cried
Joona 1:6
Siis astus laevajuht tema juure ja ütles temale: "Kuidas sa saad nõnda sügavasti magada? Tõuse üles, hüüa oma Jumala poole, vahest Jumal mõtleb meie peale ja me ei hukku!"
Joona 1:14
Siis nad hüüdsid Jehoova poole ja ütlesid: "Oh Jehoova, ära ometi lase meid hukkuda selle mehe hinge pärast, samuti ära pane meie peale süütuma verd, sest Sina, Jehoova, teed nõnda nagu on Sinule meelepärane!"
Joona 1:16
Aga mehed kartsid Jehoovat üpris väga ja nad ohverdasid Jehoovale tapaohvri ning andsid tõotusi.
1. Kuningate 18:26
Ja nad võtsid värsi, kelle ta neile andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, üteldes: "Baal, vasta meile!" Aga ei häält ega vastust! Ja nad karglesid ümber altari, mis oli tehtud.
Jesaja 44:17-20
17
Aga selle jäänusest ta teeb jumala, oma nikerdatud kuju, põlvitab selle ette ja kummardab, palvetab selle poole ning ütleb: Päästa mind, sest sina oled mu jumal!
18
Nad ei tea ega taipa midagi, sest neil on silmad nägemiseks ja südamed mõistmiseks suletud!
19
Ükski ei võta südamesse, ei ole tal teadmist ega taipu, et ta mõtleks: osa sellest olen põletanud tules, samuti olen selle süte peal küpsetanud leiba, praadinud liha ja söönud, ja nüüd peaksin ma selle jäänusest valmistama jäleduse, põlvitama puutüki ette
20
Kes armastab tuhka, seda on võrgutanud petetud süda ja see ei päästa oma hinge ega mõtle: kas ei ole viimaks pettus mu paremas käes?
Jesaja 45:20
Kogunege ja tulge, liginege üheskoos, rahvaste pääsenud! Ei ole arusaamist neil, kes kannavad puukujusid ja palvetavad jumala poole, kes ei suuda päästa!
Jeremija 2:28
Aga kus on su jumalad, kelled sa enesele valmistasid? Tõusku nemad, kui nad su hädaajal suudavad sind päästa! Sest nõnda palju kui sul on linnu, on sul jumalaid, Juuda!
Hoosea 7:14
Nad ei hüüa südamest minu poole, vaid uluvad oma asemete peal! Nad lõikavad endile leinamärke vilja ja viina pärast, nad mässavad mu vastu!
and cast
Iiob 2:4
Aga saatan vastas Jehoovale ning ütles: "Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest!
Apostlite teod 27:18
Aga kui rajuilm meid väga vintsutas, heitsid nad teisel päeval muist koormat välja.
Apostlite teod 27:19
Ja kolmandal päeval viskasid nad oma käega laeva riistad välja.
Apostlite teod 27:38
Ja kui nad olid leiba võtnud, kergendasid nad veel laeva, heites vilja merre.
Filiplastele 3:7
Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast.
Filiplastele 3:8
Jah tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, Kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust
the sides
1. Saamueli 24:3
Siis võttis Saul kolm tuhat meest, valitud kogu Iisraelist, ja läks otsima Taavetit ja tema mehi Kaljukitse kaljudelt.
and was
Kohtumõistjate 16:19
Ta uinutas teda oma põlvedel ja kutsus ühe mehe, kes pügas tema seitse juuksekiharat: siis Simson hakkas nõrgenema ja ta jõud lahkus temast.
Matteuse 25:5
Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama.
Matteuse 26:40
Ja ta tuli oma jüngrite juure ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele: "Nii te siia ei suutnud ühtki tundi minuga valvata?
Matteuse 26:41
Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder!"
Matteuse 26:43
Ja ta tuli jälle ja leidis nad magamast, sest nende silmad olid rasked unest.
Matteuse 26:45
Siis tuleb ta oma jüngrite juure ja ütleb neile: "Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte!
Luuka 22:45
Ja ta tõusis üles palvetamast ning tuli oma jüngrite juure ja leidis nad magamast kurbuse pärast.
Luuka 22:46
Ja ta ütles neile: "Miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!"