Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Efeslastele peatükk 4

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Nii manitsen teid siis mina, kes olen vang Issanda pärast, väärikalt käima kutsumise järele, millega te olete kutsutud,
2
kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses,
3
ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi.
4
Üks ihu ja üks Vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest;
5
üks Issand, üks usk, üks ristimine,
6
üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.
7
Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda.
8
Sellepärast üteldakse: “Tema läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!"
9
Aga et ta on läinud üles, mis on see muud kui et ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse?
10
Kes on läinud alla, on sama, Kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et tema kõik täidaks.
11
Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks,
12
et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13
seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda,
14
ega jääks enam väetimateks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks;
15
vaid et me tõtt taotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus,
16
Kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses.
17
Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid Issandas, et te ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses,
18
kes pimestunuina mõistuse poolest ja võõrdunuina Jumala elust neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu
19
on südametunnistuses tuimaks jäänud ning endid annud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema.
20
Aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma,
21
kui te tõesti olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesuses:
22
et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid,
23
ja saada uueks oma meele vaimus
24
ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.
25
Sellepärast jätke maha vale ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed!
26
Vihastuge, aga ärge tehke pattu! Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle
27
ja ärge andke maad kuradile!
28
Kes varastab, ärgu varastagu enam, vaid tehku pigemini tööd ning soetagu hüüt oma käte tööga, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.
29
Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on hea tarvilikuks kasvatuseks, et see pakuks mõnu kuulajaile.
30
Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kellega te olete otsegu pitseriga kinnitatud lunastuse päevani.
31
Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga.
32
Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu ka Jumal Kristuses teile on andeks annud.