a trumpet
Jeremija 4:5
Teatage Juudas ja kuulutage Jeruusalemas ning ütelge: puhuge maal sarve, hüüdke valjusti ja ütelge: Tulge kokku ja läki kindlustatud linnadesse!
Jeremija 6:1
Põgenege Jeruusalemast, Benjamini lapsed! Puhuge sarve Tekoas ja pange tähis Beet-Keremi kohta, sest põhja poolt paistab õnnetus ja suur häving!
Hesekieli 33:3
ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast -
Hoosea 5:8
Puhuge sarve Gibeas, pasunat Raamas! Tõstke sõjakisa Beet-Aavenis! Juba ollakse sul kannul, Benjamin!
Sefanja 1:16
sarve ja sõjahüüu päev kindlustatud linnade ja kõrgete nurgatornide vastu!
and the people
Jeremija 5:22
Kas te ei karda mind, ütleb Jehoova, kas te ei vabise minu ees, kes olen pannud liiva merele rajaks, igaveseks piiriks, millest see üle ei pääse? Kuigi ta lained kohisevad, ei suuda need midagi; kuigi need mühavad, ei pääse nad üle!
Jeremija 10:7
Kes ei peaks sind kartma, rahvaste kuningas? Tõesti, seda sa väärid! Sest kõigi rahvaste tarkade hulgas ja kõigis nende kuningriikides ei ole sinu sarnast!
2. Korintlastele 5:11
Et me nüüd teame, mis on Issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud, ja ma loodan, et me ka teie südametunnistuses oleme tuntud.
be afraid
1. Moosese 50:20
Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus!
Jesaja 14:24-27
24
Vägede Jehoova on vandunud, üteldes: Tõesti, nagu ma olen mõelnud, nõnda sünnib, ja see, mida ma olen kavatsenud, läheb korda:
25
Ma murran Assuri oma maal ja tallan teda oma mägedel; siis on tema ike võetud nende pealt ja tema koorem võetakse nende õlgadelt!
26
See on nõu, peetud kogu maa kohta, ja see on käsi, sirutatud kõigi rahvaste kohale!
27
Sest vägede Jehoova on pidanud nõu, kes teeb selle tühjaks? Tema käsi on välja sirutatud, kes pöörab selle tagasi?"
Jesaja 45:7
Mina valmistan valguse ja loon pimeduse, mina annan õnne ja toon õnnetuse, mina, Jehoova, teen kõike seda!
Apostlite teod 2:23
tema te olete, kui ta Jumala määratud otsusel ja etteteadmist mööda oli loovutatud teie kätte, ülekohtuste käte läbi risti naelutanud ning tapnud;
Apostlite teod 4:28
et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima.