Maroth
Ruti 1:20
Aga tema vastas neile: "Ärge hüüdke mind Noomiks, hüüdke mind Maaraks, sest Kõigeväeline on mulle valmistanud palju kibedust!
waited carefully
1. Saamueli 4:13
Ja kui ta tuli, vaata, siis istus Eeli istmel tee kõrval valvates, sest ta süda värises Jumala laeka pärast; ja kui mees jõudis linna kuulutama, siis kisendas kogu linn.
Iiob 30:26
Aga kui ma ootasin head, tuli õnnetus, ja kui ma igatsesin valgust, tuli pimedus!
Jesaja 59:9-11
9
Sellepärast on õigus meist kaugel ja õiglus ei saa meid kätte; me ootame valgust, aga vaata, on pimedus, valgusekuma, aga me käime pilkases pimedas!
10
Me kobame seina pimedate sarnaselt, kobame otsegu silmitud; keskpäevaajal me komistame nagu hämarikus, elujõuliste keskel oleme otsegu surnud!
11
Me kõik mõmiseme nagu karud ja kudrutame tuvide sarnaselt; me ootame õigust, aga seda ei ole, päästet, aga see on meist kaugel!
Jeremija 8:15
Oodatakse rahu, aga head ei ole, paranemise aega, aga vaata, on kohkumus!
Jeremija 14:19
Kas oled Juuda hoopis hüljanud? Või su hing Siionist tüdinud? Mispärast sa oled meid nõnda löönud, et me ei saa terveks? Oodatakse rahu, aga head ei ole, ja paranemise aega, aga vaata: on kohkumus!
but
Miika 1:9
Sest tema haav on ravimatu! Jah, see on jõudnud Juudani, ulatab minu rahva väravani, Jeruusalemast saadik!
Jesaja 45:7
Mina valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon õnnetuse, mina, Jehoova, teen kõike seda!
Aamos 3:6
Kas linnas puhutakse sarve, ilma et rahvas ehmuks? Kas linnas juhtub õnnetus, mida Jehoova ei ole teinud?