A. M. 3096. B.C. 908. the son of the woman
1. Moosese 22:1
Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Aabrahami ning ütles temale: "Aabraham!" Ja ta vastas: "Siin ma olen!"
1. Moosese 22:2
Ja tema ütles: "Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morija maale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan!"
2. Kuningate 4:18-20
18
Ja kui laps oli suuremaks kasvanud, siis juhtus ühel päeval, et ta läks välja oma isa juure, kes oli lõikajate juures,
19
ja ütles oma isale: "Mu pea! Mu pea!" Ja see ütles oma poisile: "Kanna tema ta ema juure!"
20
Ja see kandis teda ning viis ta tema ema juure; ja ta istus selle põlvil kuni keskpäevani; siis ta suri.
Sakarja 12:10
Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalema elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast!
Johannese 11:3
Siis läkitasid õed tema juure ütlema: "Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige!"
Johannese 11:4
Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta: "See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala Poega selle läbi austataks!"
Johannese 11:14
Siis Jeesus ütles neile lausa: "Laatsarus on surnud,
Jaakobuse 1:2-4
2
Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,
3
ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust!
4
Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust.
Jaakobuse 1:12-4
1. Peetruse 1:7
et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse, ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel,
1. Peetruse 4:12
Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks, otsegu sünniks teile midagi võõrast,
that there was
Iiob 12:10
kelle käes on kõigi elavate hing ja iga lihase inimese vaim!
Iiob 34:14
Kui ta iseenesesse tõmbuks, oma vaimu ja hingeõhu tagasi võtaks,
Laulud 104:29
Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa koristad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu!
Taanieli 5:23
vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu: Tema koja riistad on toodud su ette, ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina; sa oled ülistanud hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu-, ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista! Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud!
Jaakobuse 2:26
Sest samuti nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda ka usk ilma tegudeta on surnud.