Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Kohtumõistjate peatükk 21

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Iisraeli mehed oli Mispas vandunud, üteldes: "Ükski meist ei anna oma tütart naiseks benjaminlastele!"
2
Kui rahvas tuli Peetelisse, siis nad istusid seal õhtuni Jumala ees, tõstsid häält ja nutsid suurt nuttu
3
ning ütlesid: "Jehoova, Iisraeli Jumal, mispärast on Iisraelis sündinud see, et täna puudub Iisraelist üks suguharu?"
4
Teisel päeval rahvas tõusis vara ja ehitas sinna altari ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid.
5
Ja Iisraeli lapsed küsisid: "Kes kõigist Iisraeli suguharudest ei ole tulnud ühes kogudusega Jehoova juure?" Sest suur vanne oli pandud selle peale, kes ei tulnud Jehoova juure Mispasse, ja oli üteldud: "Teda tuleb surmaga karistada!"
6
Ja Iisraeli lapsed kahetsesid oma venda Benjamini ning ütlesid: "Täna on üks suguharu Iisraelist ära raiutud!
7
Mida peaksime tegema neile ülejäänutele naiste poolest? Sest me oleme vandunud Jehoova juures, et me ei anna oma tütreist ühtki neile naisteks!"
8
Ja nad küsisid: "Kas on Iisraeli suguharudest keegi, kes ei ole tulnud Jehoova juure Mispasse?" Ja vaata, Gileadi Jaabesist ei olnud ükski tulnud sõjaleeri koguduse juure!
9
Rahvas loeti ära, ja vaata, seal ei olnud ühtki Gileadi Jaabesi elanikku!
10
Siis kogudus läkitas sinna kaksteistkümmend tuhat meest vapraist poegadest ja käskis neid, üteldes: "Minge ja lööge mõõgateraga maha Gileadi Jaabesi elanikud, ka naised ja väetimad lapsed!
11
Tehke nõnda: kõik meesterahvad ja kõik naised, kes tunnevad meesterahva magatamist, hävitage sootumaks!"
12
Nad leidsid Gileadi Jaabesi elanike hulgast nelisada tüdrukut, kes olid neitsid, kes ei olnud meest tunda saanud meesterahvast magatades; ja nad tõid need leeri Siilosse, mis on Kaananimaal.
13
Siis terve kogudus läkitas käskjalad ja käskis rääkida benjaminlastega, kes olid Rimmoni kaljul, ja kuulutada neile rahu.
14
Ja benjaminlased tulid siis tagasi ja nad andsid neile naisteks need, kes olid jäetud elama Gileadi Jaabesi naiste hulgast; aga neist ei jätkunud neile.
15
Ja rahvas kahetses Benjamini, sest Jehoova oli teinud lünga Iisraeli suguharudesse.
16
Ja koguduse vanemad ütlesid: "Mida peaksime tegema neile ülejäänutele naiste poolest? Sest naised on Benjaminist hävitatud."
17
Ja nad ütlesid: "Benjamini pääsnute omand on ju alles ja Iisraelist ei tohi kustutada ühtki suguharu.
18
Me ise aga ei või anda neile naisi oma tütreist." Sest Iisraeli lapsed olid vandunud, üteldes: "Neetud olgu, kes annab Benjaminile naise!"
19
Siis nad ütlesid: "Vaata, igal aastal on Jehoova püha Siilos, mis on põhja pool Peetelit, päikesetõusu pool Peetelist üles Sekemisse minevat maanteed, ja lõuna pool Leboonat."
20
Ja nad käskisid benjaminlasi, üteldes: "Minge ja varitsege viinamägedes
21
ja vaadake, ja vaata, kui Siilo tütred tulevad ringtantsu tantsima, siis tulge viinamägedest välja ja haarake endile igamees oma naine Siilo tütarde hulgast ja minge Benjamini maale.
22
Ja kui nende isad või vennad tulevad meiega riidlema, siis ütleme neile: olge neile armulised meie pärast, sest me pole sõjas igaühele naist võtnud. Teie ei ole ju ka annud neid neile, muidu oleksite nüüd ise süüdlased!"
23
Ja benjaminlased tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naisi vastavalt oma arvule, röövides need; siis nad läksid ja tulid tagasi oma pärisosale, ehitasid linnad üles ja elasid neis.
24
Siis Iisraeli lapsed läksid sealt ära, igaüks oma suguharu ja suguvõsa juure; igaüks läks sealt oma pärisosale.
25
Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat: igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli!