Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Kohtumõistjate peatükk 10

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Doodo poja Puua poeg, issaskarlane, kes elas Saamiris Efraimi mägestikus.
2
Tema mõistis Iisraelile kohut kakskümmend kolm aastat; siis ta suri ja maeti Saamirisse.
3
Ja pärast teda tõusis gileadlane Jair ja mõistis Iisraelile kohut kakskümmend kaks aastat.
4
Temal oli kolmkümmend poega; need ratsutasid kolmekümne eesli seljas ja neil oli kolmkümmend linna, mida tänapäevani hüütakse "Jairi telklaagreiks"; need on Gileadimaal.
5
Jair suri ja maeti Kamonisse.
6
Ja Iisraeli lapsed tegid jälle kurja Jehoova silmis ning teenisid baale ja astartesid, Süüria jumalaid, Siidoni jumalaid, Moabi jumalaid, ammonlaste jumalaid ja vilistide jumalaid, ja nad jätsid maha Jehoova ega teeninud Teda.
7
Siis Jehoova viha süttis põlema Iisraeli vastu ja Ta andis nad vilistide ja ammonlaste kätte.
8
Need vaevasid ja rõhusid Iisraeli lapsi sel aastal ja veel kaheksateistkümmend aastat, kõiki Iisraeli lapsi, kes olid teispool Jordanit Gileadis oleval emorlaste maal.
9
Ja ammonlased läksid üle Jordani sõdima ka Juuda, Benjamini ja Efraimi soo vastu; ja Iisraelil oli väga kitsas käes.
10
Siis Iisraeli lapsed kisendasid Jehoova poole, üteldes: "Me oleme Sinu vastu pattu teinud, sest me oleme maha jätnud oma Jumala ja oleme teeninud baale!"
11
Ja Jehoova ütles Iisraeli lastele: "Eks ma ole teid päästnud egiptlaste, emorlaste, ammonlaste ja vilistide käest?
12
Siidonlased, amalekid ja maonlased rõhusid teid. Siis te kisendasite minu poole ja ma päästsin teid nende käest.
13
Aga te jätsite mind maha ja teenisite teisi jumalaid, sellepärast ma ei päästa teid enam!
14
Minge ja kisendage nende jumalate poole, kelled te olete valinud! Päästku nemad teid teie ahastuse ajal!"
15
Siis Iisraeli lapsed ütlesid Jehoovale: "Me oleme pattu teinud! Talita Sina meiega, nagu see Sinu silmis hea on, päästa meid aga praegu!"
16
Ja nad kõrvaldasid eneste keskelt võõrad jumalad ning teenisid Jehoovat; siis ei sallinud Tema hing enam Iisraeli vaeva.
17
Aga ammonlased kutsuti kokku ja nad lõid leeri üles Gileadi; ja Iisraeli lapsed kogunesid ning lõid leeri üles Mispasse.
18
Siis ütlesid inimesed, Gileadi vürstid, üksteisele: "Kes oleks see mees, kes hakkaks sõdima ammonlaste vastu? Saagu ta pealikuks kõigile Gileadi elanikele!"