cometh
Jesaja 26:21
Sest vaata, Jehoova väljub oma asupaigast nuhtlema maa elanikke nende ülekohtu pärast! Siis paljastab maa oma veresüü ega kata enam neid, kes ta peal on tapetud!
Jesaja 64:1
Oh, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla, et mäed kõiguksid su ees - otsegu tuli põletaks risu või tuli paneks vee keema - et su nimi saaks tuntuks su vaenlastele, et rahvad väriseksid su ees,
Jesaja 64:2
kui sa teed kardetavaid tegusid üle meie ootuse, mäherdustest ei ole kuuldud muistsest ajast!
Hesekieli 3:12
Siis tõstis Vaim mind üles ja ma kuulsin oma taga suurt mürinat, kui Jehoova auhiilgus tõusis üles oma paigast,
Hoosea 5:14
Sest mina olen Efraimile nagu lõvi ja Juuda soole nagu noor lõukoer: mina, ma murran maha ja lähen, kannan ära, ja päästjat ei ole!
Hoosea 5:15
Ma lähen, pöördun tagasi oma asupaika, kuni nad kahetsevad ja otsivad minu palet; oma kitsikuses nad otsivad mind!
place
Laulud 115:3
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib!
and tread
Iiob 40:12
Vaata kõigi kõrkide peale, rudju neid, ja rõhu õelad maha otse kohapeal!
Jesaja 2:10-19
10
Poe kalju sisse ja peida ennast põrmu Jehoova kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest!
11
Inimeste suurelised silmad alandatakse ja meeste kõrkus painutatakse! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge!
12
Sest vägede Jehooval on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada,
13
kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks,
14
kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,
15
kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks,
16
kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks!
17
Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus! Jah, sel päeval on Jehoova üksinda kõrge!
18
Ebajumalad aga kaovad täiesti!
19
Siis poetakse kaljulõhedesse ja mullakoobastesse Jehoova kartuse pärast ja tema kõrge aupaistuse eest, kui ta tõuseb maad hirmutama!
Jesaja 25:10
sest Jehoova käsi viibib sellel mäel!" Aga Moab tallatakse ta omas paigas, otsegu tallataks õlekubu virtsalompi!
Jesaja 63:3
"Mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga; mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus: nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue!
Jesaja 63:4
Sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumiseaasta!
Aamos 4:13
Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele, mis tal mõttes on, kes teeb koidu ja pimeduse ja kes kõnnib maa kõrgendikel - Jehoova, vägede Jumal, on tema nimi!
the high
5. Moosese 32:13
Ta sõidutas teda üle maa kõrgendike ja tema sõi väljade vilju: Ta imetas teda meega kaljust ja õliga ränikivist!
5. Moosese 33:29
Õnnis oled, Iisrael! Kes on sinu sarnane? Rahvas, keda Jehoova päästab, kilp, kes sind aitab, mõõk, kes sind ülendab! Sinu vaenlased lömitavad su ees, sina aga tallad nende kõrgendikel!"
Habakuk 3:19
Issand Jehoova on minu jõud! Tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel! Laulujuhatajale: minu keelpillisaade."