Select Page

Privaatsuspoliitika

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vaimulik Varandus OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja
siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Vaimulik Varandus OÜ, registrikoodiga 12608439,
aadressiga Raudtee 9, Paide.

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või
Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.
3.1 Vaimulik Varandus OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

 • Kliendi ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress,
  kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
 • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed
  isikuandmed), s.h on ettevõttel Vaimulik Varandus OÜ õigus salvestada kõigi sidevahendite
  (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud
  vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).
  3.2 Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Vaimulik Varandus OÜ õigus kontrollida
  ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt
  ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

 • Vaimulik Varandus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja,
 • Vaimulik Varandus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile
 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
 • Toodete kättetoimetamine;
 • Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
 • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust
  ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamine.

Kui Klient on avaldanud soovi saada Vaimulik Varandus OÜ uudiskirju ja/või personaalseid
pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile
info@piibel.ee või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.
5.1 Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt
meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

Vaimulik Varandus OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
6.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;
6.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile
kättetoimetamiseks;
6.3. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest
tasumiseks;
6.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

Punktis 6.2. ja 6.3. sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel
ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Vaimulik Varandus OÜ.

Vaimulik Varandus OÜ veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille
veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.
Kasutame järgmiseid küpsiseid:
8.1. Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
8.2. Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Vaimulik Varandus OÜ
veebilehtedel;
8.3. Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast
reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
8.4. Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja
muutma oma veebilehitseja seadeid.
Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam
kasutajale kättesaadavad olla.

Vaimulik Varandus OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised
meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on
ainult selleks volitatud isikutel.

Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Vaimulik Varandus OÜ ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku
kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Vaimulik Varandus OÜ Kliendil kohustus koheselt teavitada,
kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.

Vaimulik Varandus OÜ veebisaite kasutama asudes või veebikeskkondadesse kasutajakontot
luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte
jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki
kasutajakontot omavaid Kliente.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või
kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Vaimulik Varandus OÜ
andmekaitsespetsialisti Liliana Raasiku poole e-posti aadressil info@piibel.ee. Kliendi päringutele
vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.