A. M. 3098. B.C. 906. after many days
Luuka 4:25
Tõepoolest ma ütlen teile: Palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal, mil taevas oli kinni pandud kolm aastat ja kuus kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa;
Jaakobuse 5:17
Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale.
Ilmutuse 11:2
aga väljaspool templit olev õu jäta kõrvale ja ära seda mõõda, sest see on antud paganaile. Ja nad tallavad püha linna nelikümmend ja kaks kuud.
Ilmutuse 11:6
Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma, ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega nii sageli kui nad vaid tahavad.
in the third year
1. Kuningate 17:1
Tisbelane Eelija, Gileadi Tisbest, ütles Ahabile: "Nii tõesti kui Jehoova, Iisraeli Jumal elab, kelle ees ma seisan: neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu suusõna peale!"
1. Kuningate 17:7
Aga mõne aja pärast juhtus, et jõgi kuivas, sest maal ei olnud vihma.
1. Kuningate 17:15
Ja ta läks ning tegi Eelija sõna järele. Ja temal, samuti Eelijal ja naise perel, oli süüa kauaks ajaks:
Luuka 4:25
Tõepoolest ma ütlen teile: Palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal, mil taevas oli kinni pandud kolm aastat ja kuus kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa;
Jaakobuse 5:17
Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale.
Go
1. Kuningate 18:2
Ja Eelija läks ennast Ahabile näitama. Samaarias aga oli suur nälg
1. Kuningate 18:15-40
15
Aga Eelija ütles: "Nii tõesti kui vägede Jehoova elab, kelle ees ma seisan, täna ma näitan ennast temale!"
16
Siis läks Obadja Ahabile vastu ja jutustas temale. Ahab läks siis Eelijale vastu.
17
Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: "Kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?"
18
Ja ta vastas: "Mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina ja su isa sugu, sest te jätate maha Jehoova käsud ja sina käid baalide järel!
19
Aga nüüd läkita käsk, et kogutaks minu juure Karmeli mäele kogu Iisrael ja need nelisada viiskümmend Baali prohvetit ja nelisada Ashera prohvetit, kes söövad Iisebeli lauas!"
20
Ja Ahab läkitas käsu kõigile Iisraeli lastele ning kogus prohvetid Karmeli mäele.
21
Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: "Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui Jehoova on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal on see, siis käige tema järel!" Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi.
22
Siis Eelija ütles rahvale: "Mina olen ainus järelejäänud Jehoova prohvet, aga Baali prohveteid on nelisada viiskümmend meest.
23
"Antagu meile kaks härjavärssi: valigu nemad enestele üks värss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga nad ärgu süüdaku tuld; mina valmistan teise värsi ja panen puude peale, ja minagi ei süüta tuld."
24
Siis hüüdke teie oma jumala nime ja mina hüüan Jehoova nime. See jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal!" Ja kogu rahvas kostis ning ütles: "See kõne on hea!"
25
Ja Eelija ütles Baali prohvetitele: "Valige enestele üks härjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem. Hüüdke siis oma jumala nime, aga ärge süüdake tuld!"
26
Ja nad võtsid värsi, kelle ta neile andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, üteldes: "Baal, vasta meile!" Aga ei häält ega vastust! Ja nad karglesid ümber altari, mis oli tehtud.
27
Aga lõunaajal Eelija pilkas neid ning ütles: "Hüüdke valjema häälega, sest ta on ju jumal! Vahest on ta mõtteis, on läinud kõrvale või viibib teekonnal? Vahest ta magab? Aga küllap ta ärkab!"
28
Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid endid mõõkadega ja piikidega oma viisi järele, kuni neil veri hakkas voolama.
29
Ja kui lõunaaeg oli möödunud, siis nad märatsesid kuni roaohvri toomise ajani; aga ei häält, ei vastust ega tähelepanu!
30
Siis ütles Eelija kogu rahvale: "Astuge minu juure! Ja kogu rahvas astus tema juure." Siis parandas ta Jehoova altari, mis oli maha kistud.
31
Ja Eelija võttis kaksteistkümmend kivi, vastavalt Jaakobi laste suguharude arvule, kellele oli tulnud Jehoova sõna ja kellele oli üteldud: "Su nimi olgu Iisrael!"
32
Ja ta ehitas kividest altari Jehoova nimele ja tegi altari ümber kraavi, mis mahutas külimitu seemet.
33
Siis ta ladus puud ja raius värsi tükkideks ning pani puude peale
34
ja ütles: "Täitke neli kruusi veega ja valage põletusohvri ja puude peale!" Siis ta ütles: "Tehke seda teist korda!" Ja nad tegid teist korda. Siis ta ütles: "Tehke kolmat korda!" Ja nad tegid kolmat korda.
35
Vesi aga voolas ümber altari ja kraavgi täitus veega.
36
Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelija ette ja ütles: "Jehoova! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale!
37
Vasta mulle, Jehoova! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, Jehoova, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!"
38
Siis Jehoova tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis!
39
Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja ütlesid: "Jehoova on Jumal! Jehoova on Jumal!"
40
Aga Eelija ütles neile: "Võtke kinni Baali prohvetid, et ükski neist ei pääseks!" Ja nad võtsid need kinni. Ja Eelija viis need alla Kiisoni jõe ääre ning tappis need seal.
I will send rain
3. Moosese 26:4
siis ma annan teile vihmu nende õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja;
5. Moosese 28:12
Jehoova avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su käte töid; ja sina võid laenata paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata!
Laulud 65:9-13
9
nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti! Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama!
10
Sina oled maa eest hoolitsenud ja seda jootnud; sa teed selle väga rikkaks! Jumala veesooned on täis vett; sa valmistad nende uudsevilja, kui sa nõnda maad valmistad, 
11
kastes selle vagusid ja pudendades selle mullapanku! Vihmapiiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad selle kasvu!
12
Sa ehid aasta oma headusega ja su jäljed tilguvad õli!
13
Aru aasad lokkavad, kingud ehivad endid ilutsemisega,
Jesaja 5:6
Nõnda ma hävitan ta! Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid, ja ma keelan pilvi temale vihma andmast!
Jeremija 10:13
Kui tema teeb häält, siis on taevas vee kohin, ja ta tõstab pilved maa äärest; tema teeb vihmale välgud ja toob tuule välja selle aitadest!
Jeremija 14:22
On paganate ebajumalate seas vihmategijaid või annavad taevad piisku iseenesest? Eks see ole sina, Jehoova, meie Jumal? Me loodame sinu peale, sest sina oled kõik selle teinud!
Joel 2:23
Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmutsege Jehoovas, oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi!
Aamos 4:7
Mina hoidsin ka vihma teist eemal, kui oli veel kolm kuud lõikuseni; ma lasksin sadada ühele linnale, aga teisele linnale ma ei lasknud sadada: üks põld sai vihma, aga teine põld, millele vihma ei tulnud, kuivas ära!