kakskümmend aastat; ja kogu Iisraeli sugu ohkas Jehoova poole.
3
Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, üteldes: "Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Jehoova poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Jehoovale ja teenige ükspäinis Teda, siis ta päästab teid vilistide käest!"
4
Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid ükspäinis Jehoovat.
5
Ja Saamuel ütles: "Koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun teie eest Jehoovat!"
6
Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid Jehoova ette, ja nad paastusid sel päeval; nad ütlesid seal: "Me oleme Jehoova vastu pattu teinud!" Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli lastele.
7
Aga kui vilistid kuulsid, et Iisraeli lapsed olid kogunenud Mispasse, siis vilistide vürstid tulid üles Iisraeli vastu; ja kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis nad tundsid hirmu vilistide ees.
8
Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: "Ära lakka kisendamast meie pärast Jehoova, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistide käest!"
9
Siis Saamuel võttis ühe piimatalle ja ohverdas selle täielikuks põletusohvriks Jehoovale; ja Saamuel kisendas Iisraeli pärast Jehoova poole ning Jehoova vastas temale.
10
Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et sõdida Iisraeli vastu; aga Jehoova müristas sel päeval valju mürinaga vilistide kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees.
11
Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid viliste taga ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari.
12
Siis Saamuel võttis ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: "Siitsaadik on Jehoova meid aidanud!"
13
Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale; ja Jehoova käsi oli vilistide vastu kogu Saamueli eluaja.
14
Ja need linnad, milled vilistid olid Iisraelilt ära võtnud, said tagasi Iisraelile Ekronist kuni Gatini, nõndasamuti vabastas Iisrael ka nende maa-alad vilistide käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel.
15
Ja Saamuel mõistis Iisraelile kohut kogu oma eluaja.
16
Ta käis igal aastal ringi Peetelis, Gilgalis ja Mispas ja mõistis Iisraelile kohut kõigis neis paigus.
17
Siis ta tuli tagasi Raamasse, sest seal oli ta kodu ja seal ta mõistis Iisraelile kohut ja sinna ta ehitas altari Jehoovale.

1. Saamueli peatükk 8

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kui Saamuel jäi vanaks, siis ta pani oma pojad Iisraelile kohtumõistjaiks.
2
Tema esmasündinud poja nimi oli Joel ja tema teise poja nimi oli Abija; nad olid kohtumõistjaiks Beer-Sebas.
3
Aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid nad ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust.
4
Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juure Raamasse
5
ning ütlesid temale: "Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail!"
6
Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid: "Anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks!" Ja Saamuel palus Jehoovat.
7
Ja Jehoova ütles Saamuelile: "Kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat!
8
Nõnda nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast, mil ma tõin nad ära Egiptusest kuni tänapäevani, jättes mind maha ja teenides teisi jumalaid, nõnda nad teevad ka sinule.
9
Aga nüüd kuule nende häält! Hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema!"
10
Ja Saamuel kõneles kõik Jehoova sõnad rahvale, kes nõudis temalt kuningat.
11
Ta ütles: "Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema: ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees;
12
ta paneb neist enesele tuhandepealikuid ja viiekümnepealikuid; ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust;
13
ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks;
14
ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele;
15
ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoovkondlastele ja sulastele;
16
ta võtab teie sulased ja ümmardajad ja parimad noored mehed, nõndasamuti teie eeslid, ja paneb oma tööle;
17
ta võtab kümnist teie pudulojuseist ja te peate olema temale sulaseiks.
18
Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Jehoova ei vasta teile!"
19
Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli häält ja nad ütlesid: "Ei, vaid meil peab olema kuningas,
20
et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile kohut mõistaks, meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks!"
21
Kui Saamuel kuulis kõiki rahva sõnu, kordas ta neid Jehoova kõrva ees.
22
Aga Jehoova ütles Saamuelile: "Kuule nende häält ja pane neile kuningas!" Siis Saamuel ütles Iisraeli meestele: "Minge igaüks oma linna!"

1. Saamueli peatükk 9

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Benjaminist oli mees, Kiis nimi, Abieli poeg, kes oli Serori poeg, kes oli Bekorati poeg, kes oli Afiahi poeg, benjaminlane, jõukas mees.
2
Ja temal oli poeg, Saul nimi, noor ja ilus, ega olnud Iisraeli lastest ükski ilusam temast, peajagu pikem kui kõik muu rahvas!
3
Kord olid Kiisi, Sauli isa emaeeslid kadunud ja Kiis ütles oma pojale Saulile: "Võta nüüd üks poistest enesega ühes ja võta kätte, mine otsi emaeeslid üles!"
4
Nad käisid siis läbi Efraimi mägestiku ja käisid läbi Saalisa maa, aga nad ei leidnud; ja nad käisid läbi Saalimi maa, kuid neid ei olnud; siis nad käisid läbi Benjamini maa, aga nad ei leidnud.
5
Kui nad jõudsid Suufi maale, ütles Saul oma poisile, kes oli ühes temaga: "Tule, lähme tagasi, viimaks mu isa ei hooligi enam emaeeslitest, vaid on mures meie pärast!"
6
Aga see vastas temale: "Vaata nüüd, selles linnas on üks jumalamees, ja see on auväärt mees: kõik, mis ta räägib, läheb tõesti täide. Lähme nüüd sinna, vahest ta juhatab meile tee, mida peame käima!"
7
Siis ütles Saul oma poisile: "Vaata, me läheme küll, aga mida me mehele viime? Sest leib on meie kottidest lõppenud ja andi ei ole meil jumalamehele viia. Mis meil veel on?"
8
Ja poiss vastas taas Saulile ning ütles: "Vaata, minu käes leidub veel veerand hõbeseeklist; ma annan selle jumalamehele, et ta meile teed juhataks!"
9
Muiste ütles Iisraelis igaüks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitelema: "Tulge, lähme nägija juure!" Sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, hüüti muiste nägijaks.
10
Ja Saul ütles oma poisile: "Su kõne on hea, tule, lähme!" Ja nad läksid linna, kus oli jumalamees.
11
Kui nad läksid nõlva mööda üles linna, siis nad kohtasid tüdrukuid, kes tulid välja, et vett viia, ja nad küsisid neilt: "Kas nägija on siin?"
12
Ja nemad kostsid neile ning ütlesid: "On, vaata, otse sinu ees! Rutta nüüd, sest ta tuli just praegu linna, sest täna on rahval tapaohver ohvrikünkal!
13
Kui te jõuate linna, siis leiate tema enne kui ta läheb üles ohvrikünkale sööma; sest rahvas ei söö enne kui ta tuleb, sest tema peab tapaohvrit õnnistama; pärast seda söövad kutsutud. Aga nüüd minge üles, sest just praegu te leiate tema!"
14
Ja nad läksid üles linna; kui nad jõudsid keset linna, vaata, siis tuli Saamuel neile vastu, teel üles ohvrikünkale.
15
Aga Jehoova oli päev enne Sauli tulekut Saamueli kõrvale ilmutanud, üteldes:
16
"Homme sel ajal ma läkitan sinu juure mehe Benjamini maalt. Võia ta vürstiks mu rahvale, Iisraelile, tema peab mu rahva päästma vilistide käest, sest ma olen vaadanud oma rahva peale, sest ta hädakisa on jõudnud minuni!"
17
Ja kui Saamuel nägi Sauli, siis Jehoova andis temale mõista: "Vaata, see ongi mees, kellest ma sulle rääkisin: tema peab valitsema mu rahva üle!"
18
Ja Saul ligines Saamuelile värava suus ning ütles: "Juhata mulle, kus on see nägija koda!"
19
Aga Saamuel kostis Saulile ning ütles: "Mina olen see nägija. Mine mu ees üles ohvrikünkale ja sööge täna ühes minuga; hommikul ma saadan sind, ja ma seletan sulle kõik, mis sul südame peal on!
20
Ja mis puutub emaeeslitesse, kes sul nüüd kolmat päeva on olnud kadunud, siis nende pärast ära muretse, sest need on leitud. Ja kellele kuulubki kõik, mis Iisraelis on väärtuslikku, kui mitte sinule ja kogu su isakojale?"
21
Aga Saul kostis ning ütles: "Eks ma ole benjaminlane, Iisraeli vähimast suguharust, ja mu suguvõsa on kõige vähem tähtis kõigist Benjamini suguharu suguvõsadest? Miks sa räägid minuga nõnda?"
22
Kuid Saamuel võttis Sauli ja tema poisi ning viis nad söömatuppa ja andis neile ülema paiga kutsutute hulgas - ja neid oli ligi kolmkümmend meest.
23
Ja Saamuel ütles keetjale: "Anna siia see tükk, mis ma sulle andsin ja mille kohta ma sulle ütlesin: pane see kõrvale!"
24
Siis keetja tõstis labaluu ühes selle juure kuuluvaga ja pani Sauli ette. Ja Saamuel ütles: "Vaata, ülejääk on pandud su ette, söö, sest see on hoitud just selleks ajaks sulle, et sa võiksid ühes kutsututega süüa!" Ja Saul sõi sel päeval ühes Saamueliga.
25
Siis nad läksid ohvrikünkalt alla linna ja ta kõneles Sauliga katusel.
26
Ja nad tõusid vara üles. Kui hakkas koitma, hüüdis Saamuel Saulile katusel ja ütles: "Tõuse üles, ma saadan sind!" Ja Saul tõusis ning nad mõlemad läksid välja, tema ja Saamuel.
27
Kui nad tulid alla linna serva, Saamuel ütles Saulile: "Ütle poisile, et ta läheks meie ees! Ja poiss läks. Aga sina jää nüüd paigale ja mina kuulutan sulle Jumala sõna!"

1. Saamueli peatükk 10

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis Saamuel võttis õlikruusi ja valas temale pähe, suudles teda ning ütles: "Eks ole nõnda, et Jehoova on võidnud sind vürstiks oma pärisosale?
2
Kui sa täna mu juurest ära lähed, siis sa leiad kaks meest Raaheli haua juures Benjamini maa-alal Selsahis, ja need ütlevad sulle: eheaksmaeeslid, keda sa käisid otsimas, on leitud; vaata, su isa on emaeeslite asja jätnud ja on mures teie pärast, üteldes: mida peaksin tegema oma poja heaks?
3
Ja kui sa sealt edasi lähed ja jõuad Taabori tamme juure, siis tulevad seal sulle vastu kolm meest, kes lähevad Jumala juure üles Peetelisse: üks kannab kolme sikutalle, üks kannab kolme leivakakku ja üks kannab viinakruusi.
4
Nemad küsivad sinult, kuidas su käsi käib, ja annavad sulle kaks leiba; võta need nende käest vastu.
5
Ja selle järel sa tuled Jumala Gibeasse, kus asub vilistide linnavägi; ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevat prohvetite jõuku, naablid, trummid, viled ja kandled ees, ja nad ise räägivad prohvetlikult.
6
Siis tuleb Jehoova vaim võimsasti su peale, sa hakkad ühes nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks.
7
Kui need märgid sul täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga!
8
Mine siis minu ees alla Gilgalisse, ja vaata, ma tulen su juure põletusohvreid ohverdama ja tänuohvreid tapma; oota seitse päeva, kuni ma tulen su juure ja teen sulle teatavaks, mida sa pead tegema!"
9
Ja sündiski, kui ta pööras selja, et minna Saamueli juurest ära, et Jumal muutis tema südame teiseks, ja kõik need märgid läksid täide selsamal päeval!
10
Ja kui nad jõudsid sinna Gibeasse, vaata, siis tuli temale vastu prohvetite jõuk! Ja Jumala vaim tuli võimsasti tema peale ja ta hakkas nende keskel prohvetlikult rääkima.
11
Ja kui kõik, kes teda varem tundsid, nägid, ja vaata, ta rääkis prohvetlikult ühes prohvetitega, siis ütles rahvas üksteisele: "Mis Kiisi pojaga on juhtunud? Kas Saulgi on prohvetite seas?"
12
Ja keegi sealolijaist vastas ning ütles: "Ja kes on nende isa?" Seepärast on saanud kõnekäänuks: "Kas Saulgi on prohvetite seas?"
13
Ja kui ta oli lõpetanud prohvetliku rääkimise, siis ta tuli ohvrikünkale.
14
Ja Sauli isa vend küsis temalt ja ta poisilt: "Kus te käisite?" Ta vastas: "Emaeesleid otsimas. Aga kui me nägime, et neid ei olnud, siis läksime Saamueli juure!"
15
Siis ütles Sauli isa vend: "Jutusta ometi mulle, mida Saamuel teile rääkis!"
16
Ja Saul vastas oma isa vennale: "Ta teatas meile lihtsalt, et emaeeslid olid leitud!" Aga kuningriigi asjast, millest Saamuel oli rääkinud, ta ei jutustanud temale midagi.
17
Siis Saamuel hüüdis rahva kokku Jehoova juure Mispasse.
18
Ta ütles Iisraeli lastele: "Nõnda ütleb Jehoova, Iisraeli Jumal: mina tõin Iisraeli Egiptusest ära ja päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi kuningriikide käest, kes teid rõhusid.
19
Aga te olete nüüd ära põlanud oma Jumala, kes teid on päästnud kõigist õnnetusist ja ahastusist, ja olete temale ütelnud: pane meile kuningas! Astuge siis nüüd Jehoova ette oma suguharude ja tuhandete kaupa!"
20
Ja Saamuel laskis kõik Iisraeli suguharud ette astuda, ja liisk langes Benjamini suguharule.
21
Siis ta laskis Benjamini suguharu suguvõsade kaupa ette astuda, ja liisk langes Matri suguvõsale; seejärel langes liisk Saulile, Kiisi pojale. Aga kui teda otsiti, siis teda ei leitud.
22
Siis nad küsisid veel kord Jehoovalt: "Kas mees on siia tulnud?" Ja Jehoova vastas: "Vaata, ta on ennast peitnud varustuse sekka!"
23
Siis nad jooksid ja tõid ta sealt ära; ja kui ta seisis rahva keskel, siis ta oli peajagu pikem kui kõik muu rahvas.
24
Ja Saamuel ütles kogu rahvale: "Kas näete, kelle Jehoova on valinud? Sest tema sarnast ei ole kogu rahva seas!" Siis kogu rahvas hõiskas ja ütles: "Elagu kuningas!"
25
Ja Saamuel kõneles rahvale kuningriigi õigusest, kirjutas selle raamatusse ja pani Jehoova ette. Siis Saamuel laskis kogu rahva ära minna, igaühe oma kodusse.
26
Ja Saulgi läks koju Gibeasse ja ühes temaga läks sõjavägi, need, kelle südant Jumal oli liigutanud.
27
Aga kõlvatumad mehed ütlesid: "Mis abi on meil sellestsinasest Ja ei pannud teda mikski ega toonud temale andi.

1. Saamueli peatükk 12

Flash tuleb sisse lülitada
1
Siis ütles Saamuel kogu Iisraelile: "Ennäe, ma olen kuulnud teie häält kõiges, mis te olete mulle ütelnud, ja olen pannud kuninga teie üle valitsema!
2
Ja nüüd, vaata, kuningas käibki teie ees! ma ise olen läinud vanaks ja halliks, on ju mu pojadki, näe, teie juures! Aga ma olen käinud teie ees oma noorusest tänapäevani.
3
Siin ma olen! Tunnistage minu vastu Jehoova ja tema võitu ees: kelle härja ma olen võtnud? Või kelle eesli ma olen võtnud? Või keda ma olen rõhunud, kellele liiga teinud? Või kelle käest ma olen võtnud meelehead, et sellega petta oma silmi? ma siis tasun teile!"
4
Nad vastasid: "Sa ei ole meid rõhunud ega meile liiga teinud, ja sa ei ole kellegi käest midagi võtnud!"
5
Siis ta ütles neile: Jehoova on tunnistajaks teie vastu ja tema võitu on tunnistajaks tänasel päeval, et teie ei ole mu käest midagi leidnud! Ja nad vastasid: "tema on tunnistaja!"
6
Ja Saamuel ütles rahvale: "Tunnistaja on Jehoova, kes kutsus Moosese ja Aaroni ja kes tõi teie vanemad ära Egiptusemaalt.
7
Nüüd astuge ette ja ma lähen teiega kohtusse Jehoova ees kõigi Jehoova õiglaste tegude pärast, mis ta teile ja teie vanemaile on teinud!
8
Kui Jaakob oli tulnud Egiptusesse ja teie vanemad kisendasid Jehoova poole, siis Jehoova läkitas Moosese ja Aaroni ja nemad tõid teie vanemad ära Egiptusest ning asustasid nad sellesse paika.
9
Aga nad unustasid Jehoova, oma Jumala, ja tema andis nad Haasori väepealiku Siisera, vilistide ja Moabi kuninga kätte ja need sõdisid nende vastu.
10
Siis nad kisendasid Jehoova poole ja ütlesid: me oleme pattu teinud, et jätsime maha Jehoova ning teenisime baale ja astartesid; aga päästa meid nüüd meie vaenlaste käest, siis me teenime Sind!
11
Ja Jehoova läkitas Jerubbaali, Bedani, Jefta ja Saamueli ning päästis teid teie ümberkaudsete vaenlaste käest ja te võisite elada julgesti.
12
Aga kui te nägite, et ammonlaste kuningas Naahas tuli teie vastu, siis te ütlesite mulle: ei, vaid meie üle valitsegu kuningas, kuigi Jehoova, teie Jumal oli teie kuningas!
13
Ja nüüd, vaata, siin on kuningas, kelle te olete valinud, keda te nõudsite! Jah, näe, Jehoova on annud teile kuninga!
14
Kui te kardate Jehoovat ja teenite teda ja kuulate tema häält ega tõrgu Jehoova käsu vastu, siis te jääte elama, niihästi teie kui kuningas, kes valitseb teie üle pärast Jehoovat, teie Jumalat.
15
Aga kui te ei kuula Jehoova häält ja tõrgute Jehoova käsu vastu, siis on Jehoova käsi teie vastu, nõnda nagu ta oli teie vanemate vastu.
16
Astuge ka nüüd ette ja vaadake seda suurt tegu, mis Jehoova teeb teie silme ees!
17
Eks ole nüüd nisulõikuse aeg? Aga mina hüüan Jehoova poole, et ta annaks äikest ja vihma, et te mõistaksite ja näeksite, kui suur on Jehoova silmis teie pahategu, mis te olete teinud nõudes enestele kuningat!"
18
Ja Saamuel hüüdis Jehoova poole ning Jehoova andis selsamal päeval äikest ja vihma! Siis kõik rahvas kartis väga Jehoovat ja Saamueli.
19
Ja kõik rahvas ütles Saamuelile: "Palu oma sulaste eest Jehoovat, oma Jumalat, et me ei sureks, sest me oleme lisanud kõigile oma pattudele veel selle pahateo, et nõudsime enestele kuningat!"
20
Ja Saamuel ütles rahvale: "Ärge kartke! Te olete küll teinud kõike seda kurja, ometi ärge taganege Jehoova järelt, vaid teenige Jehoovat kõigest südamest!
21
Ärge taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised!
22
Sest Jehoova ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast, vaid Jehoova on otsustanud teha teid enesele rahvaks.
23
Ka mina ise, jäägu see minust kaugele, teeksin pattu Jehoova vastu, kui ma lakkaksin palvetamast teie eest! Mina aga tahan teile õpetada head ja õiget teed.
24
Kartke ainult Jehoovat ja teenige teda ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud!
25
Aga kui te ikkagi teete kurja, siis te hukkute, niihästi te ise kui teie kuningas!"