to flee
Joona 4:2
Ja ta palus Jehoovat ning ütles: "Oh Jehoova! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et Sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja!
2. Moosese 4:13
Aga ta ütles: "Oh Issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind!"
2. Moosese 4:14
Siis Jehoova viha süttis põlema Moosese vastu ja ta ütles: "Eks ole leviit Aaron sinu vend? Ma tean, et ta hästi räägib; ja vaata, ta tulebki sulle vastu! Kui ta sind näeb, siis ta rõõmutseb südamest.
1. Kuningate 19:3
Kui ta seda nägi, siis ta võttis kätte ja läks ära oma hinge pärast. Ta jõudis Beer-Sebasse, mis kuulub Juudale, ja jättis oma poisi sinna.
1. Kuningate 19:9
Seal ta läks ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Jehoova sõna, kes küsis temalt: "Mis sa siin teed, Eelija?"
Jeremija 20:7-9
7
sa valmistasid mulle pettumuse, Jehoova, ja ma olen pettunud; sa oled tugevam mind ja võitsid! ma olen iga päev olnud naeruks, kõik pilkavad mind!
8
Sest iga kord, kui ma räägin, ma pean kisendama! ma hüüan: "Vägivald ja rüüstamine!" Sest Jehoova sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks!
9
Aga kui ma mõtlesin: ma ei taha enam mõtelda tema peale ega rääkida tema nimel - siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-kontidesse! ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud!
Hesekieli 3:14
Ja Vaim tõstis mind üles ja võttis mind, ja ma läksin oma kibedas vaimustusehoos; Jehoova käsi oli tugevasti mu peal.
Luuka 9:62
Aga Jeesus ütles temale: "Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!"
Apostlite teod 15:38
Aga Paulus arvas heaks mitte võtta enesega teda, kes neist oli lahkunud Pamfüülias ega olnud ühes nendega läinud tööle.
Apostlite teod 26:19
Sellepärast, kuningas Agrippas, ei olnud ma kuulmatu taevase nägemuse vastu,
1. Korinstlastele 9:16
Sest kui ma armuõpetust kuulutan, ei ole mul sellest kiitlemist, sest mu kohus on seda teha. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta!
from
1. Moosese 3:8
Ja nad kuulsid Jehoova Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jehoova Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
1. Moosese 4:16
Ja Kain läks ära Jehoova palge eest ning elas Noodimaal, hommiku pool Eedenit.
Iiob 1:12
Siis Jehoova ütles Saatanale: "Vaata, kõik, mis tal on olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!" Ja Saatan läks Jehoova juurest ära.
Iiob 2:7
Siis saatan läks Jehoova juurest ära ja lõi Iiobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni.
Laulud 139:7-12
7
Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?
8
Kui ma astuksin taevasse, siis oled Sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, Sina oled seal!
9
Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere otsa,
10
siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni!
11
Ja kui ma ütleksin: "Katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks!,
12
siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otsegu valgus!
2. Tessaloniklastele 1:9
kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse, hülgamise Issanda palge eest ja tema vägevuse auhiilgusest,
Joppa
Joosua 19:46
Mee-Jarkon ja Rakkon ühes maa-alaga Jafa kohal.
2. Ajaraamat 2:16
Ja Saalomon luges ära kõik Iisraeli maal olevad võõrad mehed, pärast seda lugemist, mida tema isa Taavet oli toimetanud, ja neid leiti olevat sada viiskümmend kolm tuhat kuussada.
Apostlite teod 9:36
Aga Joppes oli keegi naisjünger, nimega Tabiita, mis meie keeli tähendab Hirv. See oli rikas häist tegudest ja armastusandidest, mida ta tegi.
Tarshish
Jesaja 2:16
kõigi Tarsise laevade jaoks, kõigi toredate laevade jaoks!
Jesaja 23:1
Ennustus Tüürose kohta: Uluge, Tarsise laevad, sest teie varjupaik hävitatakse! Tulles kitiitide maalt saab see neile teatavaks!
Jesaja 23:6
Siirduge Tarsisesse! Uluge, rannarahvas!
Jesaja 23:10
Käi oma maa läbi, Tarsise tütar, otsegu Niilus! Ellingut ei ole enam!
Jesaja 60:9
Jah, mu juure kogunevad meresõitjad, eesotsas Tarsise laevadega, et tuua su lapsi kaugelt; nende hõbe ja kuld on neil kaasas, Jehoova, su Jumala nimele ja Iisraeli Pühale, sellepärast et tema sind austab!
Hesekieli 27:12
Tarsis oli su kaubamuretseja, sest sinul oli rohkesti igasugu vara; nad andsid sulle vahetuskaubana hõbedat, rauda, tina ja seatina.