Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Joosua peatükk 10

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui Adonisedek, Jeruusalema kuningas, kuulis et Joosua oli vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootumaks, et nõnda nagu ta oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud,
2
siis kartsid nad väga, sest Gibeon oli suur linn, nagu mõni kuningalinn, Aist suurem, ja kõik selle mehed vaprad.
3
Ja Jeruusalema kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile:
4
"Tulge üles mu juure ja aidake mind! Me lööme Gibeoni, sellepärast et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega!"
5
Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste kuningat: Jeruusalema kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas - nemad ja kõik nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga.
6
Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis: "Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule ruttu üles meie juure ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mägestikus, on kogunenud meie vastu!"
7
Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed ühes temaga, ja kõik vaprad võitlejad.
8
Ja Jehoova ütles Joosuale: "Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!"
9
Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud.
10
Ja Jehoova viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani.
11
Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Hooroni nõlvakul, siis heitis Jehoova taevast nende peale suuri kive kuni Asekani, nõnda et nad surid; neid, kes surid rahekividest oli rohkem kui neid, kelled Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga.
12
Siis Joosua rääkis Jehoovaga sel päeval, kui Jehoova andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes: "Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!"
13
Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele! Eks see ole kirja pandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva!
14
Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Jehoova oleks võtnud kuulda ühe mehe häält! Aga Jehoova sõdis Iisraeli eest!
15
Seejärel tuli Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri.
16
Aga need viis kuningat põgenesid ja peitsid endid ühte koopasse Makkedas.
17
Sellest teatati Joosuale ja üteldi: "Need viis kuningat on leitud peitu pugenuina ühes koopas Makkedas!"
18
Siis ütles Joosua: "Veeretage suured kivid koopasuule ja pange selle ette mehi neid valvama.
19
Aga teie ise ärge seiske paigal! Ajage taga oma vaenlasi ja hävitage nende järelvägi, ärge laske neid minna nende linnadesse, sest Jehoova, teie Jumal on annud nad teie kätte!"
20
Kui siis Joosua ja Iisraeli lapsed olid valmistanud neile väga suure kaotuse kuni täieliku hävinguni, pääsnud aga olid põgenenud ja jõudnud kindlustatud linnadesse,
21
tuli kogu rahvas rahuga tagasi Joosua juure Makkeda leeri; ükski ei julgenud oma keelt liigutada kellegi vastu Iisraeli laste hulgast.
22
Siis ütles Joosua: "Avage koopasuu ja tooge need viis kuningat koopast välja minu juure!"
23
Ja nad tegid nõnda ning tõid koopast välja ta juure need viis kuningat: Jeruusalema kuninga, Hebroni kuninga, Jarmuti kuninga, Laakise kuninga ja Egloni kuninga.
24
Ja kui nad olid toonud need kuningad Joosua juure, siis kutsus Joosua kõik Iisraeli mehed ja ütles sõjameeste pealikuile, kes ühes temaga olid käinud: "Astuge ligi, pange oma jalg neile kuningaile kaela peale!" Ja nad astusid ligi ning panid oma jala neile kaela peale.
25
Ja Joosua ütles neile: "Ärge kartke ja ärge kohkuge, olge vahvad ja tugevad, sest nõnda talitab Jehoova kõigi teie vaenlastega, kelledega teil tuleb tapelda!"
26
Ja pärast seda Joosua lõi neid ning surmas nad ja poos nad viide puusse; ja nad rippusid puis kuni õhtuni.
27
Aga päikeseloojakul Joosua andis käsu ja nad võeti puist alla ning visati sinna koopasse, kuhu nad olid peitu pugenud, ja koopasuule pandi suured kivid, mis on seal tänapäevani.
28
Ja samal päeval Joosua vallutas Makkeda ning lõi mõõgateraga seda ja selle kuningat, hävitades sootumaks need ja kõik hingelised, kes seal sees olid, mitte kedagi säästes; ja ta talitas Makkeda kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga.
29
Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Makkedast Libnasse ja sõdis Libna vastu.
30
Ja Jehoova andis Iisraeli kätte ka selle ja selle kuninga; ja Joosua lõi mõõgateraga neid ja kõiki hingelisi, kes seal sees olid, mitte kedagi säästes; ja ta talitas selle kuningaga, nagu ta oli talitanud Jeeriko kuningaga.
31
Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Libnast Laakisesse, piiras seda ja sõdis selle vastu.
32
Ja Jehoova andis Laakise Iisraeli kätte, kes vallutas selle teisel päeval ja lõi mõõgateraga seda ja kõiki hingelisi, kes seal olid, just nagu ta oli talitanud Libnaga.
33
Siis tuli Geseri kuningas Horam Laakisele appi, aga Joosua lõi teda ja tema rahvast, jätmata temale järele ainustki põgenikku.
34
Ja Laakisest läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Eglonisse, ja nad piirasid seda ning sõdisid selle vastu.
35
Ja nad vallutasid selle samal päeval ning lõid mõõgateraga seda ja kõiki hingelisi, kes seal olid, hävitades need selsamal päeval sootumaks, just nagu ta oli talitanud Laakisega.
36
Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael Eglonist üles Hebronisse, ja nad sõdisid selle vastu.
37
Ja nad vallutasid selle ning lõid mõõgateraga selle kuningat ja kõiki selle juure kuuluvaid linnu, ja kõiki hingelisi, kes seal olid; ta ei jätnud järele ainustki põgenikku, just nagu ta oli talitanud Egloniga; ja ta hävitas sootumaks selle ja kõik hingelised, kes seal olid.
38
Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael tagasi Debirisse, ja nad sõdisid selle vastu
39
ning vallutasid selle ja selle kuninga ja kõik selle linnad; ja nad lõid neid mõõgateraga ning hävitasid sootumaks kõik hingelised, kes seal olid, ilma kedagi järele jätmata; ta talitas Debiriga ja selle kuningaga, nagu ta oli talitanud Hebroniga ja nagu ta oli talitanud Libnaga ja selle kuningaga.
40
Nõnda lõi Joosua kogu maad, mägestikku ja Lõunamaad, madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid, säästmata kedagi ja hävitades sootumaks kõik elavad olendid, nagu Jehoova, Iisraeli Jumal, oli käskinud.
41
Joosua lõi neid Kaades-Barneast kuni Assani, kogu Goosenimaad kuni Gibeonini.
42
Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe hoobiga, sest Jehoova, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest.
43
Siis läks Joosua ja ühes temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri.