Dost thou now
1. Saamueli 8:4
Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juure Raamasse
2. Saamueli 13:4
Ja see küsis temalt: "Mispärast sa, kuningapoeg, oled igal hommikul nõnda norus? Kas sa ei tahaks mulle rääkida?" Ja Amnon vastas temale: "Ma armastan Taamarit, oma venna Absalomi õde!"
Õpetussõnad 30:31
uhkeldav kukk või sikk, ja kuningas, kes sammub oma rahva ees!
Koguja 4:1
Ja ma nägin taas kõiki rõhumisi, mida teostati päikese all, ja vaata, seal olid rõhutute pisarad, aga neil ei olnud trööstijat! Nende rõhujate käes oli võim, aga neil ei olnud trööstijat.
Koguja 8:4
Sest kuninga sõnal on meelevald, ja kes võiks temale ütelda: "Mis sa teed?"
Taanieli 5:19-21
19
Võimu pärast, mille ta temale oli annud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis; ta ülendas, keda tahtis, ja alandas, keda tahtis.
20
Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära.
21
Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks; tema eluase oli metseeslite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et Kõigekõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab.
I will give thee
1. Kuningate 21:15
Kui Iisebel kuulis, et Naabot oli kividega surnuks visatud, siis ütles Iisebel Ahabile: "Tõuse üles, võta enesele jisreellase Naaboti viinamägi, mida ta ei tahtnud sulle anda raha eest, sest Naabot ei ole enam elus, vaid on surnud!"
1. Kuningate 21:16
Kui Ahab kuulis, et Naabot oli surnud, siis Ahab tõusis üles, et minna jisreellase Naaboti viinamäele, võtma seda enesele.
Miika 2:1
Häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja valmistuvad oma voodites kurjaks! Hommiku koites nad teevad seda, sest nende käes on võim!
Miika 2:2
Nad ihaldavad välju ja röövivad need, kodasid, ja võtavad need: nad rõhuvad meest ja ta koda, igaüht ja ta pärisosa!
Miika 7:3
Nende käed on valmis kurjaks: vürst nõuab, kohtumõistja mõistab kohut meelehea eest ja suurnik näitab oma hinge ahnust; seda nad keerutavad!