Hast thou found me
1. Kuningate 18:17
Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: "Kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?"
1. Kuningate 22:8
Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: "On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Jehoova nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika, Jimla poeg!" Aga Joosafat ütles: "Kuningas ärgu rääkigu nõnda!"
2. Ajaraamat 18:7
Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: "On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Jehoova nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, vaid alati halba. See on Miika, Jimla poeg!" Aga Joosafat ütles: "Kuningas ärgu rääkigu nõnda!"
2. Ajaraamat 18:17
Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile: "Eks ma ütelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba!"
Aamos 5:10
Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt!
Markuse 12:12
Ja nad püüdsid teda kinni võtta, kuid kartsid rahvast; sest nad mõistsid, et ta selle tähendamissõna oli ütelnud nende kohta. Ja nad jätsid ta rahule ja läksid ära.
Galaatlastele 4:16
Kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt ütelnud?
Ilmutuse 11:10
Ja need, kes maa peal elavad, rõõmustuvad nendest ja on väga rõõmsad ning läkitavad ande üksteisele, sest et need kaks prohvetit vaevasid neid, kes maa peal elavad."
Aamos 5:10
Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt!
Markuse 12:12
Ja nad püüdsid teda kinni võtta, kuid kartsid rahvast; sest nad mõistsid, et ta selle tähendamissõna oli ütelnud nende kohta. Ja nad jätsid ta rahule ja läksid ära.
Galaatlastele 4:16
Kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt ütelnud?
Ilmutuse 11:10
Ja need, kes maa peal elavad, rõõmustuvad nendest ja on väga rõõmsad ning läkitavad ande üksteisele, sest et need kaks prohvetit vaevasid neid, kes maa peal elavad."
thou hast sold
1. Kuningate 21:25
Tõesti, ei ole olnud Ahabi sarnast, kes enese müüs tegema, mis Jehoova silmis on kuri, sellepärast et ta naine Iisebel teda kihutas!
2. Kuningate 17:17
Ja nad lasksid oma poegi ja tütreid tulest läbi käia; nad küsitelid ennustajaid ja toimetasid nõidust; nad müüsid endid kurja tegema Jehoova silmis, vihastuseks temale.
Jesaja 50:1
Nõnda ütleb Jehoova: kus on teie ema lahutuskiri, miska ma tema olen ära saatnud? Või kellele oma võlausaldajaist ma olen teid müünud? Vaata, te olete müüdud oma süütegude pärast, ja teie üleastumiste pärast on teie ema ära saadetud!
Jesaja 52:3
Sest nõnda ütleb Jehoova: hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse!
Roomlastele 7:14
Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla.
to work
1. Kuningate 16:30
Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Jehoova silmis, rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud.
2. Kuningate 21:2
Tema tegi kurja Jehoova silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelled Jehoova oli ära ajanud Iisraeli laste eest.
2. Ajaraamat 33:6
Tema laskis oma pojad tulest läbi käia Ben-Hinnomi orus, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, nõidus ning seadis vaimude manajaid ja ennustajaid; ta tegi palju kurja Jehoova silmis ja vihastas Teda.
Efeslastele 4:19
on südametunnistuses tuimaks jäänud ning endid annud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema.