Lachish
Joosua 15:39
Laakis, Boskat, Eglon,
2. Kuningate 18:13
Kuningas Hiskija neljateistkümnendal aastal tuli Assuri kuningas Sanherib kõigi Juuda kindlustatud linnade kallale ja vallutas need.
2. Kuningate 18:14
Siis läkitas Juuda kuningas Hiskija Laakisesse Assuri kuningale ütlema: "Ma olen pattu teinud! Mine mu kallalt ära! Mis sa mulle peale paned, seda ma tahan kanda!" Ja Assuri kuningas pani Juuda kuninga Hiskija peale kolmsada talenti hõbedat ja kolmkümmend talenti kulda.
2. Kuningate 18:17
Aga Assuri kuningas läkitas Laakisest ülemjuhataja, ülemkammerhärra ja ülemjoogikallaja suure väehulgaga Jeruusalemma kuningas Hiskija vastu. Need tulid ja jõudsid Jeruusalemma. Kui nad olid tulnud ja pärale jõudnud, siis nad peatusid ülatiigi veejuhtme juures, mis on Vanutajavälja maantee ääres.
2. Ajaraamat 11:9
Adoraimi, Laakise, Aseka,
2. Ajaraamat 32:9
Pärast seda Assuri kuningas Sanherib, olles ise kogu oma väega Laakise all, läkitas oma sulased Jeruusalemma Juuda kuninga Hiskija juure ja kogu Jeruusalemas oleva Juuda juure ütlema:
Jesaja 37:8
Ja ülemjoogikallaja pöördus tagasi ning leidis Assuri kuninga sõdivat Libna vastu; sest ta oli kuulnud, et too oli Laakisest edasi läinud.
bind
1. Moosese 19:17
Ja neid välja viies nad ütlesid: "Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mägestikku, et sa ei hukkuks!"
Jesaja 10:31
Madmena põgeneb, Geebimi elanikud poevad peitu!
Jeremija 4:29
Ratsanike ja ammuküttide kisa pärast põgeneb kogu linn: nad lähevad padrikuisse, tõusevad kaljudele; iga linn jäetakse maha ja ükski ei ela neis!
she
2. Moosese 32:21
Ja Mooses ütles Aaronile: "Mida see rahvas sulle on teinud, et sa oled nende peale toonud nii suure patu?"
1. Kuningate 13:33
Pärast seda lugu ei pöördunud Jerobeam ometi mitte oma kurjalt teelt, vaid seadis jälle ohvriküngaste preestreid igasugu rahvast; kes aga soovis, selle käe ta täitis ja see sai ohvrikünka preestriks!
1. Kuningate 13:34
Ja see asi sai patuks Jerobeami soole, põhjuseks seda hukata ja maa pealt hävitada.
1. Kuningate 14:16
Ja ta annab Iisraeli ära Jerobeami pattude pärast, mis ta on teinud ja miska ta on saatnud Iisraeli pattu tegema!"
1. Kuningate 16:31
Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda.
Ilmutuse 2:14
Aga mul on pisut sinu vastu, et sul on seal neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes Baalakit õpetas võrgutama Iisraeli sööma ebajumalate ohvreid ja hoorama.
Ilmutuse 2:20
Aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid.
Ilmutuse 18:1-5
1
Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat, ja temal oli suur meelevald; ja ilmamaa läks valgeks tema auhiilgusest.
2
Ja tema hüüdis võimsa häälega ning ütles: "Langenud, langenud on suur Baabülon ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate ja vihatud lindude pesapaigaks!
3
Sest tema hooruskiima viina on joonud kõik rahvad, ja ilmamaa kuningad on temaga hooranud ja ilmamaa kaupmehed on tema liiast toredusest rikkaks saanud!"
4
Ja ma kuulsin teist häält taevast ütlevat: "Minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused!
5
Sest tema patud on ulatunud taevani ja Jumal on tuletanud meele tema ülekohtused teod.
for
2. Kuningate 8:18
Tema käis Iisraeli kuningate teed, nõnda nagu Ahabi sugu oli teinud, sest temal oli naiseks Ahabi tütar; ta tegi kurja Jehoova silmis.
2. Kuningate 16:3
vaid käis Iisraeli kuningate teed ja laskis isegi oma poja käia läbi tule nende rahvaste jäledate tegude eeskujul, kelled Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest.
2. Kuningate 16:4
Ta ohverdas ning suitsutas ohvrikünkail ja kõrgendikel ja iga halja puu all.
Jeremija 3:8
Ta nägi, et ma saatsin ära taganeja Iisraeli ja andsin temale lahutuskirja, sellepärast et ta oli abielu rikkunud. Ometi ei kartnud tema truuduseta õde Juuda, vaid läks ka ise tegema hooratööd.
Hesekieli 23:11
Aga kuigi ta õde Oholiba nägi seda, oli ta oma himus temast veelgi pahem ja tema armatsemisi oli rohkem kui ta õe armatsemisi!