I will make
Miika 3:12
Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jeruusalem saab kivivaremeks ja templimägi metsaseks künkaks!
2. Kuningate 19:25
Kas sa pole kuulnud, et mina olen seda valmistanud ammusest ajast, kavatsenud muistseist päevist peale? Nüüd olen mina lasknud sündida, et sina võisid laastata kindlustatud linnu varisenud kivivaremeiks,
Jesaja 25:2
Sest sa tegid linna kivivaremeks ja kindlustatud linna rusuhunnikuks! Jultunute kants ei olegi enam linn, seda ei ehitata iialgi üles!
Jesaja 25:12
Jah, kindel linn, ta laseb langeda su kaitsvad müürid, alandab, paiskab maha põrmuks!
Jeremija 9:11
Kes on tark mees ja mõistab seda ning kuulutab, mida Jehoova suu on temale rääkinud: miks maa hukkub ja hävib kõrve sarnaseks, kus ükski ei käi?
Jeremija 51:37
Paabel muutub kivihunnikuks, Å¡aakalite asupaigaks, jubeduseks ja vilistamise põhjuseks, kus ükski ei ela!
and I will pour
Jeremija 51:25
Vaata, ma olen su vastu, sa hävitusemägi, ütleb Jehoova, kes hävitasid kogu maa! ma sirutan oma käe su vastu ja veeretan sind kaljudelt alla ning teen sind põlenud mäeks!
Nutulaulud 4:1
Kuidas küll on tuhmunud kuld, hiilgav, puhas kuld! Pühad kivid on paisatud iga uulitsanurga peale!
Hesekieli 13:14
Ma kisun maha seina, mille te olete lubjaga võõbanud, ja paiskan maa peale, nõnda et selle alusmüür paljastub; kui see langeb, siis te saate otsa keset seda! Ja te peate tundma, et mina olen Jehoova!
Habakuk 3:13
Sa lähed aitama oma rahvast, abiks oma võitule! Sa purustad katuse õela kojalt, paljastad aluse kaljuni! Sela!
Matteuse 24:2
Aga Jeesus ütles neile: "Eks te näe seda kõike? Tõesti ma ütlen teile, siia ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!"