Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

5. Moosese peatükk 4

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja nüüd, Iisrael, kuule seadlusi ja seadusi, mida mina teid õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille Jehoova, teie vanemate Jumal, teile annab.
2
Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Jehoova, oma Jumala käske, milled mina teile annan!
3
Teie silmad on näinud, mida Jehoova tegi Baal-Peoriga, sest igaühe, kes käis Baal-Peori järel, hävitas Jehoova, su Jumal, sinu keskelt.
4
Aga teie, kes hoidsite Jehoova, oma Jumala poole, olete tänapäeval kõik elus.
5
Vaata, ma olen teile õpetanud seadlusi ja seadusi, nagu Jehoova, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima.
6
Pidage neid ja tehke nende järele, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes: "Seesinane suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas!"
7
Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal nagu meie Jumal Jehoova, iga kord kui me Teda hüüame?
8
Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased seadlused ja seadused, nagu kogu see käsuõpetus, mille ma täna panen teie ette?
9
Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele,
10
mis sündis päeval, mil sa seisid Jehoova, oma Jumala ees Hoorebil, kui Jehoova mulle ütles: "Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi."
11
Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus!
12
Ja Jehoova rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te ei näinud kuju, oli ainult hääl!
13
Ja Tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida Ta käskis teid täita - need kümme käsku; ja Ta kirjutas need kahele kivilauale.
14
Ja mind käskis Jehoova tol korral õpetada teile seadlusi ja seadusi, et te teeksite nende järele sellel maal, mida te lähete pärima.
15
Hoidke seepärast väga oma hingi, sest te ei näinud mingit kuju, siis kui Jehoova rääkis teiega Hoorebil tule keskelt,
16
et te ei tee pahasti ega valmista endile nikerdatud kuju, mõnd jumalakuju, mehe või naise kujutist,
17
mõne maapealse looma kujutist, mõne taeva all lendava tiivulise linnu kujutist,
18
mõne maad mööda roomaja kujutist, mõne kala kujutist, kes on maa all vees,
19
ja et sa mitte, kui sa tõstad oma silmad taeva poole ja näed päikest ja kuud ja tähti, kogu taevaväge, ei lase ennast eksitada kummardama ja teenima neid, mis Jehoova, su Jumal, on annud kõigile rahvaile kogu taeva all!
20
On ju Jehoova teid võtnud ja välja toonud rauasulatusahjust Egiptusest, et saaksite Tema pärisrahvaks, nagu see nüüd ongi sündinud.
21
Aga Jehoova vihastus mu peale teie pärast ja vandus, et mina ei lähe üle Jordani ega jõua sellele heale maale, mille Jehoova, su Jumal, annab sulle pärisosaks,
22
vaid et mina pean surema siin maal. Mina ei lähe üle Jordani, teie aga lähete ja pärite selle hea maa.
23
Hoidke, et te ei unusta Jehoova, oma Jumala seadust, mille Ta andis teile, et te ei valmistaks endile nikerdatud kuju, ei mingit kujutist, mida Jehoova, su Jumal, sind on keelanud teha,
24
sest Jehoova, su Jumal, on hävitav tuli, püha vihaga Jumal!
25
Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks, ja kui te siis toimite kõlvatumalt ja valmistate mingisuguse asja nikerdatud kuju ja teete, mis on paha Jehoova, su Jumala silmis, ja vihastate teda,
26
siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaiks taeva ja maa, et te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani. Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti!
27
Jehoova pillutab teid rahvaste sekka ja teid jääb üle pisut inimesi rahvaste seas, kuhu Jehoova teid viib.
28
Ja seal te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö, puu ja kivi, kes ei näe ega kuule, ei söö ega tunne lõhna!
29
Siis te otsite sealt Jehoovat, oma Jumalat, ja sa leiad Ta, kui sa Teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest.
30
Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Jehoova, oma Jumala poole ja kuulad Tema häält!
31
Sest Jehoova, su Jumal, on halastaja Jumal: Ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja Ta ei unusta lepingut su vanematega, mille Ta neile vandega andis.
32
Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud sellesarnast?
33
Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tule keskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud, ja siiski jäänud elama?
34
Või kas on mõni jumal üritanud tulla võtma enesele üht rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarre abil, ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Jehoova, teie Jumal tegi teiega Egiptus sinu silma ees?
35
Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Jehoova on Jumal; ei ole ühtki teist peale Tema!
36
Taevast on ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada, ja maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld, ja sa oled kuulnud Tema sõnu tule keskelt!
37
Sellepärast et ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid, ja et ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja,
38
ajades su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sind, et sind viia ja sulle anda pärisosaks nende maa, nagu see tänapäeval on,
39
siis tea täna ja talleta oma südames, et Jehoova on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole!
40
Ja sa pead pidama tema seadusi ja käske, milled ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Jehoova, su Jumal, annab sulle igaveseks!"
41
Siis Mooses valis kolm linna teispool Jordanit, päikesetõusu pool,
42
et sinna võiks põgeneda tapja, kes oma ligimese on tapnud kogemata ja ilma teda varem vihkamata; põgenedes ühte neist linnadest, ta võib jääda elama:
43
Beser kõrves, lagedal maal, ruubenlastele, Raamot Gileadis gaadlastele ja Goolan Baasanis manasselastele.
44
See on see käsuõpetus, mille Mooses esitas Iisraeli lastele,
45
need on need tunnistused, seadlused ja seadused, milled Mooses andis Iisraeli lastele, kui nad Egiptusest olid väljunud,
46
teispool Jordanit orus Beet-Peori kohal, emorlaste kuninga Siihoni maal, kes elas Hesbonis, keda Mooses ja Iisraeli lapsed lõid, kui nad Egiptusest väljusid.
47
Nad vallutasid tema maa ja Baasani kuninga Oogi maa, kahe emorlaste kuninga maa, kes olid teispool Jordanit, päikesetõusu pool,
48
alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja kuni Sirjoni mäeni, see on Hermonini,
49
ja kogu lausikmaa teispool Jordanit, ida pool, ja kuni lausikmaa mereni Pisga järsaku all.