Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Saamueli peatükk 13

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Saul oli olnud aasta oma kuningriigi üle ja valitses teist aastat Iisraeli üle,
2
kui Saul enesele valis Iisraelist kolm tuhat meest; neist oli kaks tuhat Sauliga Mikmasis ja Peeteli mägestikus ja tuhat Joonataniga Benjamini Gibeas; aga ülejäänud rahva oli ta ära saatnud, igaühe oma telki.
3
Joonatan lõi Gebas olevat vilistide linnaväge ja vilistid said sellest kuulda. Siis Saul laskis kogu maal sarve puhuda ja ütelda: Heebrealased kuulgu seda!
4
Ja kogu Iisrael kuulis räägitavat, et Saul oli löönud vilistide linnaväge, samuti ka seda, et Iisrael oli vilistidele muutunud vastikuks; ja rahvas kutsuti Gilgalisse Saulile järgnema.
5
Ja vilistid kogunesid sõdima Iisraeli vastu: kolmkümmend tuhat sõjavankrit, kuus tuhat ratsanikku ja muud rahvast nõnda palju nagu liiva mere ääres! Nad tulid üles ja asusid leeri Mikmasis, Beet-Aavenist ida poole.
6
Iisraeli mehed nägid, et neil kitsas kätte tuli, et rahvas oli kimbatuses ja puges koobastesse, kibuvitsapõõsastesse, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse.
7
Heebrealasi läks ka üle Jordani Gaadi ja Gileadi maale. Saul aga oli alles Gilgalis ja kõik rahvas oli järgnenud temale värisedes.
8
Kui ta oli oodanud seitse päeva, Saamueli poolt määratud ajani, Saamuel aga Gilgalisse ei tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest laiali valguma.
9
Siis ütles Saul: "Tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid!" Ja ta ohverdas põletusohvri.
10
Aga kui ta põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, siis tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama.
11
Aga Saamuel ütles: "Mis sa oled teinud!" Ja Saul vastas: "Kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Mikmassi,
12
siis ma mõtlesin: nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, mina aga ei ole veel Jehoova palet leevendanud! Siis ma söandasin ja ohverdasin põletusohvri!"
13
Saamuel ütles Saulile: "Sa oled talitanud mõistmatult: sa ei ole pidanud Jehoova, oma Jumala käsku, mis Ta sulle andis, sest nüüd oleks Jehoova kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks!
14
Aga nüüd su kuningriik ei jää püsima: Jehoova on enesele otsinud oma südame järele mehe ja Jehoova on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis Jehoova sind on käskinud!"
15
Ja Saamuel võttis kätte ning läks Gilgalist üles Benjamini Gibeasse; Saul aga luges üle rahva, kes oli tema juures: ligi kuussada meest.
16
Saul ja Joonatan, ta poeg, ja rahvas, kes oli nende juures, jäid Benjamini Gebasse, vilistid aga olid leeri üles löönud Mikmassi.
17
Ja vilistide leerist läksid hävitajad välja kolmes jõugus: üks jõuk pöördus Ofra poole Suuali maale,
18
teine jõuk pöördus Beet-Horoni poole ja kolmas jõuk pöördus raja poole, mis kaldub Seboimi orgu kõrve suunas.
19
Aga seppa ei leidunud kogu Iisraeli maal, sest vilistid olid ütelnud: Et heebrealased ei teeks mõõka või piiki!
20
Ja kogu Iisrael pidi minema alla vilistide juure teritama, igamees oma saharauda, kõblast, kirvest ja raudlabidat.
21
Saharaudade ja kõblaste teritamine maksis kaks kolmandikku seeklit, kirveste ja astlate kordaseadmine üks kolmandik seeklit.
22
Ja nõnda juhtus sõja ajal, et ei leidunud mõõka ega piiki kogu rahva käes, kes oli ühes Sauli ja Joonataniga, küll aga oli Saulil ja Joonatanil, ta pojal.
23
Vilistide valvemeeskond aga läks Mikmasi kurusse.