Select Page

Õpeta MIND palvetama

Jeesuse õpetus palvest on LIHTNE, SELGE, INSPIREERIV,

see JULGUSTAB MEID PALVETAMA –

Luuka 11:1-12
1 Ja kui ta ühes paigas oli palvetamas ja oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreist temale: “Issand, õpeta meid palvetama nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!”
2 Aga ta ütles neile: “Kui te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi; sinu riik tulgu;
3 meie igapäevane leib anna meile iga päev;
4 ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kellel on meiega võlgu; ja ära saada meid kiusatusse!”
5 Ja ta ütles neile: “Kellel teie seast on sõber ja ta läheks südaöösel ta juure ja ütleks temale: Sõber, laena mulle kolm leiba,
6 sest mu sõber on teelt tulnud mu juure ja mul ei ole, mida talle ette paneksin!
7 Kas tema peaks toast vastama ning ütlema: Ära tee mulle tüli, uks on juba lukus ja mu lapsukesed on minuga voodis; ma ei või üles tõusta sulle andma!?
8 Ma ütlen teile, kui ta üles ei tõuseks ja talle ei annaks, sellepärast et ta on tema sõber, siis tõuseks ta ometi üles tema pealekäimise pärast ning annaks talle, niipalju kui talle vaja.
9 Ka mina ütlen teile: Paluge, siis antakse teile; otsige, siis te leiate; koputage, siis avatakse teile.
10 Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.
11 Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao?
12 Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni?

#Me vajame kõige enam palvetamiseks just neid asju: Ilmutust sellest keda me palvetame!!!

Jeesuse inspireeriv eeskuju

Kui Jeesuse jüngrid nägit Teda palvetamas, siis nad panid tähele, et kui Tema palvetas, siis see oli nii, nagu Ta palvetab kellegi poole, kes on reaalselt Tema ligi ja on seal olemas et Tema sõnu kuulda ja nende mööda teha.

Ilmselt olid jüngrid näinud paljusid tolleaegseid vaimulikke palvetamas, sest nad palvetasid avalikult tänavanurkadel, kuid see ei inspireerinud neid palvetama.
PS! Me oleme ka näinud palju religioosset palvetamist, kuid mitte niipalju seda, mis palve on!
Inimesed on väsinud religioosetest palvetest – Jeesus ei religioonitsenud.

Matteuse 7:29
29 sest ta õpetas neid nõnda nagu see, kellel on meelevald, ja mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.

Miks kristlased täna ei palveta?

* Enamus kristlasi hakkab palvetama siis, kui neil on täitsa lõpp käes.
* Palvekoosolekud, on kõige hõredama külastusega koosolekud meie kogudustes.
* Mõned palvetavad ja tulevad palvekatele, kui saavad inspireeritud, kuid seegi vaibub 3x korra järel.
* Meil puudub nägemus tegelikust palve väest meie elus
*Me oleme väelise palve monopoliseerinud ainult vaimulikele – aga Jeesus ei öelnud et suuri tulemusi palves saavad ainult pastorid ja jutlustajad
* Meil on silme eest ainult religioosse palve kuvand, mitte ELAV SUHTLEMINE MEIE ISAGA

* ME OLEME JUMALAST SÕLTUVAD ROHKEM, KUI ME ARVAME! Me vajame palvetada!!!

#Palve on meie vaimuliku elu jõuallikas meile – kui me ei palveta, siis oleme jõuetud ja lüüasaajad
Jeesus palvetas palju ja see eeskuju innustas tema jüngreid: KUI PALJU ENAM VAJAME MEIE PALVETADA???

Luuka 6:12 -13
12 sest Püha Vaim õpetab teile selsamal tunnil, mida tuleb ütelda!”
13 Siis keegi rahva seast ütles talle: “Õpetaja ütle mu vennale, et ta minuga jagaks pärandi!”

#Saatana suurim vale, mida palju usuvad, on, et sul ei ole aega palvetada ja minna palvekoosolekule – sest ta teab, et kui sa palvetad, siis sa oled tugev ja ta ei saa sind nii kergesti lõksu. Ja sinu palved piiravad tema tegutsemist sinu elus ja sinu maailmas.

MEIE ISA PALVE – see on muster

#See on 1 ja ainus kord, kus Jeesus õpetas palvetama ja andis sel teemal õpetust: TA INSPIREERIS, JULGUSTAS JA ANDIS EESKUJU ülejäänud aja

Isa: Kõige võimsam mõte on et me võime kutsuda nii võimsat, tarka ja armastavat olevust Isaks.

#Kõik meie palve on rajatud suhtele – mitte reglemendile. Kui see rajaneb suhtele, siis peab suhe olema korras.

Et Jumal on meie isa, see toob meie palve erinevale tasandile: Me ei pea lootma halastusele, kavalusele, manipulatsioonile – isa ei anna sellepärast, et laps temaga manipuleerib, vaid TA TAHAB ANDA lähtuvalt armastusest

Palve, mis tüütab Jumalat: väärkuvand meie meeles on, et palvetades me tüütame Jumalat: Umbes nii, et kui sa lähed mõne hõivatud inimese juurde, siis sa püüad teha väga lühidalt temaga rääkides.

Heebrea 4:6
Et nüüd asi nii on, et mõned pääsevad sinna ja et need, kelledele rõõmusõnumit esmalt kuulutati, ei ole sinna sisse saanud sõnakuulmatuse pärast,

# Siin teeb Jumal 1 asja selgeks: JUMAL LAUSA OOTAB MEID PALVESSE, MITTE SEE EI TÜÜTA TEDA.

Rikas isa: Me vanematena oleme piiratud, kuigi me tahame anda parimat, kuid nii ei ole Meie Isaga, kes on Taevas.
Näiteks: Kui Meie kristlastena palvetame pesumasinat — siis vana, sest arvame, et see on Jumalale kergem kui uus.

Psalm 50:10
Sest kõik metselajad on minu omad, ja lojused tuhandeil mägedel!

Me elame täna selle piiri peal, kus lõpevad vajadused ja algavad tahtmised: Me ei pea üldiselt palvetama Eestis: KAS ME SAAME TÄNA SÜÜA, VAID MIDA ME TÄNA TAHAKS SÜÜA.

Jumala nime pühitsemine: Palvetamine ärgu alaku küsimisega, vaid Jumala ülistusega.

Kui me ülistame Jumalat, siis me tõuseme usus Tema kõrgustesse. Siis meie palved ei ole madalad, vaid need, mis on Jumala enda südames.
Jumala ülendamine ülendab alati meid.

Johannese 13:32
Ons Jumal temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti!

NÄIT: Kui sa lended lennukiga, siis on kõik majad ja metsad nagu laste legod elutoa vaibal. Autod ja rongid, on nagu mudelimänguasjad… Kui sa seisad keset maanteed ja suur veoauto sõidab su poole, siis see on ähvardav.

Kui me tõuseme üles, siis meie perspektiiv muutub – olukord ei muutu, probleemi suurus ei muutu.

#Enne, kui muutub olukord, peab muutuma meie perspektiiv.

Meie igapäevane leib: meie regularsed vajadused. Täna on paljud inimesed võitlemas et jääda ellu.

Meie elus võib olla erinevaid aegu: ajad, kus meil on hea töö, palk, kus kõik sujub – kus sa ei pea palvetame ja uskuma oma järgmise toidukorra ja üüri maksmise pärast – kuid siis on aegu, kus pead uskuma, et saada autole uued kummid jne.

Johannese 16:23-24
23 Ja sel päeval te ei küsi minult midagi. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel!
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik.

Meie vajadused, on seoses meie kutsega. Kui sa oled kutsutud, et teha tööd, olla tunnistuseks, teenida koguduses, siis sa ei vaja 3 autot, suurt maja… kui sul on aga oma firma või teenistus, siis sa vajad võibolla ekskavatorit, veoautosi… see on su igapäevane leib.

Meeleparandus: kui me palvetame, siis tunnistame Jumalale oma eksimusi ja anname andeks teistele. See on ülioluline, et meie palved ei jääks vastuseta. Paljud ei saa terveks, sest nad ei ole andnud andeks.

Markuse 11:25-26
23 Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele: Tõuse paigast ja lange merre! ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale!
24 Sellepärast ma ütlen teile: Kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile!
Matteuse 5:23-24
23 Sellepärast kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu,
24 siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga, ja siis tule ja too oma and.

Kiuasatustest pääsemise palve: me ei palu seda eriti palju. Sellepärast satumegi neisse sageli.
Kui oluline on palvetada meie tulevikus varitsevate ohtude eest. Kurat varitseb meie, et meid püüda võrkudesse, et meid tõugata õnnetustesse – PÄÄSTA MEID ÄRA KURJAST!!!

3 leiba näljasele sõbrale:

Sõber. Kui sul on sõber, siis sa julged minna tema juurde südaöösel, või helistada. Sõbrad palvetavad sõprade eest.

Luuka 5:17-20
17 Ja ühel päeval, kui ta õpetas, oli seal istumas varisere ja käsutundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Judea küladest ja Jeruusalemast; ja Issanda vägi oli seal selleks, et Jeesus terveks teeks.
18 Ja vaata, mehed tõid voodiga inimese, kes oli halvatud; ja nad püüdsid teda sisse viia ja tema ette panna.
19 Ja kui nad rahva pärast ei leidnud, kust nad ta oleksid saanud sisse viia, läksid nad üles katusele ja lasksid ta katuse kivide vahelt alla kõige voodiga otse Jeesuse ette maha.
20 Kui tema nende usku nägi, ütles ta: “Inimene, sinu patud on sulle andeks antud!”

Eestpalve. Me läheme oma sõbra, Jumala ette, oma sõbra pärast, kes on näljas, probleemides.
See on meeleheitlik tegu. Sa tead, et su sõber magab, kuid oled valmis tema äratama, elu sassi keerama, et saada abi.

#Eestpalve muudab inimeste, linnade, maade saatusi ja teeb ajalugu

Meeleheitlikkus palves on võti,

– Tänapäeval, on vähe meeleheitlikke inimesi, sest meditsiin on kättesaadav, sotsiaalsüsteem toimib, pension tiksub arvele. Miks juhtub Aafrikas enam imesid on see, et seal ei ole seda kõike.

Pealekäimine. Kui ta ei vastaks sest on su sõber, siis ta annaks sulle pealekäimise pärast.
Esimene väide on absurdne. Ta annaks sest on sõber, muidu ta ei oleks su sõber.

 – Pealekäimine on nagu uksele koputamine. Kui sa tead, et su sõber on seal sees, siis sa ei lähe minema enne, kui ta tuleb uksele.

#Vastuse mittesaamine, palves on vaid seetõttu, et sa lõid käega!

3 taset palvetamises

Paluge. Mõned asjad ja sageli ka enamus esju peaks minema just seda kategooriat mööda. Me palvetame ja siis saabub kiiresti tänutunnistus. Jumal vastas, aitas parandas. Jumala huvides ei ole venitada. Venimise põhjuseid on palju.

Otsige. Kui me palume ja ei saa, siis instrueeris Jeesus, et me peame mitte loobuma nagu enamus teeb, vaid otsima.
Otsimine tähendab eelkõige endasse vaatamist. Andeksandmatus. Jumala ajastus. Meie valed motiivid, isekus

Jakoobus 4:3
Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes.

Ja salm 4 ABIELURIKKUJAD – Meie motiiv võib olla vale. Abielurikkujad – need kes abielluvad rikka mehega, et saada tema raha aga mehest nad ei hooli

Kas oled liiga hõivatud et otsida?

Otsimise ajal tugevneb meie suhe Jumalaga, me hakkame leidma vastuseid oma elus.
Täna seisneb kristlste Jumala otsimine pastorilt vastuste otsimisega. Jumal ei ole andnud sinu pastorile teada kõiki vastuseid sinu eraelu kohta

Koputage. Sa võid koputada pärast otsimist, sest sa ei saa olla järjekindel palves, kui sa ei tea 100% et sa oled õigel teel, vaja on vaid olla järjepidev.

1 Johannese 5:14
Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid.

Sa saad seda, mida sa usud ja palud

Kui sa palud kala, muna, leiba, siis sa saad neid.

Jakoobus 4:2
Te himustate ja teil siiski ei ole; te tapate ja kadestate ega või midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

Mille suhtes sina täna usud Jumalat?

Mitte millegi?

Siis ma prohveteerin sulle seda, mida sa saad järgmise aasta jooksul, Mitte midagi!

Jumal annab häid anded

Meie tahe vanematena, on sama, kui Jumalal. Kui juba meie kes oleme võimelised tegema kurja, tahame head teha ja anda oma lastele, KUI PALJU ENAM meie Taevane Isa annab meile