earth
Laulud 18:7
Oma kitsikuses ma hüüdsin Jehoovat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd tungis ta palge ette, ta kõrvu!
Laulud 114:7
Issanda palge ees värise, maa, Jaakobi Jumala palge ees,
Nahum 1:5
Mäed värisevad tema ees ja künkad sulavad! tema palge ees kerkib maa, maailm ja kõik, kes seal elavad!
Matteuse 27:51
Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks, ülemast otsast alamast saadik! Ja maa värises ja kaljud lõhkesid,
Ilmutuse 6:12
Ja ma nägin, kui ta võttis lahti kuuenda pitseri, et siis sündis suur maavärisemine, ja päike läks mustaks nagu karvane kotiriie ja kuu läks kogunisti nagu vereks; 
Ilmutuse 20:11
Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ja neile ei leitud aset.
the sun
Joel 2:2
pime ja must päev, pilvine ja sünge päev! Otsegu koit on laotunud mägede peale suur ja vägev rahvas, kelle sarnast ei ole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda, tulevaste põlvede aastateni!
Joel 2:31
Jesaja 13:10
Sest taevatähed, nende hulgas Vardatähed, ei kiirga enam valgust, päike on tõustes pime ja kuu ei anna oma valget!
Jesaja 34:4
Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad otsegu rullraamat: kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari!
Jeremija 4:23
Ma vaatasin maad, ja ennäe, see oli tühi ja paljas; ja vaatasin taevaste poole, aga neil ei olnud valgust!
Hesekieli 32:7
Ma katan taevad, kui ma sind kustutan, ja teen nende tähed tumedaks; ma katan pilvega päikese ja kuu ei anna oma valgust!
Aamos 5:8
tema, kes on teinud Sõela- ja Vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale - Jehoova on tema nimi -
Matteuse 24:29
Aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valget, ja tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.
Markuse 13:24
Aga neil päevil pärast seda viletsuseaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust;
Markuse 13:25
ja taeva tähed peavad taevast maha langema ja vägesid, mis on taevas, kõigutatakse.
Luuka 21:25
Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja nõutu olek mere kohina ja veevoogude pärast.
Luuka 21:26
Ja inimesed lähevad rammetumaks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas; sest taeva vägesid kõigutatakse.
Apostlite teod 2:20
Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja auline!
Ilmutuse 8:12
Ja neljas ingel puhus pasunat. Siis löödi kolmas osa päikest ja kolmas osa kuud ja kolmas osa tähti, nii et kolmas osa neist pimeneks ja kolmas osa päeva ei paistaks, ja ööd niisamuti.