Select Page

Ma olen võitja

Kas sa graviteerud nende inimestega – läbimurdjad, eesmärgi saavutajad, edasipürgijad…. või nendega, kes kiigutavad ennast tugitoolis ja kelle eesmärk on elus vaid leida naudingut?
SARNASED VAIMSUSED GRAVITEERUVAD:

Taaveti juurde tuli 400 inimest, kes olid elus saanud peksa, kuid kes kogunesid Taaveti juurde, sest nad nägid Taavetis võitleja vaimsust, mitte Sauli juurde, kes otsis rohkem võimu.

 • Kas sinu elu tipphetked, millest sa rõõmu tunned, on seotud eesmärkide saavutamisega, või tunned sa suuremat rõõmu lihtsalt olemisest ja elust läbi liuglemisest?
 • Kas sa eksid ja siis vabandad seda sellega, et me olemegi inimesed, kes eksime ja eksid veel ja lisad sellele veel vabandusi…. või sa eksid ja näed selles oma nõrka kohta ja hakkad seda tugevdama?
4 Moosese 14:20-24
20 Ja Jehoova vastas: “Ma annan andeks, nagu oled palunud!
21 Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Jehoova auhiilgust:
22 ükski neist meestest, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, mis ma tegin Egiptuses ja kõrves, aga kes sellest hoolimata on mind kiusanud kümme korda ega ole võtnud kuulda mu häält,
23 ei saa näha maad, mille ma vandega olen tõotanud anda nende vanemaile; ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha!
24 Aga oma sulase Kaalebi viin ma sellele maale, kus ta on käinud, ja tema sugu pärib selle, sellepärast et temas on teissugune vaim ja tema on kõiges mulle järgnenud!

 

PS! Tšempioni vaim ei tähenda superinimest, kes kunagi ei eksi, kunagi ei lange ega nuta, vaid seda, mida sa teed oma langemisega.

Jumal ei valinud Iisraeli sellepärast, et nad ei eksi, vaid et nad alati pöörduvad lõpuks Jumala poole ja otsivad seda, kuidas teha Jumala tahet.

 • Kas sinu elu on täidetud vabandustega sellest, MIKS SA EI OSKA JA EI SAA?
  EI OSKA – kas sa asud õppima,
  EI SAA – siis hakkad otsima võimalusi, kuidas siis saab.

JUMALA ARMEE

Joel 2:1-27
1 Puhuge sarve Siionis, tõstke kisa mu pühal mäel! Värisegu kõik maa elanikud, sest Jehoova päev tuleb, see on ligidal,
2 pime ja must päev, pilvine ja sünge päev! Otsegu koit on laotunud mägede peale suur ja vägev rahvas, kelle sarnast ei ole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda, tulevaste põlvede aastateni!
3 Tema ees neelab tuli ja tema taga kõrvetab leek; tema ees on maa otsegu Eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei olegi pääsu tema eest!
4 Neil on otse hobuste välimus ja nad jooksevad ratsude sarnaselt!
5 Otsegu sõjavankrite mürinal hüppavad nad mägede harjadel, mühinal, kõrsi põletava tuleleegi kujul, vägeva rahva sarnaselt, kes valmis tapluseks!
6 Tema ees värisevad rahvad, õhetavad kõik palged!
7 Nad ruttavad nagu võitlejad, lähevad nagu sõjamehed üles müüri peale! Nad käivad igaüks oma teed ega muuda oma radu!
8 Üks ei tõuka teist, igaüks käib oma teed; nad sööstavad peatumata viskodade vahelt läbi!
9 Nad tormavad linna, jooksevad müürile, ronivad kodadesse, lähevad aknaist sisse nagu varas!
10 Nende ees väriseb maa, põrub taevas, päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära!
11 Ja Jehoova laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur! Tõesti, vägev on tema käsutäitja, sest Jehoova päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda?
12 Aga veel nüüdki ütleb Jehoova: pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja leinates!
13 Kuid käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riideid, ja pöörduge Jehoova, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja!
14 Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb ja jätab enese järele õnnistuse, roaohvri ja joomaohvri Jehoovale, teie Jumalale!
15 Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek!
16 Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja rinnaimejad, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist!
17 Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, Jehoova teenrid, ja ütelgu: kurvasta, Jehoova, oma rahva pärast, ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata! Miks peaks rahvaste seas üteldama: kus on nende Jumal?
18 Siis Jehoova vihastus oma maa heaks ja tundis kaasa oma rahvale.
19 Ja Jehoova kostis ning ütles oma rahvale: “Vaata, ma läkitan teile vilja, viina ja õli, ja te küllastute neist! ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka!
20 Ja selle põhja poolt tulija ma ajan teist kaugele, hajutan ta kuivale ja tühjale maale, ta eelväe Idamerre, ta järelväe Läänemerre; temast tõuseb hais, tõuseb ta roiskumise lehk, sellepärast et ta tahtis teha suuri asju!
21 Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmutse, sest Jehoova teeb suuri asju!
22 Ärge kartke, välja loomad, sest kõrve rohumaad hakkavad haljendama, sest puud hakkavad vilja kandma, viigi- ja viinapuud annavad oma jõu!
23 Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmutsege Jehoovas, oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi!
24 Siis saavad rehealused täis nisu ning aamid voolavad üle viinast ja õlist!
25 Ja ma tasun teile nende aastate eest, mil sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud, see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale!
26 Te saate küllalt süüa, sööte kõhud täis, ja kiidate Jehoova, oma Jumala nime, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse!
27 Ja te peate tundma, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Jehoova, olen teie Jumal ja ei ükski muu! Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse!

Usun, et Jumal on treenimas viimasel ajal ühte tšempionite armeed, kes läheb välja ja ei kuku selili ega põgene esimese takistuse ees, vaid teeb Jumala tahet. Sina võid olla tsempion Jumalale:

TŠEMPIONI PROFIIL JA SELLE SAAVUTAMINE

Jumal on loonud iga inimese sisse geneetiliselt võitleja olemuse:

– Kui sa jääd haigeks, siis sinu ihu hakkab võitlema haiguse vastu

– Kui sa haavad ennast, siis terve organism hakkab seda haava toetama, et see paraneks.

 • Mõned inimesed on aga kaotanud võitleja tahte elus, sest nad on saanud liiga palju lüüa
 • Elu on selline, et sa kohtad siin valu nii füüsiliselt, vaimselt, kui ka hingeliselt.

   See ei saa olla sinu elus vabanduseks!!!

 • Teised on kasvatatud üles oma meelsuse poolest kaotajateks
 • Sinu vanemad on jätnud sulle kaotaja eeskuju
 • Vanemad ei ole sind visanud välja nagu kotkaema viskab poja pesast, vaid on kõik sinu eest ära teinud.

Võib-olla ei ole sa kunagi näinud tšempion vaimuga eeskujusid oma maailmas.

JUMAL ON VÕITLEJA JA ME OLEME TEMAST SÜNDINUD:

Jumal ei loobunud sinust, kui Ta sind kaotas, vaid TA asus tegutsema  ja seadma eesmärke ja neid saavutama, et taastada ja saada inimene endale tagasi.

 

Kuidas saada tšempioni vaimuga inimeseks?

1. OMA AUASTME TUNNETUS

Joel 2:7
Nad ruttavad nagu võitlejad, lähevad nagu sõjamehed üles müüri peale! Nad käivad igaüks oma teed ega muuda oma radu!

Nad ei mässa nende vastu, kes neist on ülemad.

 • Inimesele on omane mässata nende vastu, kes on kõrgemal, ja kuritarvitada oma positsiooni nende vastu, kes on allpool – Pea mees, et alati on keegi, kes on sinu üle.
 • Paulus tunnetas, et ta on apostel ja ta ei häbenenud sellest kirjutada iga oma kirja alguses-

Roomlaste 1:1
Paulus, Jeesuse Kristuse sulane, kutsutud apostliks, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi

{zefaniabible text est}Efeslaste 1:1{/zefaniabible}

2. OMA RAJA JA PIIRIDE TUNNETUS

Joel 2:18
Siis Jehoova vihastus oma maa heaks ja tundis kaasa oma rahvale.

Johannese 21:22
Jeesus ütleb talle: “Kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub? Järgi sina mind!”

3. OSKAVAD VÄLTIDA VAENLASE LÕKSE

Joel 2:8
Üks ei tõuka teist, igaüks käib oma teed; nad sööstavad peatumata viskodade vahelt läbi!

neid ei lööda maha

 • Tšempionid õpivad ALATI enda vigadest ja SIIS KUI VÕIMALIK, teiste vigadest – luuserid astuvad aina samasse ämbrisse ja siis ütlevad, et ma olen lihtsalt ekslik inimene.

4. EESMÄRGI TUNNETUS

 • Luuserite saatus on rännata kõrbes, tehes ringe ja jõudmata kuhugi –  tšempionid teavad, kuhu nad lähevad ja kuidas sinna välja jõuda.
 • Iga sportlane seab endale eesmärgid, mida ta tahab saavutada.
 • Mitte alati ei saavuta sa oma eesmärke KOHE.
 • Paulus seadis endale eesmärke.

Apostlite teod 19:21
Kui see kõik oli sündinud, võttis Paulus vaimus ette minna Makedoonia ja Ahhaia kaudu Jeruusalemma ning ütles: “Kui ma seal olen ära käinud, pean ma näha saama ka Rooma linna!”

Ta tahtis näha Rooma linna

Filipi 3:13
Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees,

 • Luuseritel ei ole eesmärke – nad on rahul lihtsalt eesmärgitu olemisega

5. VALUGA MÄNGIMINE

 • Me kõik saame haiget elus
 • Igal inimesel on erinev valulävi, mida ta kannatab
 • Tšempionid oskavad hammustada keelde, sest nad teavad, et  eesmärgi saavutamine on olulisem, kui sinu hetkeline valu

6. LÜÜASAAMISTEST / TAGASILÖÖKIDEST ÜLEOLEK

 • Igas valdkonnas sinu elus tulevad tagasilöögid
 • Enamus inimesi loobub esimese tagasilöögi tagajärjel – Külvaja tähendamissõna – tuleb kurat ja võtab KOHE seemne ära
 • Võitja on see mees, kes tõuseb 1x enam, kui ta langeb.
 • Tšempion ei pelga nullist alustamist

7. ALANDUSE TALUMINE 

Psalm 66:12
Sa lasksid inimesi sõita meie pea peal, me sattusime tulle ja vette! Kuid sina viisid meid välja küllusesse!

 • Alandus võib tulla kolmest allikast:
  • Me ise oleme alandlikud ja alandame ennnast
  • Jumal tuleb meid murdma, kui me oleme liiga kõvad
  • Teiste mõnitamine, pilkamine, alla surumine
 • Kui sa oled tšempioni vaimuga, siis Jumal keerab selle alati sinu ülendamiseks.
 • Kaotaja meelsusega inimene paneb alandusele vastu ja teeb ennast kõvaks – tulemus on allapoole langemine.

8. ÕPETUSE JA TREENINGU VASTUVÕTMISE VALMIDUS

 • Iga tšempioni tunnus on see, et vaatamata oma tasemele mõistab ta, et vajab ikka treenerit
 • Õpetuse vastuvõtmine nõuab sinult jätkuvat alandlikuks jäämist
 • Õpetuse vastuvõtmine meie elus tuleb: esmalt Jumalalt; seejärel inimestelt, kes on juba seal, kuhu sa tahad jõuda.
 • Jeesus on meie treener: Ta tegi kõike, mida meie peame tegema. Ta oli eeljooksja.

Kes on treener?

1.Keegi, kes on sinust ees

2.Kes teab, kuidas sinust tõmmata välja sinu maksimaalne potentsiaal

3.Sa pead alistuma treenerile ka siis, kui sa teda ei mõista

4.Sa pead kuuletuma oma treenerile ka siis, kui sa väga ei tahaks

5.Sinu distsiplineerija

9. VAIKUSE AASTATEST LÄBIMINEK

 • Jeesuse sünni ja teenistusse astumise vahel olid aastad, millest me eriti midagi ei loe.
 • Mooses kõrves, Joosep vanglas,
 • Need on ajad inimese elus, kus sa tunnetad oma kutset, kuid midagi ei näi liikuvat sinnapoole.
 • Vaikuse aastad on niivõrd olulised, sest need teevad sinust tšempioni.

10. SOLVUMISEST ÜLESAAMINE

 • Olla solvunud on vahel mõnus tunne, mida me naudime! Me tahame saada kaastunnet, kuni lõpuks muutume sõltuvusse haletsusest.
 • Solvumine ei ole muud, kui ebaküpsuse tunnus.

11. HAAVADE PARANEMINE

 • Eluaegne haavade lakkumine on kaotaja tunnus.
 • On tavaline saada haiget ja sageli ka sügavaid haavu
 • Keegi ei või saada sügavamaid haavu kui Joosep, keda tema enda vennad ära müüsid. 

1 Moosese 41:51
Ja Joosep pani esmasündinule nimeks Manasse, sest ta ütles: “Jumal on mind lasknud unustada kõik mu vaeva ja kogu mu isakoja!”

Ta nimetas oma esmasündinu (uus algus) Manasseks (unustuseks), sest ilma unustuseta ei ole sul edasiminekut.

12. PÜHENDUSEST KINNIHOIDMINE

 • Tšempion ei tee kergesti pühendusi. Luuserid aina lubavad ja otsustavad, kuid juba esimese takistuse taga loobuvad.
 • Kui tšempion teeb pühenduse, siis ta järgib seda; ka siis, kui keegi teine seda ei tee.

13.TŠEMPIONITEL ON AEGU, KUS NAD ON TÄIESTI ÜKSI

Psalm 142:5
Vaata paremale poole ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks! Pelgupaik on mu eest hävinud, ükski ei hooli mu hingest!

kui Taaveti juurde tulid inimesed, oli ta siiski ilma nende toetuseta, sest nad ei mõistnud teda.

 • Jeesus oli Ketsemanis üksi.

14.TŠEMPION TEEB ALATI OMA PARIMA

 • Luuserid ütlevad: “Käib küll!”. Tšempionid tunnetavad oma lage ja nad ei rahuldu enne, kui on vähemalt selle saavutanud.
 • Sa ei saa kunagi tšempioniks, kui sa rahuldud vähemaga kui maksimaalsega.
 • Tšempion paneb oma tegevusesse oma tunded, olemuse, kirglikkuse.

Lõpetuseks:

 • On ainult 2 ala, milles sa alustad kohe ülevalt: haua kaevamine ja kaevu kaevamine – ülejäänutes töötad sa alati alt ülespoole.

Esimene samm tšempioniks saamisel, on leida neid, kellel on samasugune vaim, ja hoida nendega ühte. Kui sa istud koos luuseritega ja kuulad nende hädaldamist, siis ON VÕIMATU, ET SA SAAKS TŠEMPIONIKS ehk VÕITJAKS.