Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Efeslastele peatükk 6

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige.
2
"Austa oma isa ja ema!" - see on esimene käsusõna, millel on tõotus:
3
"Et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal!"
4
Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses.
5
Orjad, olge sõnakuulelikud neile, kes teie isandad on liha poolest, kartuse ja värinaga oma südame kohtlases meeles, otsegu Kristusele,
6
mitte silmakirjaks, nagu püüdes olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab,
7
orjates hea meelega otsegu Issandat ja mitte inimesi,
8
teades, et Issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub igaühele, olgu ta ori või vaba.
9
Ja teie, isandad, tehke neile samuti ja jätke ähvardamine, sest te teate, et nende ja teie Issand on taevas ja et temal ei ole isikute eelistamist.
10
Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!
11
Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!
12
Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.
13
Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.
14
Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü
15
ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.
16
Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled!
17
Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna,
18
iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,
19
ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks julgesti kuulutada evangeeliumi saladust,
20
mille jaoks mina olen saadik ka ahelas, et ma julgesti kõneleksin sellest, nõnda nagu mu kohus on kõnelda.
21
Aga et ka teie teaksite, kuidas minu käsi käib, siis jutustab teile kõik Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas,
22
kelle ma otse selleks läkitasin teie juure, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta kinnitaks teie südameid.
23
Rahu olgu vendadele ja armastus usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.
24
Arm nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses.