Elijah
Matteuse 11:14
ja kui te tahate seda tõeks võtta: tema on Eelija, kes pidi tulema.
Matteuse 16:14
Nemad ütlesid: "Mõned ütlevad sind olevat Ristija Johannese, teised Eelija, aga teised Jeremija või ühe prohveteist."
Matteuse 27:47
Aga kui mõningad neist, kes seal seisid, seda kuulsid, ütlesid nad: "Tema kutsub Eelijat!"
Matteuse 27:49
Aga teised ütlesid: "Oota, saab näha, kas Eelija tuleb teda aitama?"
Luuka 1:17
ja ta käib tema eel Eeiija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsuse poole, et soetada Issandale valmistatud rahvast!"
Luuka 4:25
Tõepoolest ma ütlen teile: Palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal, mil taevas oli kinni pandud kolm aastat ja kuus kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa;
Luuka 4:26
aga ei ühegi juure nende seast ei läkitatud Eelijat kui vaid Sareptasse Siidonimaale lesknaise juure.
Luuka 9:30
Ja vaata, kaks meest kõnelesid temaga; need olid Mooses ja Eelija. 
Luuka 9:33
Kui siis need temast olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: "Õpetaja, siin on meil hea olla! Teeme kolm telki, ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale!" Kuid ta ei teadnud, mida ta rääkis.
Luuka 9:54
Kui ta jüngrid Jakoobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad: "Issand, kas tahad, et me käsime tulla tule taevast maha ja nad hävitada?"
Johannese 1:21
Ja nad küsisid temalt: "Kes siis? Oled sa Eelija?" Tema ütles: "Ei ole!"- "Oled sina see prohvet?" Tema vastas: "Ei!"
Johannese 1:25
Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle: "Miks sa siis ristid, kui sa pole Kristus ega Eelija ega see prohvet?"
Roomlastele 11:2
Jumal ei ole hüljanud oma rahvast, kelle tema on ette ära tunnud. Või kas te ei tea, mis kiri ütleb Eelijast, kuidas tema Jumala ees kaebab Iisraeli pärast, üteldes:
Elias
1. Kuningate 22:14
Aga Miika vastas: Nii tõesti kui Jehoova elab, mina räägin, mis Jehoova mulle ütleb!
2. Kuningate 3:14
Siis ütles Eliisa: "Nii tõesti kui vägede Jehoova elab, kelle ees ma seisan, kui ma ei peaks lugu Joosafatist, Juuda kuningast, siis ma ei vaatakski su poole ega näekski sind!
2. Kuningate 5:16
Aga Eliisa vastas: "Nii tõesti kui Jehoova elab, kelle ees ma seisan, ma ei võta mitte!" Ja Naaman käis temale peale, et ta võtaks, kuid ta keeldus.
Jesaja 49:18
Tõsta oma silmad üles ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad su juure! Nii tõesti kui ma elan, ütleb Jehoova, ehid sa ennast nende kõigiga nagu ehtega ja seod nad enesele vööle nagu mõrsja!
Matteuse 7:29
sest ta õpetas neid nõnda nagu see, kellel on meelevald, ja mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.
Luuka 1:17
ja ta käib tema eel Eeiija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsuse poole, et soetada Issandale valmistatud rahvast!"
before whom
5. Moosese 10:8
Sel ajal eraldas Jehoova Leevi suguharu kandma seaduselaegast, seisma Jehoova palge ees, teenima teda ja õnnistama tema nimel kuni tänapäevani.
Jeremija 15:19
Selle peale ütleb Jehoova nõnda: Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees! Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsegu minu suu! Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole!
Luuka 1:19
Ingel vastas ning ütles temale: "Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit!
Luuka 21:36
Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese poja ees!"
Apostlite teod 27:23
Sest sel ööl seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle oma ma olen ja keda ma ka teenin,
dew nor rain
Luuka 4:25
Tõepoolest ma ütlen teile: Palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal, mil taevas oli kinni pandud kolm aastat ja kuus kuud, kui suur nälg tuli üle kogu maa;
Jaakobuse 5:17
Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale.
Ilmutuse 11:6
Neil on meelevald sulgeda taevas, et nende prohvetliku kuulutamise päevil ei sajaks vihma, ja neil on meelevald vete üle muuta neid vereks ja lüüa maad igasuguse nuhtlusega nii sageli kui nad vaid tahavad.