Nineveh
Joona 3:2
Võta kätte, mine Niinivesse, sinna suure linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!
Joona 4:11
aga mina ei peaks armu andma Niinivele, sellele suurele linnale, kus on enam kui kaksteistkümmend korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja palju lojuseid!"
1. Moosese 10:11
Sellelt maalt ta väljus Assurisse ja ehitas Niinive, Rehobot-Iiri ja Kelahi,
2. Kuningate 19:36
Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinivesse.
Nahum 1:1
Ennustus Niinive kohta. Elkoslase Nahumi nägemuste raamat.
Nahum 2:1-3
1
Vaata, juba on mägede peal sõnumitooja jalad, kes kuulutab rahu! Pühitse, Juuda, oma pühi! Tasu oma tõotused! Sest iialgi enam ei tule su kallale nurjatu - ta hävitatakse sootumaks!
2
Pillutaja tuleb su vastu! Teosta valvet! Pea silmas teed! Kinnita vööd! Võta jõud hästi kokku!
3
Sest Jehoova taastab Jaakobi suuruse nagu Iisraeli suuruse, kuigi rüüstajad on rüüstanud neid ja on hävitanud nende võsud!
Sefanja 2:13-15
13
Ta sirutab oma käe põhja poole ja hävitab Assuri; ta teeb Niinive lagedaks, kuivaks nagu kõrbe!
14
Selle keskel lebavad karjad, kõiksugu metselajate hulgad! Niihästi puguhaned kui öökullid ööbivad selle sambanuppudel! Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes! Häving on lävede peal, jah, seedrivooderdis on ära kistud!
15
See on see ülemeelik linn, kes elas muretult, kes mõtles südames: Mina, ja ei keegi muu! Kuidas see küll on muutunud lagedaks, metselajaile lebamispaigaks! Igaüks, kes läheb sellest mööda, vilistab ja vehib käega!
cry
Joona 3:2
Võta kätte, mine Niinivesse, sinna suure linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin!
Jesaja 58:1
Hüüa täiest kõrist, ära peata, tõsta oma häält otsegu pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud!
Jeremija 1:7-10
7
Kuid Jehoova ütles mulle: "Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin!
8
Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehoova!"
9
Ja Jehoova sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Jehoova ütles mulle: "Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu!
10
Vaata, ma panen sind täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, ehitama ja istutama!"
Hesekieli 2:7
vaid sina räägi neile minu sõnu, kuulaku nad või ärgu kuulaku, sest nad on vastupanijad!
Hesekieli 3:5-9
5
Sest sind ei läkitata mitte umbkeelse või kange keelega rahva juure, vaid Iisraeli soo juure,
6
mitte paljude rahvaste juure, kes on umbkeelsed ja kange keelega, kelle sõnu sa ei mõista. Tõesti, kui ma läkitaksin sind nende juure, nad kuulaksid sind!
7
Aga Iisraeli sugu ei taha sind kuulata, sest nad ei taha mindki kuulata! Sest kogu Iisraeli sugu on kõva laubaga ja paadunud südamega!
8
Vaata, ma teen su palge karmiks, nagu on nende palged, ja su lauba kõvaks, nagu on nende laubad!
9
Teemandi sarnaseks, ränikivist kõvemaks ma teen su lauba. Ära karda neid ja ära kohku nende ees, sest nad on vastupanija sugu!"
Miika 3:8
Mina aga olen täis jõudu, Jehoova Vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobile ta üleastumist ja Iisraelile ta pattu!
Matteuse 10:18
Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette, neile ja paganaile tunnistuseks.
for
1. Moosese 18:20
Siis ütles Jehoova: "Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked!
1. Moosese 18:21
Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas nad minuni jõudnud hädakisa kohaselt on teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!"
Esra 9:6
ning ütlesin: "Mu Jumal! ma häbenen ja mul on piinlik tõsta oma palet sinu poole, mu Jumal! Sest meie pahateod ulatavad meil üle pea ja meie süü on tõusnud taevani!
Jaakobuse 5:4
Vaata, töötegijate palk, mille te olete kinni pidanud neilt, oma põldudel lõikajailt, kisendab teie vastu, ja lõikajate kaebed on tunginud vägede Issanda kõrvade ette!
Ilmutuse 18:5
Sest tema patud on ulatunud taevani ja Jumal on tuletanud meele tema ülekohtused teod.