Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

5. Moosese peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: "Kuule, Iisrael, seadlusi ja kohtuseadusi, milledest ma täna teie kuuldes räägin, ja õppige neid ning olge hoolsad neid täitma!
2
Jehoova, meie Jumal, andis meile Hoorebil seaduse.
3
Mitte meie vanemaile ei annud Jehoova seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme.
4
Palgest palgesse rääkis Jehoova teiega mäel tule keskelt!
5
Mina seisin tol korral Jehoova ja teie vahel, et teile kuulutada Jehoova sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Ta ütles:
6
"Mina olen Jehoova, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast!
7
Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
8
Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees!
9
Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
10
aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!
11
Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehoova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
12
Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Jehoova, su Jumal, sind on käskinud!
13
Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
14
aga seitsmes päev on Jehoova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su härg ja eesel või mõni muu su lojustest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja ümmardaja saaksid hingata nagu sina!
15
Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Jehoova, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Jehoova, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva!
16
Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Jehoova, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jehoova, su Jumal sulle annab!
17
Sa ei tohi tappa!
18
Sa ei tohi abielu rikkuda!
19
Sa ei tohi varastada!
20
Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!
21
Sa ei tohi himustada oma ligimese naist! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema põldu, sulast ja ümmardajat, härga ja eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!"
22
Need sõnad rääkis Jehoova mäe peal valju häälega tervele teie kogudusele tule, pilve ja pimeduse seest ega lisanud midagi juure. Ja ta kirjutas need kahele kivilauale ning andis need minule.
23
Ja kui te kuulsite seda häält pimedusest, samal ajal kui mägi põles tules, siis te tulite minu juure, kõik teie suguharude peamehed ja vanemad,
24
ja ütlesite: "Vaata, Jehoova, meie Jumal, on meile näidanud oma auhiilgust ja suurust, ja me oleme kuulnud ta häält tule seest! Sel päeval me nägime, et Jumal räägib inimesega, aga too jääb elama!
25
Nüüd aga, miks peame surema? Sest see suur tuli põletab meid ära! Kui me veel edasi kuuleme Jehoova, oma Jumala häält, siis me sureme!
26
Sest kes kõigest lihast on nagu meie kuulnud elava Jumala häält rääkivat tule seest ja on jäänud elama?
27
Mine sina lähedale ja kuule kõike, mis Jehoova, meie Jumal ütleb; ja sina räägi meile kõik, mis Jehoova, meie Jumal sulle ütleb, siis me kuulame ja teeme nõnda!"
28
Ja Jehoova kuulis teie valje sõnu, kui te minuga rääkisite, ja Jehoova ütles mulle: "Ma olen kuulnud selle rahva valje sõnu, mis nad sulle ütlesid. See kõik on hea, mis nad on rääkinud.
29
Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!
30
Mine ütle neile: minge tagasi oma telkide juure!
31
Aga sina jää siia mu juure ja ma ütlen sulle kõik need käsud, seadlused ja kohtuseadused, mis sa neile pead õpetama, et nad teeksid nende järele sellel maal, mille ma annan neile pärida."
32
Täitke siis neid hoolsasti, nagu Jehoova, teie Jumal teid on käskinud, ärge pöörduge paremale ega vasakule
33
kogu sellel teel, mida Jehoova, teie Jumal, teid on käskinud käia, et te jääksite elama, et teie käsi hästi käiks ja te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille te pärite.