What
Jesaja 3:15
Mida te ometi mõtlete tallates mu rahvast ja rutjudes vaeste nägu? küsib Issand, vägede Jehoova.
Hesekieli 18:2
Mis teil on mõttes, kui lausute seda kõnekäändu Iisraeli maa kohta, üteldes: "Isad sõid tooreid viinamarju, aga laste hambad on hellad?"
Apostlite teod 21:13
Siis Paulus vastas: "Mis te teete, et nutate ja rõhute minu südant? Sest ma pole mitte üksnes valmis laskma ennast siduda, vaid ka surema Jeruusalemas Issanda Jeesuse nime pärast!"
Roomlastele 13:11
Ja seda tehke sellepärast et te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata; sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
Efeslastele 5:14
Sellepärast ta ütleb: "Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind!"
arise
Laulud 78:34
Kui ta neid tappis, nõudsid nad teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat
Laulud 107:6
Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehoova poole ja tema kiskus nad välja nende ahastustest
Laulud 107:12
Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat!
Laulud 107:13
Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehoova poole ja tema päästis nad nende ahastustest!
Laulud 107:18-20
18
Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal!
19
Aga oma kitsikuses nad karjusid Issanda poole ja tema päästis nad nende ahastustest!
20
Ta läkitas neile oma sõna ja parandas nad ning päästis nad nende hukatuse aukudest!
Laulud 107:28-20
Laulud 107:29-20
Jeremija 2:27
kes ütlevad puule: "Sina oled mu isa!" ja kivile: "Sina oled mind sünnitanud!" sest nad on pööranud mu poole kuklataguse, aga mitte nägu! Ent oma hädaajal nad ütlevad: "Tõuse ja päästa meid!"
Jeremija 2:28
Aga kus on su jumalad, kelled sa enesele valmistasid? Tõusku nemad, kui nad su hädaajal suudavad sind päästa! Sest nõnda palju kui sul on linnu, on sul jumalaid, Juuda!
Markuse 4:37-41
37
Siis tõusis kange tuulispea ja lõi laineid paati, nõnda et paat juba täitus.
38
Ja tema ise oli paadi päras magamas, toetudes peaalusele; ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: "Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?"
39
Tema tõusis üles ja sõitles tuult ning ütles merele: "Ole vait ja vaga!" Ja tuul rauges, ja meri jäi täiesti vaikseks.
40
Ja ta ütles neile: "Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?"
41
Ja nad lõid väga kartma ning ütlesid üksteisele: "Kes see siis õieti on, et ka tuul ja meri kuulevad tema sõna?"
if
Joona 3:9
Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast ja me ei hukku!"
2. Saamueli 12:22
Ja ta vastas: "Kui laps alles elas, siis ma paastusin ja nutsin, sest ma mõtlesin: kes teab, vahest annab Jehoova mulle armu ja laps jääb elama?
Ester 4:16
"Mine kogu kokku kõik Suusas leiduvad juudid ja paastuge minu pärast; kolm päeva ärge sööge ega jooge ei öösel ega päeval. Minagi paastun oma ümmardajatega nõnda. Ja siis ma lähen kuninga juure, kuigi see pole seaduspärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun!"
Joel 2:11
Ja Jehoova laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur! Tõesti, vägev on tema käsutäitja, sest Jehoova päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda?
Aamos 5:15
Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus: vahest Jehoova, vägede Jumal, annab armu Joosepi jäägile!