heavy
1. Kuningate 20:43
Siis Iisraeli kuningas läks koju, tusane ja raevutsev, ja tuli Samaariasse.
Iiob 5:2
Tõesti, meelehärm tapab meeletuma ja õhin surmab narri!
Jesaja 57:20
Aga õelad on otsegu mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda!
Jesaja 57:21
Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal!
Joona 4:1
Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema.
Joona 4:9
Aga Jumal küsis Joonalt: "Kas sul on õigus vihastuda kiikajonipuu pärast?" Tema vastas: "Küllap mul on õigus vihastuda surmani!"
Habakuk 2:9-12
9
Häda sellele, kes ahnitseb kurja kasu oma kojale, et paigutada oma pesa kõrgele, et päästa ennast kurja käest!
10
Sa oled oma kavatsustega häbistanud oma koja, oled hävitanud paljusid rahvaid ja oled teinud pattu oma hinge vastu!
11
Sest kivi müüris kisendab ja krohv seinal vastab temale!
12
Häda sellele, kes ehitab linna verega ja rajab linnust ülekohtuga!
I will not
1. Kuningate 21:3
Aga Naabot vastas Ahabile: "Jehoova hoidku mind selle eest, et annaksin sulle oma vanemate pärisosa!"
4. Moosese 22:13
Ja Bileam tõusis hommikul üles ning ütles Baalaki vürstidele: "Minge oma maale, sest Jehoova ei luba mind minna ühes teiega!"
4. Moosese 22:14
Ja Moabi vürstid võtsid kätte ja tulid Baalaki juure ning ütlesid: "Bileam keeldus meiega kaasa tulemast!"
And he laid him
1. Moosese 4:5-8
5
aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.
6
Ja Jehoova küsis Kainilt: "Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7
"Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind! Kuid sina pead tema üle valitsema!"
8
Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga. Ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema.
2. Saamueli 13:2
Amnon oli oma õe Taamari pärast nõnda õnnetu, et ta otsegu põdes, sest too oli neitsi ja Amnoni silmis näis olevat võimatu temaga midagi teha.
2. Saamueli 13:4
Ja see küsis temalt: "Mispärast sa, kuningapoeg, oled igal hommikul nõnda norus? Kas sa ei tahaks mulle rääkida?" Ja Amnon vastas temale: "Ma armastan Taamarit, oma venna Absalomi õde!"
Koguja 6:9
Parem on see, mis silmaga näha, kui rahuldamata himu! Seegi on tühi töö ja vaimu närimine!
Koguja 7:8
Asja lõpp on parem kui selle algus; kannatlikkus on parem kui ülbus!
Koguja 7:9
Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues!
Efeslastele 4:27
ja ärge andke maad kuradile!
Jaakobuse 1:14
Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb;