breaker
Jesaja 42:7
avama pimedate silmi, vabastama vange vangistusest, pimeduses istujaid vangikojast!
Jesaja 42:13-16
13
Jehoova läheb välja nagu kangelane, ta õhutab võitlusindu otsegu sõjamees; ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, et saada võitu oma vaenlaste üle!
14
ma olen kaua vaikinud, olnud tegevuseta, valitsenud iseenese üle! Aga nüüd ma oigan otsegu sünnitaja: hingeldan ja ahmin õhku ühtaegu!
15
ma laastan mäed ja künkad ning kuivatan kõik nende rohu; ma muudan jõed koolmeiks ja teen järved tahedaks!
16
ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne, ma lasen neid käia tundmatuid radu; ma muudan pimeduse nende ees valguseks ja konara tasaseks! Need on asjad, mis ma teen ega jäta tegemata!
Jesaja 45:1
Nõnda ütleb Jehoova oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks:
Jesaja 45:2
mina käin su ees ja teen teed tasaseks; ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid!
Jesaja 49:9
ütlema vangistatuile: "Minge välja!" pimeduses olijaile: "Teil olgu valgus!" Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil tallermail!
Jesaja 49:24
Kas võetakse sangarilt saak või põgenevad vägivallavalitseja vangid?
Jesaja 49:25
Tõesti, nõnda ütleb Jehoova: küllap võetakse sangari vangid ja pääseb vägivallavalitseja saak: mina riidlen sellega, kes riidleb sinuga, ja mina päästan su lapsed!
Jesaja 51:9
Ärka, ärka, ehi ennast jõuga, Jehoova käsivars! Ärka nagu muistseil päevil, endiste põlvede ajal! Eks olnud Sina see, kes purustas Rahabi, kes torkas läbi merelohe?
Jesaja 51:10
Eks olnud Sina see, kes kuivatas mere, suure sügavuse veed, kes tegi teeks meresügavikud, lunastatuile läbitavaks?
Jesaja 55:4
Vaata, ma panin tema rahvaile tunnistajaks, rahvaste juhiks ja käskijaks!
Jesaja 59:16-19
16
Tema nägi, et ei olnud ühtki meest, ja imestas, et ei olnud ühtki vaheleastujat! Siis aitas teda ta oma käsivars ja teda toetas tema õiglus!
17
Ta pani enesele selga õiguse, otsegu soomusrüü, ja päästekiivri pähe; Ta riietus kättemaksuriietesse ja kattis ennast püha vihaga, otsegu ülikuuega!
18
Missugused on teod, niisugune on tasu: viha oma vastaste vastu, kättemaks oma vaenlastele, ta maksab saartele kätte!
19
Siis kardetakse õhtu pool Jehoova nime ja päikesetõusu pool tema auhiilgust, sest ta tuleb otsegu paisutatud jõgi, mida Jehoova tuul edasi ajab!
Jeremija 51:20-24
20
Sina olid mulle vasaraks, relvaks, sinuga ma purustasin rahvaid ja sinuga ma hävitasin kuningriike!
21
Sinuga ma purustasin hobuse ja ratsaniku, sinuga ma purustasin vankri ja sõitja!
22
Sinuga ma purustasin mehe ja naise, sinuga ma purustasin vana ja noore, sinuga ma purustasin noore mehe ja neitsi!
23
Sinuga ma purustasin karjase ja karja, sinuga ma purustasin põllumehe ja härjapaari, sinuga ma purustasin maavanemad ja asevalitsejad!
24
Aga nüüd ma tasun Paabelile ja kõigile Kaldea elanikele teie nähes kõik nende kurja, mis nad tegid Siionile, ütleb Jehoova!
Taanieli 2:34
Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need.
Taanieli 2:35
Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa.
Taanieli 2:44
Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti,
Hoosea 13:14
Kas peaksin nad vabastama põrgu käest? Kas peaksin nad lunastama surmast? Surm, kus on su okkad? Põrguhaud, kus on su astel? Kaastunne on peidus mu silme eest!
Sakarja 12:8
Sel päeval kaitseb Jehoova Jeruusalema elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Jehoova ingel nende ees!
1. Korinstlastele 15:21-26
21
Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu.
22
Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses,
23
aga igaüks oma järjekorras: esimesena Kristus, selle järel Kristuse omad tema tulemises;
24
siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu.
25
Sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalge alla.
26
Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm!
Heebrealastele 2:14
Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi,
Heebrealastele 2:15
ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves.
they have
Sakarja 10:5-7
5
Üheskoos on nad kangelaste sarnased, kes sõjas tallavad tänavate pori; nad võitlevad, sest Jehoova on nendega, ja ratsanikud hobuste seljas jäävad häbisse!
6
ma teen vägevaks Juuda soo ja päästan Joosepi soo; ma toon nad tagasi, sest ma halastan nende peale ja nad on jälle, nagu ei olekski nad olnud ära tõugatud! Sest mina, Jehoova, olen nende Jumal ja ma vastan neile!
7
Ja Efraim on siis nagu kangelane ning nende süda rõõmutseb otsegu viinast! Nende lapsed näevad seda ja rõõmutsevad, nende südamed hõiskavad Jehoovas!
Sakarja 10:12-7
Sakarja 12:3-8
3
Ja sel päeval ma teen Jeruusalema tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebivad endile haavu; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.
4
Sel päeval, ütleb Jehoova, ma teen kõik hobused peruks ja nende ratsanikud hullumeelseiks! Aga Juuda kohal ma teen oma silmad lahti, kui ma löön sõgedusega kõiki rahvaste hobuseid!
5
Siis mõtlevad Juuda tuhatkonnad oma südames: Jeruusalema elanike jõud on vägede Jehoovas, nende Jumalas!
6
Sel päeval ma teen Juuda tuhatkonnad tulise sütepanni sarnaseks keset puid, või põleva tõrviku sarnaseks vihkude hulgas, ja need põletavad paremalt ja vasakult kõik ümberkaudsed rahvad! Aga Jeruusalem jääb edasi oma paika - Jeruusalemma!
7
Ja Jehoova päästab esmalt Juuda telgid, et taaveti soo hiilgus ja Jeruusalema elanike hiilgus ei saaks suurustada Juuda ees!
8
Sel päeval kaitseb Jehoova Jeruusalema elanikke; sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet, ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Jehoova ingel nende ees!
their
Jesaja 49:10
Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juure!
Jesaja 51:12
Mina, mina olen see, kes teid trööstib! Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi, inimlapsi, kes on nagu rohi,
Jesaja 52:12
Aga teil ei ole vaja väljuda tõtates ega minna põgenedes, sest Jehoova käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järelväeks!
Jeremija 23:5
"Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kuningana ja tal on tulemusi, tema teeb maal õigust ja õiglust!"
Jeremija 23:6
Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, miska teda hüütakse: "Jehoova, meie õigus!"
Hesekieli 34:23
Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatseb neid, oma sulase Taaveti! Tema hakkab neid karjatsema ja on neile karjaseks!
Hesekieli 34:24
Ja mina, Jehoova, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Jehoova, olen rääkinud!
Hoosea 3:5
Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Jehoovat, oma Jumalat, ja Taavetit, oma kuningat; nad tulevad värisedes Jehoova ja tema headuse juure viimseil päevil!"
Sakarja 9:14
Siis ilmub Jehoova nende kohale ja tema nool väljub nagu välk; ja Issand Jehoova puhub sarve ning tuleb lõunatormides!
Sakarja 9:15
Vägede Jehoova kaitseb neid, tema lingukivid purevad liha, joovad verd nagu viina ja täituvad otsegu piserdusnõu, otsegu altari nurgad!
Johannese 10:27-30
27
Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind.
28
Ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka, ja ükski ei kisu neid minu käest.
29
Minu Isa, kes nad mulle on annud, on suurem kui kõik; ja ükski ei saa neid minu Isa käest ära kiskuda.
30
Mina ja Isa oleme üks!"
Heebrealastele 2:9
Ent teda, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, Jeesust, me näeme tema surma kannatamise pärast au ja austusega ehitud, et ta Jumala armust igaühe eest maitseks surma.
Heebrealastele 2:10
Sest temale, kelle pärast ja kelle läbi on kõik, sobis, et ta selle, kes palju lapsi ausse viib, nende õndsuse ülemjuhi, teeks täiuslikuks kannatuste kaudu.
Heebrealastele 6:20
kuhu eeljooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkisedeki korra järele.
Ilmutuse 7:17
sest Tall, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile; ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist!"
Ilmutuse 17:14
Nemad hakkavad sõdima Tallega, ja Tall võidab nad ära, sest tema on isandate Isand ja kuningate Kuningas, ja ühes temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad!"
Ilmutuse 19:13-17
13
Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks on pandud Jumala Sõna.
14
Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid riietatud valge ja puhta lõuendiga.
15
Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raudkepiga. Ja ta ise sõtkub kõigeväelise Jumala tulise viha viina surutõrt.
16
Ja temale on tema kuue ja puusa peale kirjutatud nimi: "Kuningate Kuningas ja isandate Isand!"
17
Ja ma nägin üht inglit seisvat päikeses ja see kisendas suure häälega ning hüüdis kõigile kesktaeva kohal lendavaile lindudele: "Tulge ja lennake kokku suurele Jumala söömaajale