Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Kohtumõistjate peatükk 4

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Jehoova silmis, kui Eehud oli surnud.
2
Siis andis Jehoova nad Kaanani kuninga Jaabini kätte, kes valitses Haasoris; tema sõjaväe pealik oli Siisera, kes elas Haroset-Goojimis.
3
Ja Iisraeli lapsed kisendasid Jehoova poole, sest tal oli üheksasada raudsõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi kakskümmend aastat tugevasti.
4
Aga naisprohvet Deboora, Lappidoti naine, mõistis sel ajal Iisraelile kohut.
5
Tema istus Deboora-palmi all Raama ja Peeteli vahel Efraimi mägestikus, ja Iisraeli lapsed läksid üles tema juure kohtusse.
6
Ja tema läkitas järele ja laskis kutsuda Baaraki, Abinoami poja Naftali Kedesist ning ütles sellele: "Eks ole Jehoova, Iisraeli Jumal käskinud: mine rända Taabori mäele ja võta enesega ühes kümme tuhat meest naftalilaste ja sebulonlaste hulgast?
7
Siis juhin mina su juure Kiisoni jõe ääre Siisera, Jaabini sõjaväe pealiku ning tema sõjavankrid ja väehulgad, ja ma annan tema su kätte!"
8
Ja Baarak vastas temale: "Kui sa tuled ühes minuga, siis ma lähen; aga kui sa ei tule ühes minuga, siis ma ei lähe!"
9
Ja tema ütles: "Ma tulen kindlasti ühes sinuga, ainult et teekonnal, millele sa lähed, ei saa au osaks sinule, vaid Jehoova annab Siisera ühe naise kätte!" Ja Deboora võttis kätte ning läks ühes Baarakiga Kedesisse.
10
Siis Baarak kutsus kokku Kedesisse Sebuloni ja Naftali, ja kümme tuhat meest läks üles tema kannul; ja Deboora läks ühes temaga.
11
Aga keenlane Heber oli lahkunud keenlastest, Moosese äia Hoobabi lastest, ja oli oma telki üles lüües tulnud kuni Saannaimi tammeni, mis on Kedesi juures.
12
Kui Siiserale teatati, et Baarak, Abinoami poeg, oli läinud üles Taabori mäele,
13
siis Siisera hüüdis kokku kõik oma sõjavankrid, üheksasada raudvankrit, ja kogu rahva, kes tal oli, Haroset-Goojimist Kiisoni jõe ääre.
14
Ja Deboora ütles Baarakile: "Tõuse, sest see on päev, mil Jehoova annab Siisera su kätte! Eks ole Jehoova su ees välja läinud?" Siis Baarak läks Taabori mäelt alla ja tema järel kümme tuhat meest.
15
Ja Jehoova viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja kogu leeri Baaraki mõõgatera ees - ja Siisera astus vankrist maha ning põgenes jala.
16
Ja Baarak ajas taga vankreid ja sõjaväge kuni Haroset-Goojimini, ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgatera läbi, ainustki ei jäänud järele!
17
Aga Siisera oli jala põgenenud keenlase Heberi naise Jaeli telki, sest Haasori kuninga Jaabini ja keenlase Heberi soo vahel oli rahu.
18
Ja Jael tuli välja Siiserale vastu ning ütles temale: "Tule sisse, mu isand, tule sisse mu juure, ära karda!" Ja ta läks tema juure telki ning Jael kattis teda vaibaga.
19
Ja Siisera ütles temale: "Anna mulle pisut vett juua, sest mul on janu!" Siis Jael võttis lahti piimaastja, andis temale juua ja kattis ta kinni.
20
Ja Siisera ütles temale: "Seisa telgi uksel ja kui keegi tuleb ja küsib ning ütleb: kas siin on keegi? siis vasta: ei ole!"
21
Aga Jael, Heberi naine, haaras ühe telgivaia ja võttis vasara kätte ning läks hiljukesi ta juure ja tagus vaia ta oimudesse, nõnda et see tungis maasse; tema magas ju väsimuse pärast sügavasti; nõnda ta suri.
22
Ja vaata, Baarak ajas taga Siiserat! Siis Jael läks välja temale vastu ja ütles talle: "Tule, ma näitan sulle meest, keda sa otsid!" Ja ta läks sisse tema juure, ja vaata, Siisera lamas surnuna, vai oimudes!
23
Nõnda alandas Jumal sel päeval Jaabinit, Kaanani kuningat, Iisraeli laste ees.
24
Ja Iisraeli laste käsi lasus üha rängemini Kaanani kuninga Jaabini peal, kuni nad hävitasid Kaanani kuninga Jaabini.