A A A
Tellimiseks klõpsake
Lugemiskava
Piibli versioon

Jesaja peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Jesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalema kohta Juuda kuningate Ussija, Jootami, Ahase ja Hiskija päevil:
2
"Kuulge, taevad, ja maa, pane tähele, sest Jehoova kõneleb: mina kasvatasin lapsi ja lasksin sirguda suureks, aga nemad astusid üles mu vastu!
3
Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista!
4
Häda patusele rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatumaile lastele! Nad on jätnud maha Jehoova, nad on põlanud Iisraeli Püha, nad on pööranud selja!
5
Kuhu tuleks teid veel lüüa teie tõrksuse jätkudes? Pea on päris haige ja süda täiesti põdur!
6
Jalatallast pealaeni ei ole midagi tervet: aina haavad, muhud ja värsked vorbid, mis ei ole välja pigistatud ja seotud ega õliga leevendatud!
7
Teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud, võõrad söövad teie põllud otse teie silme ees! Laastatud - otsegu segipaisatud Soodom!
8
Siioni tütar on jäänud üksi otsegu vahionn viinamäel, otsegu öömaja kurgipõllul, otsegu sissepiiratud linn!
9
Kui mitte vägede Jehoova ei oleks meile jätnud pääsnuid, olgugi pisut, oleksime olnud nagu Soodom, Gomorra sarnased!
10
Kuulge Jehoova sõna, Soodoma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas!
11
Milleks mulle teie tapaohvrite hulk? ütleb Jehoova. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast! Värsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle!
12
Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist?
13
Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt! Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine - ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtlasi!
14
Teie noorkuid ja seatud pühi vihkab mu hing; need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast!
15
Kui te käsi laotate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte - teie käed on täis verd!
16
Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast!
17
Õppige tegema head, nõudke õigust, laitke rõhujat, tehke vaeselelapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!
18
Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Jehoova! Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!
19
Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat!
20
Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk! Jah, Jehoova suu on kõnelnud!
21
Kuidas küll sai hooraks ustav linn? Ta oli täis õigust, õiglus asus seal! Aga nüüd - tapjad!
22
Su hõbe on muutunud räbuks, su kali on veega lahjendatud!
23
Su vürstid on tõrksad ja varaste seltsimehed: igaüks armastab meelehead ja himustab kingitusi! Vaeselelapsele nad ei tee õigust ja lesknaise kohtuasi ei jõua nende ette!
24
Seepärast ütleb Issand, vägede Jehoova, Iisraeli Vägev: küllap ma tunnen rõõmu oma vastastest ja maksan kätte oma vaenlastele!
25
ma pööran su vastu oma käe ja puhastan su räbu otsegu leelisega ning eraldan sinust kõik tina!
26
Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid nagu muistegi, ja nõuandjaid, nagu oli ennegi! Seejärele hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks!
27
Siion lunastatakse kohtu ja tema pöördunud õigluse läbi!
28
Aga üleastujate ja patuste langus tuleb ühekorraga, ja need, kes hülgavad Jehoova, hukkuvad!
29
Sest te peate häbenema tammede pärast, mida te ihaldasite, ja tundma piinlikkust rohuaedade pärast, mis te valisite!
30
Sest te saate tamme sarnaseks, mille lehed närtsivad, ja olete otsegu rohuaed, millel ei ole vett!
31
Tugev muutub takkudeks ja tema tegu sädemeks: mõlemad põlevad üheskoos aga kustutajat ei ole!"

Jesaja peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalema kohta:
2
"Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juure!
3
Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova sõna!"
4
Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid: siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima!
5
Jaakobi sugu, tulge, käigem Jehoova valguses!
6
Kuid sa oled hüljanud oma rahva, Jaakobi soo, sest nad on täis idamaa kombeid ja nõiuvad vilistide sarnaselt, nad löövad kätt võõramaa lastega!
7
Nende maa on täis hõbedat ja kulda, nende varandustel ei ole lõppu; nende maa on täis hobuseid ja nende sõjavankreid on otsatumalt!
8
Nende maa on täis ebajumalaid, nad kummardavad oma kätetööd, seda, mis nende sõrmed on teinud!
9
Aga inimene painutatakse ja mees heidetakse maha! Ära anna neile andeks!
10
Poe kalju sisse ja peida ennast põrmu Jehoova kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest!
11
Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge!
12
Sest vägede Jehooval on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada,
13
kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks,
14
kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,
15
kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks,
16
kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks!
17
Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge!
18
Ebajumalad aga kaovad täiesti!
19
Siis poetakse kaljulõhedesse ja mullakoobastesse Jehoova kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama!
20
Sel päeval viskavad inimesed oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad, mis nad endile kummardamiseks on teinud, muttidele ja nahkhiirtele,
21
et aga saaks pugeda kaljupragudesse ja kivivahedesse Jehoova kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama!
22
Seepärast ütelge endid lahti inimestest, kellel on ainult hingeõhk ninas, sest neid ei saa ju panna mikski!

Jesaja peatükk 6

Flash tuleb sisse lülitada
1
Sel aastal, mil kuningas Ussija suri, ma nägin Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuuepalistused täitsid templi.
2
Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas.
3
Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: "Püha, püha, püha on vägede Jehoova! Kõik maailm on täis tema au!"
4
Ja lävede alused vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga!
5
Ja ma ütlesin: "Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast, et ma olen roojane mees huultest ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast et mu silmad on näinud Kuningat, vägede Jehoovat!"
6
Siis lendas mu juure üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt.
7
Ja ta puudutas mu suud ning ütles: "Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud!"
8
Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: "Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?" Ja ma ütlesin: "Vaata, siin ma olen, läkita mind!"
9
Ja tema ütles: "Mine ja ütle sellelesinasele rahvale: kuulge kuuldes ja ärge mõistke, nähke nähes ja ärge taibake!
10
Aja rasva sellesinase rahva süda ja tee raskeks ta kõrvad ning sule ta silmad, et ta oma silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, oma südamega ei mõistaks ja ei pöörduks ega paraneks!"
11
Aga mina küsisin: "Kui kauaks, Issand?" Ja tema vastas: "Kuni linnad on rüüstatud, elanikest ilma, kojad inimtühjad, põllud laastatud kõrveks
12
ja Jehoova on saatnud inimesed kaugele ning palju sööti on jäänud keset maad!
13
Ja kui seal veel alles jääb kümnes osa, siis seegi põletatakse ära, nagu terebint või tamm, millest raiudes jääb järele känd! Aga ta känd on püha seeme!"

Hoosea peatükk 1

Flash tuleb sisse lülitada
1
Jehoova sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale Juuda kuningate Ussija, Jootami, Ahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil.
2
Alguses, kui Jehoova hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles Jehoova Hooseale: "Mine võta enesele hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahkub üha hoorates Jehoova järelt!"
3
Siis ta läks ja võttis enesele Gomeri, Diblaimi tütre; see sai käima peale ja tõi temale poja ilmale.
4
Siis ütles Jehoova talle: "Pane temale nimeks Jisreel, sest veel pisut aega ja ma tasun Jisreeli veresüü Jehu soole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi!
5
Sel päeval ma murran katki Iisraeli ammu Jisreeli orus!"
6
Ja naine sai taas käima peale ja tõi tütre ilmale ning Jehoova ütles Hooseale: "Pane temale nimeks Lo-Ruhama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks!
7
Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad Jehoova, nende Jumala läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi!"
8
Kui naine oli võõrutanud Lo-Ruhama, siis sai ta jälle käima peale ja tõi poja ilmale.
9
Ja Jehoova ütles: "Pane temale nimeks Lo-Ammi, sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt!

Hoosea peatükk 2

Flash tuleb sisse lülitada
1
Aga ükskord on Iisraeli lapsi arvuliselt nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda; ja selle asemel et neile üteldi: "Teie ei ole minu rahvas!" üteldakse neile: "Elava Jumala lapsed!"
2
Siis kogunevad ühtekokku Juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endile peaks ja vallutavad maa, sest Jisreeli päev on suur!
3
Ütelge oma vendadele: "Minu rahvas!" ja oma õdedele: "Teie peale on halastatud!"
4
Riielge oma emaga, riielge, sest ta ei ole minu naine ega ole mina tema mees! Ta eemaldagu oma näost oma hooratööd ja oma rindade vahelt oma abielurikkumised,
5
et ma ei kooriks teda alasti ega paneks teda seisma, nagu ta oli oma sündimise päeval; et ma ei teeks teda kõrveks, ei paneks teda põudse maa sarnaseks ega tapaks teda januga!
6
Ja ma ei halasta tema laste peale, sest need on sohilapsed!
7
Jah, nende ema on teinud hooratööd, kes neid kandis oma ihus, on elanud häbiväärselt; sest ta ütles: "Ma käin oma armastajate järel, kes annavad mulle leiba ja vett, villu ja linu, õli ja jooki!"
8
Seepärast, vaata, ma tõkestan kibuvitstega tema tee ja ehitan temale müüri, et ta ei leiaks oma radu!
9
Ja ta ajab taga oma armukesi, aga ei saa neid kätte; ta otsib neid, aga ei leia. Siis ta ütleb: "Ma lähen ja pöördun tagasi oma esimese mehe juure, sest mul oli siis parem kui nüüd!"
10
Aga ta ei tea, et mina andsin temale vilja, viina ja õli, andsin temale palju hõbedat ja kulda, millest nad tegid Baali!
11
Seepärast ma võtan tagasi oma vilja, kui selle aeg on käes, ja oma viina vastaval ajal; ma kisun ära oma villa ja lina, mis pidid katma tema alastust!
12
Nüüd ma paljastan tema häbeme ta armukeste silme ees ja ükski ei päästa teda minu käest!
13
ma lõpetan kõik ta rõõmu, tema pidustused, noorkuud ja hingamispäevad ja kõik ta pühad!
14
Ja ma hävitan tema viina- ja viigipuud, mille kohta ta ütles: "Need on minu kingitused, mis mu armukesed mulle on annud!" Mina teen need metsikuks ja metselajad söövad neist!
15
Ja ma karistan teda päevade pärast, mis kuulusid baalidele, mil ta suitsutas neile, ehtis ennast oma rõngaste ja ehetega ning läks järele oma armukestele, aga unustas mind, ütleb Jehoova!
16
Seepärast, vaata, meelitan mina teda, viin ta kõrbe ja räägin tema meele järele!
17
Sealt alates annan ma temale ta viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru; siis ta läheb sinna, nagu oma nooruspäevil, nagu siis, kui ta tuli Egiptusemaalt!
18
Sel päeval, ütleb Jehoova, sa hüüad mind: "Minu mees!" ega hüüa mind enam: "Minu Baal!"
19
Ma kõrvaldan tema suust baalide nimed ja enam ei meenutata neid nimepidi!
20
Ja sel päeval ma teen nende heaks lepingu metsloomade, taeva lindude ja maa roomajatega; ammu, mõõga ja sõja ma murran maalt ja nad võivad elada julgesti!
21
Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks; ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast!
22
Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Jehoovat!
23
Sel päeval ma kuulan, ütleb Jehoova: mina kuulan taevaid ja need kuulavad maad;
24
maa kuulab vilja, viina ja õli ja need kuulavad Jisreeli!
25
Ja mina külvan teda enesele sellel maal, halastan Lo-Ruhama peale ja ütlen Lo-Ammile: "Sina oled minu rahvas!" ja tema ütleb: "Minu Jumal!"

Hoosea peatükk 3

Flash tuleb sisse lülitada
1
Ja Jehoova ütles mulle: Mine veel kord ja armasta naist, keda armuke armastab ja kes on abielurikkuja, nagu Jehoova armastab Iisraeli lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosinakakkusid!
2
Siis ma kauplesin teda enesele viieteistkümne hõbeseekli ning kahe ja poole tündri otrade eest,
3
ja ma ütlesin temale: "Sa pead jääma mu juure kauaks ajaks; sa ei tohi teha hooratööd ega kuuluda teisele mehele, ja minagi ei tule su juure!
4
Sest Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja vürstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta!
5
Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Jehoovat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes Jehoova ja tema headuse juure viimseil päevil!"

Hoosea peatükk 4

Flash tuleb sisse lülitada
1
"Kuulge Jehoova sõna, Iisraeli lapsed, sest Jehooval on maa elanikega riid, sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist!
2
Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle!
3
Sellepärast leinab maa ja närbuvad kõik, kes seal elavad, metsloomad, taeva linnud ja mere kaladki võetakse ära!
4
Ometi ärgu ükski sõidelgu ja ärgu ükski laitku! Aga sinuga, preester, ma riidlen,
5
et sa komistaksid päeval ja ühes sinuga komistaks prohvetki öösel; ja ma hukkan su ema!
6
Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester! Ja et sa oled unustanud oma Jumala käsuõpetuse, siis unustan minagi su lapsed!
7
Mida rohkem neid on, seda rohkem nad teevad pattu mu vastu! ma muudan nende au häbiks!
8
Nad toituvad mu rahva patust ja nende hing himustab tema süütegu!
9
Aga nagu rahvaga, nõnda ka preestriga: mina nuhtlen teda ta eluviiside järele ja tasun temale ta teod!
10
Nad söövad, aga nende kõhud ei saa täis; nad teevad hooratööd, aga nad ei sigine, sest nad ei ole tähele pannud Jehoovat!
11
Hooraelu, viin ja viinavirre võtavad mõistuse!
12
Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle; sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast!
13
Nad ohverdavad mägede harjadel ja suitsutavad küngastel tamme, papli või terebindi all, sest selle vari on meeldiv! Seepärast teie tütred teevad hooratööd ja teie miniad rikuvad abielu!
14
Mina ei karista teie tütreid, et nad teevad hooratööd, ja teie miniaid, et nad rikuvad abielu, sest mehed ise lähevad hooradega kõrvale ja ohverdavad ühes templi pordunaistega; nõnda tallatakse maha mõistmatu rahvas!
15
Kui sina, Iisrael, teed hooratööd, siis Juuda ärgu saagu süüdlaseks; ärge tulge Gilgalisse ja ärge minge üles Beet-Aavenisse, ja ärge vanduge: "Nii tõesti kui Jehoova elab!"
16
Sest Iisrael on kangekaelne otsegu kangekaelne lehm; kas Jehoova peaks neid nüüd karjatama nagu tallekesi avaral karjamaal?
17
Efraim on liitunud ebajumalatega - las ta läheb!
18
Joomarite seltskond, üha teevad nad hooratööd, nad armastavad häbi rohkem kui oma uhkust!
19
Tuul mähib neid oma tiibadega! Nad peavad häbenema oma altarite pärast!