hide thyself
1. Kuningate 22:25
Ja Miika vastas: "Vaata, sa näed seda päeval, mil sa pead minema kambrist kambrisse, et ennast peita!"
Laulud 31:20
Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes!
Laulud 83:3
Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti!
Jeremija 36:19
Siis ütlesid vürstid Baarukile: "Mine peida ennast, sina ja Jeremija, ja keegi ärgu teadku, kus te olete!"
Jeremija 36:26
Ja kuningas käskis Jerahmeeli, kuningapoega, ja Serajat, Asrieli poega, ja Selemjat, Abdeeli poega, kirjutaja Baaruki ja prohvet Jeremija kinni võtta; aga Jehoova peitis nad ära.
Johannese 8:59
Siis nad haarasid kive, ei tema peale visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja väljus pühakojast.
Apostlite teod 17:14
Siis vennad saatsid Pauluse sedamaid minema mere ääre; aga Siilas ja Timoteos jäid sinna.
Heebrealastele 11:38
kellede väärt maailm ei olnud. Nad eksisid ümber kõrbetes ja mägedel ja koobastes ja maa-aukudes.
Ilmutuse 12:6
Ja naine põgenes kõrbe, kus temal oli Jumalast valmistatud ase, et teda seal toidetaks tuhat kakssada kuuskümmend päeva.
Ilmutuse 12:14
Ja naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbe oma paika, kus teda toidetakse aeg ja ajad ja pool aega eemal mao palge eest.