Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Ilmutuse peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat maa neljal nurgal ning kinni pidavat nelja maatuult, et ükski tuul ei puhuks maa peale ega mere peale ega ühegi puu peale.
2
Ja ma nägin teist inglit tõusvat päevatõusu poolt, ning ta käes oli elava Jumala pitsat, ja tema hüüdis suure häälega nendele neljale inglile, kelledele oli antud teha kahju maale ja merele,
3
ning ütles: “Ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele!"
4
Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest:
5
Juuda suguharust kaksteistkümmend tuhat pitseriga märgitut; Ruubeni suguharust kaksteistkümmend tuhat; Gaadi suguharust kaksteistkümmend tuhat; 
6
Aaseri suguharust kaksteistkümmend tuhat; Naftali suguharust kaksteistkümmend tuhat; Manasse suguharust kaksteistkümmend tuhat; 
7
Siimeoni suguharust kaksteistkümmend tuhat; Leevi suguharust kaksteistkümmend tuhat; Issaskari suguharust kaksteistkümmend tuhat; 
8
Sebuloni suguharust kaksteistkümmend tuhat; Joosepi suguharust kaksteistkümmend tuhat; Benjamini suguharust kaksteistkümmend tuhat pitseriga märgitut. 
9
Pärast seda ma nägin, ja vaata, suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest; need seisid aujärje ees ja Talle ees, riietatud valgeisse rüüdesse ja palmioksad käes. 
10
Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid: “Õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub, ja Tallele!"
11
Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja nelja olendi ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat
12
ning ütlesid: “Aamen, kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni! Aamen."
13
Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule: “Need seal valgeis rüüdes, kes nad on ja kust nad tulid?"
14
Ja ma ütlesin temale: “Mu isand, sina tead!" Ja ta ütles mulle: “Need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud Talle veres!
15
Sellepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle.
16
Neil ei ole siis enam nälga ega janu; ka ei lange nende peale päikest ega mingisugust palavat; 
17
sest Tall, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile; ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist!"