afraid
Joel 1:18-20
18
Kuidas küll lojused ägavad, veiste karjad on hullunud! Sest neil pole karjamaad! Isegi pudulojuste karjad on hävimas!
19
Ma kisendan sinu poole, Jehoova, sest tuli on neelanud kõrbe rohumaad ja leek on kõrvetanud kõik metsapuud!
20
Metsloomadki igatsevad sind, sest veeojad on kuivanud ja tuli on neelanud kõrbe rohumaad!
Laulud 36:6
Jehoova, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni!
Laulud 104:11-14
11
Nad joodavad kõiki metsloomi; metseeslid kustutavad seal oma janu!
12
Taeva linnud asuvad elama nende ääre, okste vahel nad teevad häält!
13
Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest; Sinu tööde viljast toidab ennast maa!
14
Sa lased tärgata rohu lojustele ja orased inimeste tarviduseks, et tuua leiba välja maa seest!
Laulud 104:27-29
27
Kõik nad ootavad Sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal!
28
Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; Sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head!
29
Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa koristad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu!
Laulud 145:15
Kõikide silmad ootavad sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal;
Laulud 145:16
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega!
Laulud 147:8
Kes katab taeva paksude pilvedega, Kes valmistab maale vihma, Kes laseb tärgata rohu mägedele,
Laulud 147:9
Kes annab lojustele nende toiduse, noorile kaarnaile, kes teda appi hüüavad!
Jesaja 30:23
Siis annab tema vihma su seemnele, mida sa külvad põllule, ja maa saagist leiba, mis on toitev ja rammus; sel päeval sööb su kari avaral karjamaal!
Jesaja 30:24
Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja viglaga.
Joona 4:11
aga mina ei peaks armu andma Niinivele, sellele suurele linnale, kus on enam kui kaksteistkümmend korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja palju lojuseid!"
for the pastures
Joel 1:19
Ma kisendan sinu poole, Jehoova, sest tuli on neelanud kõrbe rohumaad ja leek on kõrvetanud kõik metsapuud!
Laulud 65:12
Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli!
Jesaja 51:3
Sest Jehoova trööstib Siionit, trööstib kõiki selle varemeid; ta teeb selle kõrve otsegu Eedeniks ja lagendikud Jehoova rohuaia sarnaseks! Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält!
for the tree
3. Moosese 26:4
siis ma annan teile vihmu nende õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja;
3. Moosese 26:5
rehepeks kestab teil viinamarjalõikuseni ja viinamarjalõikus kestab külviajani: te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti!
Laulud 67:6
Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Laulud 107:35-38
35
Tema tegi kõrbe järveks ja põudse maa veelätteks,
36
ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada!
37
Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi!
38
Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ja nende lojuseid ta ei vähendanud!
Hesekieli 34:26
Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka, õnnistuse, ja ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad!
Hesekieli 34:27
Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki, ja nad võivad olla julged omal maal. Ja nad peavad tundma, et mina olen Jehoova, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest!
Hesekieli 36:8
Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas!
Hesekieli 36:30
ma teen rohkeks puuvilja ja põllusaagi, et teil nälja pärast ei oleks vaja kannatada teotust paganate seas!
Hesekieli 36:35
Siis üteldakse: "Maast, mis oli laastatud, on saanud otsegu Eedeni aed! Ja varemeis olnud, laastatud ja mahakistud linnad on kindlustatud ja asustatud!"
Hoosea 14:5-7
5
Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid heast meelest, sest mu viha pöördub ära nende pealt!
6
ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsegu Liibanoni mets!
7
Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu väärikus ja Liibanoni lõhn!
Aamos 9:14
Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende viina, nad teevad rohuaedu ja söövad nende vilja!
Aamos 9:15
Ma istutan nad nende omale maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen annud, ütleb Jehoova, sinu Jumal!"
Haggai 2:16
kuidas oli siis teiega lugu? Tulles kahekümnemõõdulise viljahunniku juure, oli seal kümme; tulles surutõrre juure, et ammendada tõrrest viiskümmend mõõtu, oli seal kakskümmend!
Sakarja 8:12
vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kõik ma annan sellele rahva jäägile pärisosaks!
Malakia 3:10-12
10
Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehoova! Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni!
11
Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatumaks, ütleb vägede Jehoova!
12
Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Jehoova!
yield
1. Moosese 4:12
Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu! Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik!"
1. Korinstlastele 3:7
Nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes laseb kasvada.