Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Saamueli peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Kirjat-Jearimi mehed tulid ning viisid ära Jehoova laeka ja tõid selle künkale Abinadabi kotta, ja nad pühitsesid tema poja Eleasari Jehoova laegast hoidma.
2
Sellest päevast, mil laegas jäi Kirjat-Jearimi, möödus palju aega, möödus kakskümmend aastat; ja kogu Iisraeli sugu ohkas Jehoova poole.
3
Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, üteldes: "Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Jehoova poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Jehoovale ja teenige ükspäinis Teda, siis Ta päästab teid vilistide käest!"
4
Siis Iisraeli lapsed kõrvaldasid baalid ja astarted ning teenisid ükspäinis Jehoovat.
5
Ja Saamuel ütles: "Koguge terve Iisrael Mispasse, siis ma palun teie eest Jehoovat!"
6
Siis nad kogunesid Mispasse, ammutasid vett ja valasid Jehoova ette, ja nad paastusid sel päeval; nad ütlesid seal: "Me oleme Jehoova vastu pattu teinud!" Ja Saamuel mõistis Mispas kohut Iisraeli lastele.
7
Aga kui vilistid kuulsid, et Iisraeli lapsed olid kogunenud Mispasse, siis vilistide vürstid tulid üles Iisraeli vastu; ja kui Iisraeli lapsed seda kuulsid, siis nad tundsid hirmu vilistide ees.
8
Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: "Ära lakka kisendamast meie pärast Jehoova, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistide käest!"
9
Siis Saamuel võttis ühe piimatalle ja ohverdas selle täielikuks põletusohvriks Jehoovale; ja Saamuel kisendas Iisraeli pärast Jehoova poole ning Jehoova vastas temale.
10
Ja kui Saamuel ohverdas põletusohvrit, lähenesid vilistid, et sõdida Iisraeli vastu; aga Jehoova müristas sel päeval valju mürinaga vilistide kohal ja viis nad segadusse; ja neid löödi maha Iisraeli ees.
11
Ja Iisraeli mehed läksid Mispast välja ning ajasid viliste taga ja lõid nad kuni allapoole Beet-Kaari.
12
Siis Saamuel võttis ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: "Siitsaadik on Jehoova meid aidanud!"
13
Nõnda alistati vilistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale; ja Jehoova käsi oli vilistide vastu kogu Saamueli eluaja.
14
Ja need linnad, milled vilistid olid Iisraelilt ära võtnud, said tagasi Iisraelile Ekronist kuni Gatini, nõndasamuti vabastas Iisrael ka nende maa-alad vilistide käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel.
15
Ja Saamuel mõistis Iisraelile kohut kogu oma eluaja.
16
Ta käis igal aastal ringi Peetelis, Gilgalis ja Mispas ja mõistis Iisraelile kohut kõigis neis paigus.
17
Siis ta tuli tagasi Raamasse, sest seal oli ta kodu ja seal ta mõistis Iisraelile kohut ja sinna ta ehitas altari Jehoovale.