remove
Joel 2:2-11
2
pime ja must päev, pilvine ja sünge päev! Otsegu koit on laotunud mägede peale suur ja vägev rahvas, kelle sarnast ei ole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda, tulevaste põlvede aastateni!
3
Tema ees neelab tuli ja tema taga kõrvetab leek; tema ees on maa otsegu Eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei olegi pääsu tema eest!
4
Neil on otse hobuste välimus ja nad jooksevad ratsude sarnaselt!
5
Otsegu sõjavankrite mürinal hüppavad nad mägede harjadel, mühinal, kõrsi põletava tuleleegi kujul, vägeva rahva sarnaselt, kes valmis tapluseks!
6
Tema ees värisevad rahvad, õhetavad kõik palged!
7
Nad ruttavad nagu võitlejad, lähevad nagu sõjamehed üles müüri peale! Nad käivad igaüks oma teed ega muuda oma radu!
8
Üks ei tõuka teist, igaüks käib oma teed; nad sööstavad peatumata viskodade vahelt läbi!
9
Nad tormavad linna, jooksevad müürile, ronivad kodadesse, lähevad aknaist sisse nagu varas!
10
Nende ees väriseb maa, põrub taevas, päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära!
11
Ja Jehoova laseb oma häält kõlada oma sõjaväe ees, sest tema leer on väga suur! Tõesti, vägev on tema käsutäitja, sest Jehoova päev on suur ja väga kardetav, kes suudaks seda taluda?
Joel 1:4-6
4
mis jäi üle röövikuist, selle sõid rohutirtsud; ja mis jäi üle rohutirtsudest, selle sõid vastsed; ja mis jäi üle vastseist, selle sõid mardikad!
5
Ärgake, te joobnud, ja nutke, uluge, kõik viina joojad viinavirde pärast, et see on kadunud teie suust!
6
Sest mu maa kallale on tulnud vägev ja äralugematu rahvas: ta hambad on lõukoera hambad ja tal on lõvi lõualuud!
2. Moosese 10:19
Siis Jehoova pööras tuule väga kangeks läänetuuleks, see tõstis rohutirtsud üles ja ajas need Kõrkjamerre; ühtainustki rohutirtsu ei jäänud alles kõigis Egiptuse rajades!
the northern
Jeremija 1:14
Ja Jehoova ütles mulle: "Põhja poolt pääseb õnnetus lahti kõigi maa elanike peale!
the east
Hesekieli 47:7
Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin- kui sealpool!
Hesekieli 47:8
Ja ta ütles mulle: "Needsinased veed voolavad idapoolseile aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende merre jõudes paraneb seal vesi!
Hesekieli 47:18
Ja idakaares: Haasar-Eenonist, mis on Haurani ja Damaskuse vahel, ja Gileadi ja Iisraeli maa vahelt piki Jordanit, on raja kuni Idamereni, Taamarini; see on idakaar.
Sakarja 14:8
Ja sel päeval voolavad Jeruusalemast välja elavad veed: neist pooled Idamere poole ja pooled Läänemere poole; see sünnib suvel ja talvel!
utmost
5. Moosese 11:24
Iga paik, kuhu teie jalatald astub, kuulub teile! Kõrvest ja Liibanonist, jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on teie raja!
his stink
Hesekieli 39:12-16
12
Ja Iisraeli sugu matab neid seitse kuud, et puhastada maad!
13
Kogu maa rahvas on matmas ja see on neile kiituseks päeval, mil ma ilmutan oma au, ütleb Issand Jehoova!
14
Nad valivad kindlad mehed, kes käivad maa läbi, mattes läbiläinuist neid, kes on veel jäänud maa peale, et seda puhastada; seitsme kuu pärast hakkavad nad seda läbi uurima.
15
Kui need läbikäijad käivad maa läbi ja keegi neist näeb inimese luud, siis peab ta selle kõrvale panema märgikivi, seniks kui matjad matavad selle "Googi hiilguse orgu".
16
Ka ühe linna nimi on Hiilgus! Nõnda nad puhastavad maa.
because
2. Kuningate 8:13
Aga Hasael küsis: "Mis on siis su sulane, see koer, et ta võiks teha nii suuri asju?" Ja Eliisa vastas: "Jehoova on mulle ilmutanud, et sina saad Süüria kuningaks!"