Publish
2. Saamueli 1:20
Ärge jutustage seda Gatis, ärge kuulutage Askeloni uulitsail, et vilistide tütred ei rõõmutseks, et ümberlõikamatute tütred ei rõkataks!
Jeremija 2:10
Sest käige läbi kitiitide saared ja vaadake, läkitage Keedarisse, pange hästi tähele ja vaadake, kas on sündinud selle sarnast?
Jeremija 2:11
Kas on ükski rahvas vahetanud oma jumalaid, kuigi need ei olegi jumalad? Aga minu rahvas on vahetanud oma Aulise selle vastu, millest pole abi!
Jeremija 31:7-9
7
Sest nõnda ütleb Jehoova: hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast; kuulutage, kiitke ja ütelge: "Jehoova on päästnud oma rahva, Iisraeli jäägi!"
8
Vaata, ma toon nad põhjamaalt ja kogun nad maa viimseist äärist; nende hulgas on üheskoos pimedaid ja jalutumaid, rasedaid ja sünnitajaid: suure hulgana tulevad nad siia tagasi!
9
Nad tulevad nuttes, aga ma toon neid trööstides; ma viin nad veeojade ääre tasasel teel, kus nad ei komista; sest ma olen Iisraeli isa ja Efraim on mu esmasündinu!
Jeremija 46:14
"Andke teada Egiptuses ja kuulutage Migdolis, kuulutage Noofis ja Tahpanheesis, ütelge: astu ette ja ole valmis, sest mõõk sööb juba su ümbruses!
Jeremija 50:2
"Teatage rahvaste seas ja kuulutage, tõstke lipp üles; kuulutage, ärge salake, öelge: Paabel vallutatakse, Beel jääb häbisse, Merodak purustatakse! Tema pühakujud jäävad häbisse, tema ebajumalad purustatakse!
Ashdod
Aamos 1:8
Ja ma hävitan Asdodist elanikud ning Askelonist valitsuskepihoidja! ma pööran oma käe Ekroni vastu ja vilistide jäänused hukkuvad, ütleb Issand Jehoova!
1. Saamueli 5:1
Kui vilistid olid võtnud Jumala laeka, viisid nad selle Eben-Eeserist Asdodisse.
the mountains
Aamos 4:1
Kuulge seda sõna, Baasani lehmad, kes olete Samaaria mäel, kes rõhute viletsaid ja teete liiga vaestele, kes ütlete oma isandaile: Tooge meile juua!
Aamos 6:1
Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel, rahvaist esimese tähtsaile meestele, kelle juure tuleb Iisraeli sugu!
Jeremija 31:5
Sa istutad jälle viinapuuaedu Samaaria mägedele; need, kes istutavad, saavad ka kasutada!
Hesekieli 36:8
Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas!
Hesekieli 37:22
Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks! Nad ei ole siis enam kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks!
and behold
5. Moosese 29:24-28
24
Siis vastatakse: "Sellepärast et nad jätsid maha Jehoova, oma vanemate Jumala seaduse, mille ta neile andis, kui ta tõi nad välja Egiptusemaalt,
25
ja et nad läksid ning teenisid teisi jumalaid ja kummardasid neid, jumalaid, keda nad ei tunnud ja keda ta ei olnud neile annud,
26
sellepärast Jehoova viha süttis põlema selle maa vastu, lastes tulla ta peale kõik need needused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud,
27
ja Jehoova hävitas nad nende maalt vihas ja raevus ja suures meelepahas ning paiskas nad teisele maale, nagu see tänapäeval on!
28
Varjatu kuulub Jehoovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime kõigi sellesinase käsuõpetuse sõnade järele!"
Jeremija 22:8
Kui siis sellest linnast möödub palju rahvaid ja nad küsivad üksteiselt: miks on Jehoova selle suure linnaga nõnda talitanud?
Jeremija 22:9
siis vastatakse: sellepärast et nad hülgasid Jehoova, oma Jumala lepingu ja kummardasid teisi jumalaid ja teenisid neid!
oppressed
Aamos 4:1
Kuulge seda sõna, Baasani lehmad, kes olete Samaaria mäel, kes rõhute viletsaid ja teete liiga vaestele, kes ütlete oma isandaile: Tooge meile juua!
Aamos 8:6
et saaksime osta raha eest viletsa ja kingapaari eest vaese, ja müüa vilja jäätmeid?"