all the graven
3. Moosese 26:30
Ma hävitan teie ohvrikünkad ja purustan teie suitsutusaltarid; ma viskan teie laibad teie elutumate ebajumalate peale ja mu hing põlastab teid!
2. Kuningate 23:14
Ta purustas sambad ja raius maha viljakustulbad ning täitis nende asemed inimluudega.
2. Kuningate 23:15
Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille Jerobeam, Nebati poeg oli teinud, kes saatis Iisraeli pattu tegema - ka selle altari ja ohvrikünka ta kiskus maha; ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks, ja põletas ka viljakustulba.
2. Ajaraamat 31:1
Kui see kõik oli lõpetatud, siis läks kogu kohalolev Iisrael välja Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad, raiusid katki viljakustulbad ja kiskusid maha ohvrikünkad ja altarid kogu Juudas, Benjaminis, Efraimis ja Manasses, kuni kõik oli hävitatud. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed tagasi, igaüks oma pärisosale, oma linnadesse.
2. Ajaraamat 34:6
Ka Manasse, Efraimi ja Siimeoni linnades kuni Naftalini, kõikjal nende turgudel,
2. Ajaraamat 34:7
kiskus ta maha altarid, lõi pihuks ja põrmuks viljakustulbad ja nikerdatud kujud, ja raius katki suitsutusaltarid kogu Iisraeli maal. Siis ta läks tagasi Jeruusalemma.
Jesaja 27:9
Seepärast lepitatakse Jaakobi süü nõnda, ja niisugune olgu tema patukustutuse täielik vili: ta peab tegema kõik altarikivid pihustatud lubjakivide sarnaseks; ei tohi tõusta viljakustulpi ega suitsutusaltareid!
Hoosea 8:6
Sest Iisraelist on tulnud seegi: sepp on selle teinud, see ei ole jumal, vaid Samaaria vasikas muutub laastudeks!
Hoosea 10:5
Beet-Aaveni vasika pärast kohkuvad Samaaria elanikud; tõesti, selle pärast leinab ta rahvas ja uluvad ta preestrid, et temalt võetakse ta au!
Hoosea 10:6
Ka see ise viiakse Assurisse, kingituseks suurkuningale! Häbi valdab Efraimi ja Iisrael häbeneb oma ebajumalakuju!
the hires
Jeremija 44:17
vaid me teeme teoks iga sõna, mis meie eneste suust on väljunud, suitsutame Taevakuningannale ja valame temale joomaohvreid, nõnda nagu me oleme teinud, meie ja meie vanemad, meie kuningad ja meie vürstid Juuda linnades ja Jeruusalema uulitsail; siis oli meil leiba külluses ja hea põli, ja me ei näinud õnnetust!
Jeremija 44:18
Aga sellest peale, kui me lakkasime suitsutamast Taevakuningannale ja valamast temale joomaohvreid, on meil olnud puudus kõigest ja me oleme hukkunud mõõga ja nälja läbi!
Hoosea 2:5
et ma ei kooriks teda alasti ega paneks teda seisma, nagu ta oli oma sündimise päeval; et ma ei teeks teda kõrveks, ei paneks teda põudse maa sarnaseks ega tapaks teda januga!
Hoosea 2:12
Nüüd ma paljastan tema häbeme ta armukeste silme ees ja ükski ei päästa teda minu käest!
for
5. Moosese 23:18
Iisraeli tütarde hulgas ei tohi olla pühamu hoora ja Iisraeli poegade hulgas pühamu pordumeest.
Joel 3:3
ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid!
Ilmutuse 18:3
Sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad, ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud!"
Ilmutuse 18:9
Ja teda uluvad taga ja kaebavad ilmamaa kuningad, kes temaga on hooranud ja toredasti elanud, kui nad näevad tema põlemise suitsu,
Ilmutuse 18:12
ei kaubaks toodud kulda, ei hõbedat, ei kalliskive, ei pärleid, ei kallist lõuendit, ei purpurit, ei siidi, ei helkjaspunast riiet, ei mingisugust healõhnalist puud, ei mingisugust elevandiluust riista ega mingisugust kallimast puust riista, ei vasest, ei rauast ega marmorkivist riista,
Ilmutuse 18:13
ei kaneeli, ei juuksevõiet, ei suitsutusrohte, ei salvi, ei viirukit, ei viina, ei õli, ei peenikest jahu, ei nisu, ei veiseid, ei lambaid, ei hobuseid, ei tõldu, ei orje ega inimhingi!