Prophesy ye, etc
Jesaja 30:10
kes ütlevad nägijaile: "Ärge nähke!" ja ennustajaile: "Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meeldivusi, ennustage pettepilte,
Jeremija 26:8
Ja kui Jeremija oli rääkinud lõpuni kõik, mis Jehoova oli käskinud rääkida kogu rahvale, siis preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas võtsid tema kinni, üteldes: "Sa pead surema!
Jeremija 26:9
Mispärast sa kuulutad Jehoova nimel ja ütled: seesinane koda saab Siilo sarnaseks ja see linn jääb tühjaks, kus ei ole elanikke?" Ja kogu rahvas Jehoova kojas kogunes Jeremija vastu.
Jeremija 26:20-23
20
Aga oli ka keegi mees, Uurija, Semaja poeg Kirjat-Jearimist, kes Jehoova nimel prohvetlikult kuulutas, ja tema kuulutas selle linna ja maa kohta kõigiti sarnaselt Jeremija sõnadele.
21
Aga kui kuningas Joojakim ja kõik ta ihukaitsjad ja kõik vürstid kuulsid tema sõnu, siis püüdis kuningas teda surmata; aga Uurija kuulis sellest, kartis ja põgenes ning jõudis Egiptusesse.
22
Siis kuningas Joojakim läkitas mehed Egiptusesse: Elnatani, Akbori poja ja ühes temaga mehi Egiptusesse.
23
Ja need tõid Uurija Egiptusest ära ning viisid ta kuningas Joojakimi juure; ja see lõi tema maha mõõgaga ning viskas ta laiba lihtrahva hauda.
Hesekieli 21:2
"Inimesepoeg, pööra oma pale lõuna poole ja lase oma sõnad voolata lõunasse! Kuuluta prohvetlikult metsamaa kohta Lõunamaal
Aamos 2:12
Aga te jootsite nasiiridele viina ja keelasite prohveteid, üteldes: "Ärge ennustage!"
Aamos 7:13
Aga Peetelis sa ei tohi enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel!"
Apostlite teod 4:17
Aga et seda laiemale ei levitataks rahva sekka, siis ähvardagem neid kõvasti, et nad enam ühelegi inimesele ei räägiks sel nimel!"
Apostlite teod 5:28
"Kas me teid ei ole kõvasti keelanud õpetamast sellesinase nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalema täitnud oma õpetusega ja tahate selle inimese vere saata meie peale!"
Apostlite teod 5:40
Ja kui Apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeesuse nimel ja lasksid nad minna.
Apostlite teod 7:51
Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamest ja kõrvust! Te panete ikka vastu Pühale Vaimule! Nõnda nagu teie esiisad, nõnda teete teiegi.
1. Tessalooniklastele 2:15
kes tapsid Issanda Jeesuse ja prohvetid, ja kiusasid meid taga, ja ei ole Jumalale meelepärast, ja on kõigi inimeste vastased
1. Tessalooniklastele 2:16
ning keelavad meid rääkimast paganaile nende päästmiseks, et täita kõigiti oma pattude mõõtu. Aga viha ongi juba tulnud nende peale lõpuni.
they shall not prophesy
Laulud 74:9
Oma tähiseid me ei näe, prohvetit ei ole enam, ja meie seas ei ole kedagi, kes teaks, kui kaua!
Hesekieli 3:26
Ja ma kinnitan su keele su suulae külge, nõnda et sa jääd tummaks ega saa olla neile noomijaks; sest nad on vastupanija sugu.
Aamos 8:11-13
11
"Vaata, päevad tulevad", ütleb Issand Jehoova, "millal ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Jehoova sõnade kuulmise järele!
12
Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad otsides Jehoova sõna, aga nad ei leia!
13
Sel päeval minestavad janu pärast ilusad neitsid ja noored mehed,
that they
Jeremija 6:14
Ja mu rahva vigastust nad ravivad kerglaselt, üteldes: "Rahu, rahu!" kuigi rahu ei ole!
Jeremija 6:15
Nad peavad jääma häbisse, sest nad on teinud jäledust! Veel nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust! Seepärast nad langevad langejate hulgas; oma karistuseajal nad komistavad, ütleb Jehoova!
Jeremija 8:11
Ja mu rahva tütre vigastust nad ravivad kerglaselt, üteldes: "Rahu, rahu!" kuigi rahu ei ole!
Jeremija 8:12
Nad peavad jääma häbisse, sest nad on teinud jäledust! Veel nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust! Seepärast nad langevad langejate hulgas, oma karistuseajal nad komistavad, ütleb Jehoova!