Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Saamueli peatükk 8

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui Saamuel jäi vanaks, siis ta pani oma pojad Iisraelile kohtumõistjaiks.
2
Tema esmasündinud poja nimi oli Joel ja tema teise poja nimi oli Abija; nad olid kohtumõistjaiks Beer-Sebas.
3
Aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid nad ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust.
4
Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juure Raamasse
5
ning ütlesid temale: "Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail!"
6
Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid: "Anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks!" Ja Saamuel palus Jehoovat.
7
Ja Jehoova ütles Saamuelile: "Kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat!
8
Nõnda nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast, mil ma tõin nad ära Egiptusest kuni tänapäevani, jättes mind maha ja teenides teisi jumalaid, nõnda nad teevad ka sinule.
9
Aga nüüd kuule nende häält! Hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema!"
10
Ja Saamuel kõneles kõik Jehoova sõnad rahvale, kes nõudis temalt kuningat.
11
Ta ütles: "Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema: ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees;
12
ta paneb neist enesele tuhandepealikuid ja viiekümnepealikuid; ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust;
13
ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks;
14
ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele;
15
ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoovkondlastele ja sulastele;
16
ta võtab teie sulased ja ümmardajad ja parimad noored mehed, nõndasamuti teie eeslid, ja paneb oma tööle;
17
ta võtab kümnist teie pudulojuseist ja te peate olema temale sulaseiks.
18
Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Jehoova ei vasta teile!"
19
Aga rahvas tõrkus kuulmast Saamueli häält ja nad ütlesid: "Ei, vaid meil peab olema kuningas,
20
et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad, et meie kuningas meile kohut mõistaks, meie ees välja läheks ja meie võitlusi võitleks!"
21
Kui Saamuel kuulis kõiki rahva sõnu, kordas ta neid Jehoova kõrva ees.
22
Aga Jehoova ütles Saamuelile: "Kuule nende häält ja pane neile kuningas!" Siis Saamuel ütles Iisraeli meestele: "Minge igaüks oma linna!"