utter
2. Saamueli 22:14
Jehoova müristas taevast ja Kõigekõrgem andis kuulda oma häält!
2. Saamueli 22:15
Ta heitis nooli ja pillutas neid, välke, ja pani need sähvima!
Laulud 46:6
Jumal on tema keskpaigas, ei see kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites! 
Jesaja 7:18
Sel päeval vilistab Jehoova kärbseid Egiptuse jõgede lähteilt ja mesilasi Assuri maalt,
Jesaja 13:4
Kuule! Mägedes on mürin, rahvahulkade kõmin! Kuule! Kuningriikide, kogunenud paganate lärm! Vägede Jehoova vaatab üle sõjaväge!
Jesaja 42:13
Jehoova läheb välja nagu kangelane, ta õhutab võitlusindu otsegu sõjamees; ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, et saada võitu oma vaenlaste üle!
Jeremija 25:30
Aga sina kuuluta neile prohvetlikult kõik need sõnad ja ütle neile: Jehoova müristab kõrgusest ja toob oma pühast eluasemest kuuldavale oma hääle! Ta müristab võimsasti oma karjamaa kohal, kõigi maa elanike vastu kostab otsegu viinamarjatallajate hüüd!
Aamos 1:2
Ta ütles: "Jehoova möirgab Siionist ja toob Jeruusalemast kuuldavale oma hääle! Karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab!
he is
Jeremija 50:34
Aga nende lunastaja on vägev, vägede Jehoova on tema nimi! Tema seletab hästi nende riiuasja, et tuua maale rahu, aga Paabeli elanikele rahutust!
Ilmutuse 18:8
Sellepärast tulevad ühel päeval tema nuhtlused: surm ja lein ja nälg, ja ta põletatakse ära tulega, sest vägev on Issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle!
the day
Jeremija 30:7
Häda! Sest see päev on suur, sellesarnast ei ole! See on Jaakobile ahastuse aeg, aga ta päästetakse sellest!
Aamos 5:18
Häda neile, kes igatsevad Jehoova päeva! Milleks teile Jehoova päev? See on pimedus, aga mitte valgus!
Aamos 5:20
Eks ole Jehoova päev pimedus, aga mitte valgus? See on sünge ja sel pole sära!
Sefanja 1:15
See päev on viha päev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingu päev, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev,
who
4. Moosese 24:23
Ja ta hakkas lausuma ning ütles: "Oh häda! Kes jääb elama, kui Jumal seda teeb?
Nahum 1:6
Kes võiks seista tema sajatuse ees? Või kes võiks taluda tema tulist viha? Tema raev puhkeb nagu tuli, kaljudki süüdatakse tema poolt!
Malakia 3:2
Aga kes suudab taluda tema tulekupäeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu vanutajate leelis!
Ilmutuse 6:17
Sest on tulnud tema suur vihapäev, ja kes võib püsida?"