a man
1. Kuningate 13:18
Aga ta ütles temale: "Ka mina olen prohvet nagu sinagi, ja ingel kõneles mulle Jehoova sõna läbi, üteldes: vii ta enesega ühes oma koju, et ta saaks leiba süüa ja vett juua!" Aga seda ta valetas temale.
1. Kuningate 22:21-23
21
Aga üks vaim tuli ja seisis Jehoova ees ning ütles: mina ahvatelen teda! Ja Jehoova küsis temalt: Kuidas?
22
Ja ta vastas: ma lähen ja olen valevaim kõigi ta prohvetite suus! Siis ütles Jehoova: sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad! Mine ja tee nõnda!
23
Ja nüüd, vaata, Jehoova on pannud valevaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja Jehoova on kuulutanud sulle halba!"
2. Ajaraamat 18:19-22
19
Ja Jehoova ütles: kes tahaks ahvatella Ahabit, Iisraeli kuningat, et ta läheks ja langeks Gileadi Raamotis? Siis rääkis üks nii ja teine rääkis naa.s naa.is naa.
20
Aga üks vaim tuli ja seisis Jehoova ees ning ütles: mina ahvatlen teda! Ja Jehoova küsis temalt: kuidas?
21
Tema vastas: ma lähen ja olen valevaim kõigi ta prohvetite suus! Siis ütles Jehoova: sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad! Mine ja tee nõnda!
22
Ja nüüd, vaata, Jehoova on pannud valevaimu nende sinu prohvetite suhu ja Jehoova on kuulutanud sulle halba!"
Jesaja 9:15
Selle rahva juhid on eksitajad ja nende poolt juhitud on viidud segadusse!
Jeremija 14:14
Aga Jehoova ütles mulle: prohvetid kuulutavad minu nimel valet! Mina ei ole neid läkitanud, ei ole neid käskinud ega nendega rääkinud; nad kuulutavad teile vale nägemusi, tühiseid ennustusi ja oma südame pettekujutlusi!
Jeremija 23:14
Aga Jeruusalema prohvetite juures ma nägin kohutavaid asju: abielurikkumine ja valelik eluviis! Nad kinnitavad kurjategijate käsi, et ükski ei pöörduks oma kurjusest! Nad kõik on mulle nagu Soodom ja sealne elanikkond on nagu Gomorra!
Jeremija 23:25
Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, üteldes: "Ma nägin und, ma nägin und!"
Jeremija 23:32
Vaata, ma olen nende vastu, kes prohvetlikult kuulutavad vale unenägusid, ütleb Jehoova, ja jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja kelkimistega, sest mina ei ole neid läkitanud ega käskinud ja nad ei too sellele rahvale mingit kasu, ütleb Jehoova!
Jeremija 27:14
Ja ärge kuulake nende prohvetite sõnu, kes teile räägivad ja ütlevad: Te ei hakka teenima Paabeli kuningat! sest nad kuulutavad teile valet!
Jeremija 27:15
Sest mina ei ole neid läkitanud, ütleb Jehoova; ometi kuulutavad nad valet minu nimel, selleks et ma tõukaksin teid ära ja et hukkuksite teie ja need prohvetid, kes teile kuulutavad!
Jeremija 28:2
"Nõnda räägib vägede Jehoova, Iisraeli Jumal, kes ütleb: mina murran Paabeli kuninga ikke!
Jeremija 28:3
Enne kui kaks aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika kõik Jehoova koja riistad, milled Paabeli kuningas Nebukadnetsar võttis siit paigast ja viis Paabelisse!
Jeremija 28:15
Ja prohvet Jeremija ütles prohvet Hananjale: Kuule ometi, Hananja! Jehoova ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud selle rahva uskuma valet!
Jeremija 29:21-23
21
Nõnda ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal, Ahabi, Koolaja poja, ja Sidkija, Maaseja poja kohta, kes teile minu nimel kuulutavad valet: vaata, ma annan nad Paabeli kuninga Nebukadnetsari kätte ja tema lööb nad maha teie silme ees!
22
Ja neist saab sajatussõna kõigile Juuda vangidele, kes on Paabelis; üteldakse: "Jehoova tehku sinuga nagu Sidkija ja Ahabiga, keda Paabeli kuningas kõrvetas tulega!"
23
sellepärast et nad tegid Iisraelis jõledust ja rikkusid abielu oma ligimeste naistega ning rääkisid minu nimel vale sõnu, mida mina neid ei olnud käskinud; mina tean seda ja olen tunnistaja, ütleb Jehoova!
Hesekieli 13:3-14
3
Nõnda ütleb Issand Jehoova: Hhäda jõledaile prohvetitele, kes käivad omaenese vaimu järele ega ole midagi näinud!
4
Nagu rebased varemete vahel on su prohvetid, Iisrael!
5
Te ei ole läinud pragude ette ega ole teinud müüri Iisraeli soo ümber, et see püsiks võitluses Jehoova päeval!
6
Need on näinud tühja ja nende ennustused on valed, kes ütlevad: "See on Jehoova sõna!" kuigi Jehoova neid ei ole läkitanud; ometi nad ootavad, et sõna täide läheks!
7
Eks te ole näinud tühja nägemust ja ennustanud valet, kui olete ütelnud: See on Jehoova sõna! kuigi mina ei ole rääkinud?
8
Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: et te räägite tühja ja näete valet, vaata, siis ma tulen teile kallale, ütleb Issand Jehoova!
9
Minu käsi on prohvetite vastu, kes näevad tühja ja ennustavad valet; nad ei tohi olla minu rahva osaduses, neid ei tohi kirjutada Iisraeli soo kirja ja nad ei tohi tulla Iisraeli maale! Ja te peate tundma, et mina olen Issand Jehoova!
10
Sellepärast, jah sellepärast et nad eksitavad mu rahvast, üteldes: "On rahu!" kuigi rahu ei ole! Ja kui rahvas ehitab seina, vaata, siis nad võõpavad seda lubjaga!
11
Ütle lubjaga võõpajaile, et see variseb! Tuleb uputav sadu, teie, rahekivid, langete, ja sina, marutuul, puhked!
12
Jah, vaata, sein variseb! Eks siis küsita teilt: "Kus on võõp, millega te võõpasite?"
13
Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: ma lasen oma tulises vihas puhkeda marutuule, mu vihas tuleb uputav sadu ja mu raevus tulevad rahekivid, et teha lõpp!
14
Ma kisun maha seina, mille te olete lubjaga võõbanud, ja paiskan maa peale, nõnda et selle alusmüür paljastub; kui see langeb, siis te saate otsa keset seda! Ja te peate tundma, et mina olen Jehoova!
Hesekieli 13:22-14
2. Korintlastele 11:13-15
13
Sest need inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes endid moondavad Kristuse apostleiks.
14
Ja see ei ole ime; sest saatan ise moondab ennast valguseingliks.
15
Sellepärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised endid moondavad õiguse abilisteks. Ent nende ots on nende tegude järele.
2. Tessaloniklastele 2:8-10
8
ja siis saab avalikuks ülekohtune - kelle Issand Jeesus hävitab oma suu vaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega -
9
kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega
10
ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid võinud pääseda.
2. Peetruse 2:1-3
1
Aga valeprohveteidki tõusis rahva seas, nõnda nagu teiegi seas saab olema lahkõpetajaid, kes salamahti toovad sisse hukutavaid valeõpetusi, salgavad ära peremehegi, kes nad on ostnud, ja tõmbavad eneste peale äkilise hukatuse.
2
Ja paljud järgivad nende lodevat elu, kellede pärast pilgatakse tõe teed;
3
ja ahnuses kasutavad nad teid petlike sõnadega. Nende kohus on juba ammu valvas ja nende hukatus ei tuku.
1. Johannese 4:1
Armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast; sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma.
Ilmutuse 16:13
Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust väljuvat kolm rüvedat vaimu otsekui konnad.
Ilmutuse 16:14
Need on nimelt kuradite tunnustähti tegevad vaimud, kes lähevad välja kõige ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta kõigeväelise Jumala suureks päevaks. -
I will
Miika 3:5
Nõnda ütleb Jehoova nende prohvetite kohta, kes eksitavad mu rahvast, kes hüüavad: Rahu! kui neil on hammaste vahel midagi närida, aga kes kuulutavad sõja sellele, kes neile midagi suhu ei pane:
Miika 3:11
Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest, tema preestrid õpetavad tasu eest ja tema prohvetid ennustavad raha eest! Ometi toetuvad nad Jehoovale, üteldes: "Eks ole Jehoova meie keskel? Ei meile tule õnnetust!"
1. Kuningate 22:6
Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, ligi nelisada meest, ja küsis neilt: "Kas ma võin minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või pean loobuma?" Ja nad vastasid: "Mine, ja Issand annab selle kuninga kätte!"
Jeremija 6:13
Sest pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist omakasu, ja prohvetist preestrini teeb igaüks pettust!
Jeremija 6:14
Ja mu rahva vigastust nad ravivad kerglaselt, üteldes: "Rahu, rahu!" kuigi rahu ei ole!
Jeremija 8:10
Sellepärast ma annan nende naised teistele, nende põllud vallutajaile! Sest kõik, niihästi väikesed kui suured, ahnitsevad kasu; kõik, niihästi prohvetid kui preestrid, teevad pettust!
Jeremija 8:11
Ja mu rahva tütre vigastust nad ravivad kerglaselt, üteldes: "Rahu, rahu!" kuigi rahu ei ole!
Jeremija 23:17
Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile: "Jehoova on ütelnud: teil on rahu!" Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses, nad ütlevad: "Teile ei tule õnnetust!"
Roomlastele 16:18
Sest niisugused inimesed ei teeni mitte meie Issandat Jeesust, vaid oma kõhtu, ja petavad magusate sõnadega ja libedate kõnedega tõemeelsete südameid.
Filiplastele 3:19
Nende ots on hukatus, nende jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis; nad taotlevad maapealseid asju.
2. Peetruse 2:13-19
13
saades kätte ülekohtu palga; nad peavad lõbuks igapäevast laiutamist; nad on ebapuhtuse ja häbi laigud, kes oma pettuste varal lõbutsevad, kui nad pidutsevad ühes teiega;
14
nende silmad õhkuvad abielurikkumisest ja nende iha ei lakka; nemad ahvatlevad kinnitamatuid hingi, neil on ahnusega vilunud süda, nad on needuse lapsed!
15
Nad on hüljanud otsese tee, nad on ära eksinud, käies Bileami, Beori poja teed, kellele ülekohtu palk oli armas,
16
aga kes oma üleastumise pärast sai karistada: keeletu koormakandja loom rääkis inimese häälega ja takistas prohveti jõledust.
17
Needsinased on ilma veeta lätted, marutuulest aetavad udupilved, kellele on varutud pilkane pimedus.
18
Sest rääkides tühje ülerinna sõnu, ahvatlevad nad lodevate lihahimudega neid, kes vaevalt olid pääsenud pakku eksiteel käijate seast;
19
nad tõotavad neile vabadust, olles ise kaduvuse orjad, sest kelle võidetud keegi on, selle ori ta on.
he shall
Jesaja 30:10
kes ütlevad nägijaile: "Ärge nähke!" ja ennustajaile: "Ärge ennustage meile tõtt, kõnelge meile meeldivusi, ennustage pettepilte,
Jesaja 30:11
taganege teelt, lahkuge rajalt, jätke meid rahule Iisraeli Pühaga!"
Jeremija 5:31
prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsi-käes ja mu rahvas armastab seda nõnda! Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp?
2. Tessaloniklastele 2:11
Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet,