very jealous
2. Moosese 20:5
Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
2. Moosese 34:14
sest sa ei tohi kummardada teist jumalat, sellepärast et Jehoova nimeks on "Püha viha!" Ta on püha vihaga Jumal.
4. Moosese 25:11
"Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele.
4. Moosese 25:13
See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest!"
Laulud 69:9
Ma olen jäänud võõraks oma vendadele ja tundmatuks oma ema lastele!
Laulud 119:139
Minu kiivus on mind kulutanud, sest mu rõhujad on unustanud sinu sõnad!
Johannese 2:17
Tema jüngritele meenus, et on kirjutatud: "Püha viha sinu koja pärast sööb mind ära!"
thrown down
1. Kuningate 19:14
Ta vastas: "Ma olen tõsiselt kihkunud Jehoova, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge!"
1. Kuningate 18:4
ja kui Iisebel hävitas Jehoova prohveteid, siis oli Obadja võtnud sada prohvetit ja oli peitnud need viiekümne kaupa koobastesse ning oli neid toitnud leiva ja veega.
1. Kuningate 18:30
Siis ütles Eelija kogu rahvale: "Astuge minu juure! Ja kogu rahvas astus tema juure." Siis parandas ta Jehoova altari, mis oli maha kistud.
Jeremija 2:30
Ilmaaegu olen ma löönud teie lapsi, nad ei ole võtnud õpetust! Teie oma mõõk on neelanud teie prohvetid, otsegu murdja lõukoer!
Hoosea 5:11
Efraim teeb liiga, rikub õigust, sest ta tahab käia oma vaenlase järel!
Miika 6:16
Sest sa paned tähele Omri seadlusi ja kõiki Ahabi soo tegusid; te käite nende nõu järele, selleks et peaksin sind tegema õudseks ja su elanikud pilkealuseiks! Te peate kandma rahvaste teotamist!
Miika 7:2
Vaga on kadunud maalt ja õiget ei ole inimeste seas; nad kõik varitsevad verd, püüavad üksteist võrguga!
I only
1. Kuningate 18:4
ja kui Iisebel hävitas Jehoova prohveteid, siis oli Obadja võtnud sada prohvetit ja oli peitnud need viiekümne kaupa koobastesse ning oli neid toitnud leiva ja veega.
1. Kuningate 18:20
Ja Ahab läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus prohvetid Karmeli mäele.
1. Kuningate 18:22
Siis Eelija ütles rahvale: "Mina olen ainus järelejäänud Jehoova prohvet, aga Baali prohveteid on nelisada viiskümmend meest.
1. Kuningate 20:13
Ja vaata, üks prohvet astus Iisraeli kuninga Ahabi juure ja ütles: "Nõnda ütleb Jehoova: kas sa näed kogu seda suurt rahvahulka? Vaata, mina annan selle täna sinu kätte, et sa teaksid, et mina olen Jehoova!"
1. Kuningate 20:22
Ja prohvet astus Iisraeli kuninga juure ning ütles temale: "Mine, kinnita ennast, pane tähele ja vaata, mis sul tuleks teha, sest aasta pärast tuleb Süüria kuningas su vastu!"
1. Kuningate 20:35
Siis ütles keegi prohveti jüngritest oma sõbrale Jehoova käsul: "Löö mind ometi!" Aga mees keeldus teda löömast.
1. Kuningate 20:41
Seejärele ta kõrvaldas kähku sideme silmilt ja Iisraeli kuningas nägi, et ta oli prohvetite hulgast!
1. Kuningate 20:42
Ja ta ütles kuningale: "Nõnda ütleb Jehoova: et sa lasksid käest ära minu poolt vande alla pandud mehe, siis peab sinu hing olema tema asemel ja sinu rahvas tema rahva asemel!"
1. Kuningate 22:8
Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: "On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Jehoova nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika, Jimla poeg!" Aga Joosafat ütles: "Kuningas ärgu rääkigu nõnda!"
Roomlastele 11:2-4
2
Jumal ei ole hüljanud oma rahvast, kelle tema on ette ära tunnud. Või kas te ei tea, mis kiri ütleb Eelijast, kuidas tema Jumala ees kaebab Iisraeli pärast, üteldes:
3
"Issand, sinu prohvetid on nad tapnud ja sinu altarid maha kiskunud, ja mina olen üksi üle jäänud, ja nemad tahavad võtta mu elu!"
4
"Aga mis ütleb temale Jumala vastus? "Mina olen enesele üle jätnud seitse tuhat meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi Baali ees!"
they seek my life
1. Kuningate 19:2
Siis läkitas Iisebel käskjala Eelijale ütlema: "Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega!"
1. Kuningate 18:10
"Nii tõesti kui Jehoova, sinu Jumal elab, ei ole rahvast ega kuningriiki, kuhu mu isand ei ole läkitanud sind otsima; ja kui nad ütlesid: teda ei ole siin! siis ta laskis seda kuningriiki või rahvast vanduda, et sind ei ole leitud,"
1. Kuningate 18:17
Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: "Kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?"