Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

5. Moosese peatükk 10

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Tol korral ütles Jehoova minule: "Raiu enesele kaks kivilauda, endiste sarnased, ja tule mu juure üles mäele. Ja valmista enesele puulaegas.
2
Mina kirjutan laudadele need sõnad, mis olid endistel laudadel, milled sa puruks lõid, ja pane need laekasse."
3
Siis ma valmistasin akaatsiapuust laeka ja raiusin kaks kivilauda, endiste sarnased; siis ma läksin üles mäele ja need kaks kivilauda olid mul käes.
4
Ja Tema kirjutas laudadele endise kirja sarnaselt need kümme käsusõna, mis Jehoova oli kogunemispäeval teile kõnelnud mäe peal tule seest. Ja Jehoova andis need mulle.
5
Siis ma pöördusin ümber, tulin mäelt alla ja panin lauad laekasse, mille ma olin valmistanud, ja need jäid sinna, nagu Jehoova oli mulle käsu annud.
6
Ja Iisraeli lapsed läksid teele Beerot-Bene-Jaakanist Mooserasse. Seal suri Aaron ja ta maeti sinna. Ja tema poeg Eleasar sai tema asemel preestriks.
7
Ja sealt läksid nad teele Gudgodasse, ja Gudgodast Jotbatasse, veeojade maale.
8
Sel ajal eraldas Jehoova Leevi suguharu kandma seaduselaegast, seisma Jehoova palge ees, teenima Teda ja õnnistama Tema nimel kuni tänapäevani.
9
Sellepärast ei ole Leevil osa ega pärandit ühes vendadega; Jehoova on tema pärisosa, nagu Jehoova, su Jumal, temale on ütelnud.
10
Ja ma viibisin mäel niisama kaua kui eelmisel korral, nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja Jehoova kuulis mind ka seekord: Jehoova ei tahtnud sind hukata!
11
Ja Jehoova ütles mulle: "Võta kätte, käi teele minnes rahva ees, et nad läheksid ja päriksid maa, mille ma vandega nende vanemaile olen tõotanud neile anda!"
12
Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Jehoova, su Jumal, sinult muud kui et sa kardaksid Jehoovat, oma Jumalat, käiksid kõigil Tema teedel ja armastaksid Teda, ja et sa teeniksid Jehoovat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
13
et sa peaksid Jehoova käske ja seadusi, milled ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks?
14
Vaata, Jehoova, su Jumala päralt on taevas ja taevaste taevas, maa ja kõik mis seal on!
15
Ükspäinis su vanemaid on Jehoova eelistanud, armastades neid, ja on pärast neid valinud nende soo, see on teid, kõigi rahvaste seast, nagu see tänapäeval on.
16
Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks,
17
sest Jehoova, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead,
18
kes teeb õigust vaeselelapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet.
19
Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!
20
Jehoovat, oma Jumalat, pead sa kartma, Teda pead sa teenima ja Tema poole hoidma ning Tema nime juures vanduma!
21
Tema on su kiitus ja Tema on su Jumal, kes sulle on teinud neid suuri ja kohutavaid tegusid, mida su silmad on näinud!
22
Seitsmekümne hingega läksid su vanemad alla Egiptusesse, aga nüüd on Jehoova, su Jumal teinud sind paljuse poolest taevatähtede sarnaseks!