Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Peetruse peatükk 3

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Samuti teie, naised, olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnata usule,
2
kui nad vaatavad, kuidas te elate jumalakartuses puhast elu.
3
Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümberriputamine ega toredate riietega riietumine,
4
vaid varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees.
5
Sest nõnda on ka ennevanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale, endid ehtinud ja olnud allaheitlikud oma meestele,
6
nõnda nagu Saara oli sõnakuulelik Aabrahamile ja “hüüdis teda isandaks", ja tema lapsiks te olete saanud, kui te teete head ega karda ühtki hirmutust.
7
Samuti teie, mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta.
8
Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennaarmastajad, halastajad, alandlikud!
9
Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust!
10
Sest “kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; 
11
ta pöördugu ära kurjast ning tehku head; ta otsigu rahu ja nõudku seda taga.
12
Sest Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende palvetamise poole; aga Issanda pale on pahategijate vastu!"
13
Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad?
14
Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õndsad. “Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge",
15
vaid pühitsege Issandat Kristust oma südameis, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on.
16
Aga vastake tasaduse ja kartusega, ja teil olgu hea südametunnistus, et jääksid häbisse selles, mida teist paha räägivad need, kes teotavad teie head eluviisi Kristuses.
17
Sest parem on, kui nõnda on Jumala tahtmine, head tehes kannatada kui paha tehes.
18
On ju ka Kristus kord surnud pattude pärast, õige ülekohtuste eest, et ta meid juhiks Jumala juure, kui ta küll surmati liha poolest, kuid elavaks tehti vaimu poolest,
19
kelles ta ka läks ära ja kuulutas vangis olevaile vaimudele,
20
kes muiste ei kuulanud sõna, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, kui ehitati laeva, millele mõned üksikud, see on kaheksa hinge, päästeti läbi vee.
21
Sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südametunnistuse nõudmine Jumala ees Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu,
22
kes on läinud taevasse ja on Jumala paremal käel ja kellele on alistatud inglid ja võimud ja väed.