only
2. Moosese 19:5
Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm!
2. Moosese 19:6
Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks! Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!"
5. Moosese 7:6
Sest sa oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas; Jehoova, su Jumal on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on!
5. Moosese 10:15
Ükspäinis su vanemaid on Jehoova eelistanud, armastades neid, ja on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast, nagu see tänapäeval on.
5. Moosese 26:18
Ja Jehoova on täna lasknud sind ütelda, et sa tahad olla temale omandrahvaks, nõnda nagu ta sulle on rääkinud, ja et sa tahad pidada kõiki tema käske,
5. Moosese 32:9
sest Jehoova omand on tema rahvas, tema mõõdetud pärisosa on Jaakob!
Laulud 147:19
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused!
Jesaja 63:19
Meie oleme nagu need, keda sa iialgi ei ole valitsenud, keda ei ole nimetatud sinu nimega!
all
1. Moosese 10:32
Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järele; neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust.
Jeremija 1:15
Sest vaata, ma kutsun kõiki suguvõsasid põhjapoolseist kuningriikidest, ütleb Jehoova, ja need tulevad ning asetavad igaüks oma aujärje Jeruusalema väravate suhu ja kõigi selle müüride vastu ümberringi, ja kõigi Juuda linnade vastu!
Jeremija 10:25
Vala oma vihalõõm paganate peale, kes sind ei tunne, ja suguvõsade peale, kes ei hüüa appi sinu nime! Sest nad on neelanud Jaakobi - jah, on neelanud ja teinud temale lõpu ning hävitanud tema eluaseme!
Nahum 3:4
Ja seda kõike selle veetlevalt ilusa, nõiduses osava hoora arvutu hooratöö pärast, kes oma hooratöödega võrgutas rahvaid, ja nõidustega suguvõsasid!
Sakarja 14:17
Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, vägede Jehoovat kummardama, ei saja vihma!
Sakarja 14:18
Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega ilmu, siis ei saja neilegi, vaid ka neile saab osaks nuhtlus, millega Jehoova lööb neid paganaid, kes ei lähe sinna üles pidama lehtmajade püha!
Apostlite teod 17:26
Ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadnud ennemääratud ajad ja nende asukohtade rajad,
therefore
Hesekieli 9:6
Tapke sootumaks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtki, kellel on märk küljes! Ja alustage mu pühamust!" Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees.
Hesekieli 20:36-38
36
Otsegu ma käisin kohut teie vanematega Egiptusemaa kõrves, nõnda ma käin kohut teiega, ütleb Issand Jehoova!
37
ma lasen teid läbi käia vitsa alt ja viin teid lepingusidemesse!
38
ma eraldan teie seast vastupanijad ja minu vastu ülesastujad: ma toon nad välja maalt, kus nad asuvad, aga Iisraeli maale nad ei tule; ja te peate tundma, et mina olen Jehoova!
Taanieli 9:12
Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, oli rääkinud, tuues meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see sündis Jeruusalemas!
Matteuse 11:20-24
20
Siis ta hakkas sõitlema neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, sellepärast et nad ei olnud meelt parandanud:
21
"Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotis ja tuhas parandanud meelt.
22
Aga ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam põli kohtupäeval kui teil!
23
Ja sina, Kapernaum, kas sa ei olnud ülendatud taevani? Kuni põrguni sa langed alla! Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud sinus, seisaks see veel tänapäeval!
24
Aga ma ütlen teile: Soodomamaal on hõlpsam põli kohtupäeval kui sinul!"
Luuka 12:47
Aga sulane, kes teadis oma isanda tahtmist, aga ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järele, saab palju hoope.
Luuka 12:48
Aga kes ei teadnud, kuid tegi, mis on hoopide väärt, saab pisut hoope. Sest kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju; ja kelle hoole on palju jäetud, sellelt päritakse veel rohkem!
Roomlastele 2:9
Viletsus ning ahastus tuleb igale inimese hingele, kes kurja teeb, nii juudile esiti kui ka kreeklasele,
1. Peetruse 4:17
Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala evangeeliumile?
punish
Jeremija 9:25
Egiptust, Juudat, Edomit, ammonlasi, Moabit ja kõiki neid pügatudoimulisi, kes elavad kõrves; sest kõik paganad on ümber lõikamata ja kogu Iisraeli sugu on ümberlõikamata südamega!
Jeremija 11:22
seepärast ütleb vägede Jehoova nõnda: vaata, ma nuhtlen neid: noored mehed surevad mõõga läbi, nende pojad ja tütred surevad nälga!
Jeremija 13:21
Mis sa siis ütled, kui ta paneb sulle valitsejaiks need, keda sa ise harjutasid enesele armukesteks? Küllap sind valud valdavad otsegu sünnitajat naist!
Hoosea 2:13
ma lõpetan kõik ta rõõmu, tema pidustused, noorkuud ja hingamispäevad ja kõik ta pühad!
Hoosea 8:13
Nad armastavad tapaohvrit, ohverdavad liha ja söövad seda; Jehooval pole neist hea meel. Nüüd Ta mõtleb nende süüle ja nuhtleb nende patte: nad peavad pöörduma tagasi Egiptusesse!
Hoosea 9:9
Nad on sügavalt laostunud, otsegu Gibea päevil; aga tema mäletab nende süüd, karistab nende patte!